Organizacja Pożytku Publicznego KRS 00000 82324

Fundacja na Facebooku

Równe szanse

RÓWNE SZANSE
FUNDACJA FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI BIŁGORAJSKIEJ
ogłasza
XXII KONKURS STYPENDIALNY

O stypendia Biłgorajskiego Funduszu Stypendialnego mogą ubiegać się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych uczęszczających do szkół na terenie powiatu biłgorajskiego i gminy Zwierzyniec, którzy spełniają następujące warunki:

1. uzyskali średnią ocen :
- uczniowie szkół ponadpodstawowych co najmniej 4,3 na ostatnim świadectwie szkolnym,

- uczniowie szkół podstawowych co najmniej 5,0 na ostatnim świdectwie szkolnym.

2. Mają udokumentowane szczególne osiągnięcia w nauce, są finalistami olimpiady przedmiotowej oraz aktywnie uczestniczą w życiu społecznym.

3. Znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Stypendia będą wypłacane przez 10 miesięcy:
- dla uczniów szkół ponadpodstawowych po 150 zł miesięcznie (1500 zł rocznie),

- dla uczniów szkół podstawowych po 75 zł miesięcznie (750 zł rocznie).

O stypendia nie mogą ubiegać się osoby które otrzymały stypendia Prezesa Rady Ministrów i Burmistrza Biłgoraja na rok szkolny 2021/2022.

Wnioski przyjmowane będą do 15 września 2021 r.

Wniosek należy wypełnić i złożyć wyłącznie za pomocą generatora wniosków - nie trzeba drukować i dostarczać do biura Fundacji!

Regulamin konkursu jest do pobrania na dole strony!

Regulamin dostępny jest również w biurze Fundacji w Biłgoraju przy ul. 3 Maja 47/17. Wnioski muszą zostać zgłoszone do konkursu przez generator.

Serdecznie dziękujemy draczyńcom indywidualnym oraz firmom AMBRA S.A., Model Opakowania Sp. z o.o., Mostostal-Met Sp. z o.o. i Polskie Jagody Sp. z o.o. za wsparcie finansowe Biłgorajskiego Funduszu Stypendialnego.

©2022 FLZB

Projekt i wykonanie: Net Partners