Organizacja Pożytku Publicznego KRS 00000 82324

Fundacja na Facebooku

Wesprzyj nas - PayU

Stypendia Pomostowe

Celem Programu Stypendiów Pomostowych jest wsparcie młodzieży ze wsi i miast w podjęciu decyzji o kontynuowaniu nauki na studiach wyższych. Stypendium tworzy możliwość uzdolnionej młodzieży z tych środowisk przekroczenia często najważniejszego progu w ich życiu, czyli podjęciu decyzji o rozpoczęciu studiów. Decyzji, która będzie miała wpływ na całe ich dalsze życie zawodowe, społeczne i osobiste.

Program ma ułatwić młodzieży podjęcie dziennych studiów magisterskich na wszystkich kierunkach wyższych uczelni, poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszym roku studiów. Roczne stypendium wynosi 7000 zł i jest wypłacane przez 10 miesięcy.

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej dofinansowuje stypendium w 25%. Pozostałe 75% pokrywa Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości z dotacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Narodowego Banku Polskiego.

Aby ubiegać się o stypendium XXI edycji Programu Stypendiów Pomostowych w II segmencie absolwenci muszą spełniać następujące kryteria:

  • o stypendium mogą ubiegać się maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2022 roku i są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
  • stypendium przyznawane jest tylko na okres piewrszego roku dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich, realizowanych w polskich uczelniach akademickich,
  • absolwenci muszą mieszkać na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, co potwierdza zameldowanie. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
  • pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2.107 zł   brutto wyliczony z czerwca 2022 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością.
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.

Prosimy zapoznać się z regulaminem, wypełnić i złożyć wniosek on-line na stronie https://formularze.flzb.lbl.pl/3/6/wniosek . Nie przynosimy papierowych wniosków do Fundacji!

Termin składania wniosków w siedzibie Fundacji FLZB upływa 24 lipca 2022r.

Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym:

  1. Brane są pod uwagę tylko egzaminy pisemne z przedmiotów obowiązkowych i z dodatkowych zdanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
  2. Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów)
  3. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4.
  4. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6.
  5. Tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumujemy.

JEŚLI ZDAWAŁEŚ MATURĘ MIĘDZYNARODOWĄ – sprawdź Algorytm liczenia punktów uzyskanych na maturze międzynarodowej.

Osoby chcące pomóc młodzieży marzącej o studiach wyższych prosimy o kontakt z Fundacją tel. e-mail: flzb@lbl.pl, lub dokonanie wpłaty na konto Funduszu Stypendialnego w Lubelskim Banku Spółdzielczym  22 9614 0008 2005 0007 5819 0001 z dopiskiem "Stypendia Pomostowe". Dziękujemy.

www.stypendia-pomostowe.pl

Poniżej lista osób, którym umożliwiliśmy spełnienie marzeń o studiowaniu i lepszym życiu.

Stypendia Pomostowe na rok akademicki 2021/2022 w kwocie 7.000 zł rocznie otrzymali:

1. Aleksandra Kolbuch (Łazory) - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (psychologia)

2. Dominik Paluch (Dąbrowica) - Politechnika Lubelska (budownictwo)

Stypendia Pomostowe na rok akademicki 2020/2021 w kwocie 5.000 zł rocznie otrzymali:

1. Piotr Małyszek (Piskalaki) - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie

2.Natalia Dzikoń (Szopowe) - Uniwersytet Jagieloński w Krakowie (kierunek: lekarski)

3. Marek Dyjach (Gromada) - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

4. Hubert Mucha (Biłgoraj) - Politechnika Warszawska (stypendium ufundowane ze środków zgromadzonych w trakcie zbiórki internetowej)

 

Stypenida Pomostowe na rok akademicki 2019/2020 w kwocie 5.000 zł rocznie otrzymali:
1. Kajetan Larwa (Tarnogród) - Politechnika Warszawska                                                                                                                                           
2. Angelika Doroszewska (Turzyniec) - Uniwersytet Medyczny
3. Katarzyna Kolbuch (Łazory) - Politechnika Śląska

Stypendia Pomostowe na rok akademicki 2018/2019 w kwocie 5.000 zł rocznie otrzymali:

1. Małgorzata Maciocha (Płusy) - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
2. Wiktoria Zygmunt (Bukowa) - UMCS w Lublinie
3. Łukasz Waluda (Luchów Dolny) - Politechnika Krakowska

Stypendia Pomostowe na rok akademicki 2017/2018 w kwocie 5.000 zł rocznie otrzymali:

1. Agata Szum - Politechnika Warszawska
2. Benedykt Król - Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie
3. Agnieszka Furmaniak - Politechnika Rzeszowska
4. Aneta Peichert - Katolicki Uniwersytet Lubelski
5. Sara Emerla - Uniwersytet Warszawski
6. Aleksander Michoński - Uniwersytet Warszawski
7. Magdalena Swatowska - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Stypendia Pomostowe na rok akademicki 2016/2017 w kwocie 5.000 zł rocznie otrzymali:
1. Robert Kowal (Biszcza), Politechnika Śląska;
2. Aleksandra Golik (Aleksandrów IV), Politechnika Krakowska;
3. Anna Ksiądz (Korchów Pierwszy), Uniwersytet Warszawski;
4. Alicja Chołyst (Dereźnia Zagrody), UMCS w Lublinie;
5. Iga Piekarczyk (Kazimierz Dolny).

