Organizacja Pożytku Publicznego KRS 00000 82324

Fundacja na Facebooku

Wesprzyj nas - PayU

Centrum Rozwoju Wolontariatu

Fundacja FLZB została Lokalnym Partnerem Korpusu Solidarności  – „Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018–2030” w ramach którego zaprasza do współpracy:

Wolontariuszy czyli tych, którzy angażują się w działania ochotnicze lub dopiero planują je podjąć. Pragną się rozwijać i aktywnie działać. Zdobywać nowe kompetencje, poznawać nowych ludzi, zrobić coś dobrego, angażować się w sprawy ważne.

Organizacje i reprezentujących je koordynatorów wolontariatu, którzy współpracują z ochotnikami lub zamierzają taką współpracę rozpocząć. Planują poszerzać swoje kompetencje dotyczące organizacji wolontariatu i zarządzania ludźmi, otwarci są na wymianę doświadczeń czy usprawnianie własnej pracy. 

Otoczenie wolontariatu to otaczające nas środowisko/obywatele/opinia publiczna, która nie uczestniczy bezpośrednio w wolontariacie długoterminowym, ale w wyniku prowadzonych działań np. promocyjnych czy wizerunkowych, może się włączyć lub wspierać jego funkcjonowanie.

Oferujemy dla każdej z w/w grup ofertę edukacyjną i narzędzia służące organizacji wolontariatu. Oferta jest bardzo różnorodna, obejmuje np. warsztaty, spotkania, wizyty studyjne oraz indywidualne formy wsparcia jak poradnictwo a także debaty i spotkania branżowe wolontariatu.

Uczestnicy mogą włączyć się również w wydarzenia ogólnopolskie: fora, konkursy, programy na mini granty - autorskie projekty. Docenieniem uczestników Korpusu jest system benefitowy – Karta Wolontariusza. Jest to pakiet zniżek w instytucjach kultury, sportu czy u partnerów biznesowych. Członkostwo w Korpusie to także wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami i bycie we wspólnocie osób i instytucji o zbliżonych  wartościach.

O szczegółach i terminach poszczególnych wydarzeń będziemy informować w naszych mediach społecznościowych. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy angażują się w bezinteresowną pomoc innym do kontaktu i skorzystania z oferowanych przez nas form wsparcia!!!


Zgodnie z umową na dofinansowanie, przez Narodowy Instytut Woloności, zakupu nowej siedziby Fundacji było utworzenie Centrum Rozwoju Wolontariatu w dniu 1 grudnia 2020 roku (dane z umowy). Jednak z uwagi na pojawienie się pandemii koronawirusa i potrzeby lokalnej społeczności decyzją Zarządu CRW powstało w trybie przyśpieszonym w dniu 1 kwietnia 2020 roku do koordynacji, promocji, fundraisingu, wsparcia merytorycznego i finansowego wszystkich większych akcji wolontarystycznych w regionie.


W początkowym okresie swojej działalności tj. od kwietnia do sierpnia we współpracy z wolontariuszami z Grupy „Widzialna Ręka Biłgoraj i okolice” Centrum Rozowoju Wolontariatu prowadziło zbiórkę na zakup respiratora. W ramach akcji zostały przygotowane informacje dla prasy, opracowano i wysyłano pisma z prośbą o wsparcie finansowe do firm działających na naszym terenie i osób prywatnych znanych ze swej dobroczynnej działalności. Ponadto przeprowadzono internetową licytację fantów pozyskanych od darczyńców. Akcja fundraisingowa na respirator dla szpitala zakończyła się sukcesem w kwocie 70.490,84 zł (10 tys. zł przekazał Fundusz Zdrowia). Decyzję o zakupie i wyborze respiratora podjął zespół powołany przez Zarząd Fundacji składający się z przedstawicieli Fundacji, szpitala i wolontariuszy zaangażowanych w zbiórkę. Zakupiono respirator LYRA X2 wraz z monitorem pacjenta YK 8000C o łącznej wartości 69.120 zł i przekazano w użytkowanie biłgorajskiej placówce medycznej w dniu 16 października 2021 roku. Dzięki przeprowadzonej akcji zakupiony przez nas sprzęt jest jednym z czterech respiratorów ratujących życie lokalnej społeczności.

W 2020 roku CRW angażowało się w akcje pomocy osobom potrzebującym tj. pomoc dla rodziny z powiatu biłgorajskiego w potrzebie. W jej ramach zorganizowana została zbiórka darów tj.: żywność długoterminowa, środki czystości oraz bony do sklepów spożywczych i obuwniczych. Na konto Fundacji w ramach akcji wpłacono pieniądze w kwocie 1750 zł. Środki te zostały wykorzystane na zakup najpotrzebniejszych rzeczy wskazanych przez rodzinę (kupiliśmy m.in. szafę). Ponadto dzięki prowadzonej zbiórce udało się zorganizować bezpłatną rehabilitację dla chorej mamy. Ponadto CRW zaangażowało się w akcję mającą na celu przygotowanie pomocy dla wybranej rodziny z powiatu biłgorajskiego w ramach "Szlachetnej paczki". Akcja została nagłośniona na FB i stronie internetowej Fundacji. Wynik przeprowadzonego działania okazał się bardzo dużym sukcesem. Po spakowaniu przyniesionych do siedziby Fundacji darów, wyszło 12 paczek. Dodatkowo pozyskaliśmy środki finansowe na zakup nowej kuchenki gazowej z piekarnikiem, co było niezbędnym wymogiem spełnienia oczekiwań potrzebujących osób  zgodnie z zasadami udzielania pomocy w ramach „Szlachetnej paczki”.

©2022 FLZB, Polityka prywatności »

Projekt i wykonanie: Net Partners