Organizacja Pożytku Publicznego KRS 00000 82324

Fundacja na Facebooku

Wesprzyj nas - PayU

Centrum Rozwoju Wolontariatu

Chcesz spróbować swoich sił jako wolontariusz, nabyć nowe umiejętności, nawiązać znajomości i przy tym zrobić coś dobrego?

Jesteś w dobrym miejscu. Zapraszamy do świata wartościowej przygody jaką jest wolontariat!

Zarejestruj się jako wolontariusz

 


 

Centrum Rozwoju Wolontariatu w Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej to inicjatywa skupiająca się na wspieraniu i rozwijaniu wolontariatu w regionie. Oferuje ono różnorodne programy i projekty, które umożliwiają mieszkańcom aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej.

Celem CRW jest zwiększanie liczby wolontariuszy aktywnie angażujących się w działania obywatelskie na Ziemi Biłgorajskiej, rozwój różnorodnych form wolontariatu, oferowanych przez organizacje pozarządowe i instytucje publiczne oraz wspieranie wolontariuszy i organizacji pozarządowych w zakresie działań wolontariackich.

Działania prowadzone przez CRW:

 • Prowadzenie bazy wolontariuszy i kojarzenie ich z ofertami wolontariatu.
 • Organizowanie szkoleń i warsztatów dla wolontariuszy i osób zainteresowanych wolontariatem.
 • Promowanie wolontariatu w lokalnych mediach i podczas wydarzeń publicznych.
 • Wspieranie organizacji pozarządowych w tworzeniu i realizacji programów wolontariackich.
 • Realizowanie projektów edukacyjnych i animacyjnych związanych z wolontariatem.

Oferta CRW dla wolontariuszy:

 • Pomoc w znalezieniu odpowiedniej oferty wolontariatu dopasowanej do ich zainteresowań i możliwości.
 • Szkolenia i warsztaty rozwijające umiejętności wolontariackie.
 • Certyfikaty potwierdzające udział w wolontariacie.
 • Możliwość integracji z innymi wolontariuszami i udziału w wydarzeniach organizowanych przez CRW.

Oferta CRW dla organizacji pozarządowych:

 • Pomoc w stworzeniu i realizacji programów wolontariackich.
 • Szkolenia i warsztaty dla kadry zarządzającej i wolontariuszy.
 • Promocja ofert wolontariatu na stronie internetowej CRW i w lokalnych mediach.
 • Możliwość pozyskania wolontariuszy do realizacji swoich działań statutowych.

Zgodnie z umową na dofinansowanie, przez Narodowy Instytut Woloności, zakupu nowej siedziby Fundacji było utworzenie Centrum Rozwoju Wolontariatu w dniu 1 grudnia 2020 roku (dane z umowy). Jednak z uwagi na pojawienie się pandemii koronawirusa i potrzeby lokalnej społeczności decyzją Zarządu CRW powstało w trybie przyśpieszonym w dniu 1 kwietnia 2020 roku do koordynacji, promocji, fundraisingu, wsparcia merytorycznego i finansowego wszystkich większych akcji wolontarystycznych w regionie.

 W początkowym okresie swojej działalności tj. od kwietnia do sierpnia we współpracy z wolontariuszami z Grupy „Widzialna Ręka Biłgoraj i okolice” Centrum Rozowoju Wolontariatu prowadziło zbiórkę na zakup respiratora. W ramach akcji zostały przygotowane informacje dla prasy, opracowano i wysyłano pisma z prośbą o wsparcie finansowe do firm działających na naszym terenie i osób prywatnych znanych ze swej dobroczynnej działalności. Ponadto przeprowadzono internetową licytację fantów pozyskanych od darczyńców. Akcja fundraisingowa na respirator dla szpitala zakończyła się sukcesem w kwocie 70.490,84 zł (10 tys. zł przekazał Fundusz Zdrowia). Decyzję o zakupie i wyborze respiratora podjął zespół powołany przez Zarząd Fundacji składający się z przedstawicieli Fundacji, szpitala i wolontariuszy zaangażowanych w zbiórkę. Zakupiono respirator LYRA X2 wraz z monitorem pacjenta YK 8000C o łącznej wartości 69.120 zł i przekazano w użytkowanie biłgorajskiej placówce medycznej w dniu 16 października 2021 roku. Dzięki przeprowadzonej akcji zakupiony przez nas sprzęt jest jednym z czterech respiratorów ratujących życie lokalnej społeczności.

W 2020 roku CRW angażowało się w akcje pomocy osobom potrzebującym tj. pomoc dla rodziny z powiatu biłgorajskiego w potrzebie. W jej ramach zorganizowana została zbiórka darów tj.: żywność długoterminowa, środki czystości oraz bony do sklepów spożywczych i obuwniczych. Na konto Fundacji w ramach akcji wpłacono pieniądze w kwocie 1750 zł. Środki te zostały wykorzystane na zakup najpotrzebniejszych rzeczy wskazanych przez rodzinę (kupiliśmy m.in. szafę). Ponadto dzięki prowadzonej zbiórce udało się zorganizować bezpłatną rehabilitację dla chorej mamy. Ponadto CRW zaangażowało się w akcję mającą na celu przygotowanie pomocy dla wybranej rodziny z powiatu biłgorajskiego w ramach "Szlachetnej paczki". Akcja została nagłośniona na FB i stronie internetowej Fundacji. Wynik przeprowadzonego działania okazał się bardzo dużym sukcesem. Po spakowaniu przyniesionych do siedziby Fundacji darów, wyszło 12 paczek. Dodatkowo pozyskaliśmy środki finansowe na zakup nowej kuchenki gazowej z piekarnikiem, co było niezbędnym wymogiem spełnienia oczekiwań potrzebujących osób  zgodnie z zasadami udzielania pomocy w ramach „Szlachetnej paczki”.

©2024 FLZB, Polityka prywatności »

Projekt i wykonanie: Net Partners