Stypendia Pomostowe na rok akademicki 2015/2016 w kwocie 5.000 zł rocznie otrzymali:
1. Izabela Dziura (Nowa Wieś) –  Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie – Chemia;
2. Przemysław Zań (Majdan Stary) – Uniwersytet Medyczny – Kierunek Lekarski;
3. Wojciech Łupina (Zagrody) – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – Informatyka;
4. Ewa Surmacz (Aleksandrów IV) – Politechnika Rzeszowska - Finanse i rachunkowość;
5. Klaudia Luchowska (Rogale) – Uniwersytet Jagieloński w Krakowie – Kierunek Lekarski.

Stypendia Pomostowe na rok akademicki 2014/2015 w kwocie 5.000 zł rocznie otrzymali:
1.   Grabowski Maksymilian (Dereźnia Zagrody) – Politechnika Warszawska – Informatyka;
2.    Przytuła Paula (Pisklaki) – Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie – Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa;
3.    Budzyński Marcin (Smólsko Duże) – Politechnika Warszawska – Elektronika;
4.    Kaczor Dominika (Korytków Mały) – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie – Finanse i Rachunkowość;
5.    Łukasik Natalia (Rapy Dylańskie) – Warszawski Uniwersytet Medyczny – Fizjoterapia.

Stypendia Pomostowe na rok akademicki 2013/2014 w kwocie 5.000 zł rocznie otrzymali:
1.      Ewelina Patrycja Kiszka (Majdan Nowy) - Politechnika Krakowska - Informatyka;
2.      Anna Dziduch (Bukowa) - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - Ekonomia;
3.      Angelika Kędziera (Podlesie) - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Finanse i rachunkowość;
4.      Izabela Spólnik (Radzięcin) - Politechnika Warszawska - Biotechnologia;
5.      Kamil Pisklak (Aleksandrów) - Politechnika Wrocławska - Informatyka.

Stypendia Pomostowe na rok akademicki 2012/2013 w kwocie 5.000 zł rocznie otrzymali: 
1. Książek Ireneusz Dawid (Smoryń) - Uniwersytet Jagielloński - Prawo,
2. Paluch Paulina (Aleksandrów) - Politechnika Warszawska - Inżynieria Biomedyczna,
3. Raduj Łukasz (Smólsko Duże) - AGH w Krakowie - Informatyka,
4. Szeniak Martyna (Biszcza) - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - Gospodarka, Administracja Publiczna,
5. Turczyńska Patrycja (Turobin) - Uniwersytet Rzeszowski - Turystyka i Rekreacja,
6. Utkała Mateusz (Chmielek) - Uniwersytet Jagielloński - Informatyka stosowana,
7. Więcław Natalia (Zagrody) - Uniwersytet Medyczny w Lublinie - Kosmetologia.

Stypendia Pomostowe na rok akademicki 2011/2012 w kwocie 5.000 zł rocznie otrzymali:
1. Jacek Osmólski - Politechnika Warszawska
2. Agnieszka Nowak - Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie
3. Maria Łoś - Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie
4. Paweł Małysz - Politechnika Warszawska
5. Łukasz Skowron - Politechnika Warszawska
6. Katarzyna Okoń - Uniwersytet Jagielloński
7. Ewa Saj - Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej

Stypendia Pomostowe na rok akademicki 2010/2011 w kwocie 5.000 zł rocznie otrzymali:
1. Chorębała Małgorzata (Sól) - Akademia Górniczo-Hutnicza; Inżynieria materiałowa;
2. Góra Aleksandra (Frampol) - Szkoła Główna Handlowa; Wspólny;
3. Kaproń Joanna (Kapronie) - Uniwersytet Medyczny; Lekarski;
4. Ksiądz Iwona (Korchów Pierwszy) - Uniwersytet Rzeszowski;
5. Kurzyna Jacek (Majdan Stary) - Politechnika Warszawska; Budownictwo;
6. Rak Anna (Ruda Solska) - Uniwersytet Jagielloński; Ekonomia.

Stypendia Pomostowe na rok akademicki 2009/2010 w kwocie 5.000 zł rocznie otrzymali:
1. Kamil Larwa (Tarnogród) - Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Farmacja;
2. Dorota Małysz (Cyncynopol) -SGGW, Finanse i rachunkowość;
3. Patrycja Anna Chuda (Lipiny Górne Borowina) - Politechnika Rzeszowska, Zarządzanie;
4. Joanna Gancarz (Różaniec) - Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, Instrumentalistka;
5. Angelika Kamila Okoń (Majdan Nowy) - KUL w Lublinie, Europeistyka;
6. Mateusz Zań (Majdan Stary) - Politechnika Rzeszowska, Elektrotechnika.

Stypendia Pomostowe na rok akademicki 2008/2009 w kwocie 3.800 zł rocznie otrzymali:
1. Czuchra Elżbieta (Tarnogród) Uniwersytet Rzeszowski, Biotechnologia.
2. Komosa Małgorzata (Wola Obszańska) Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Stosunki Międzynarodowe.
3. Mielnik Wioleta (Babice) UMCS w Lublinie, Filologia Rosyjska.
4. Pajuro Joanna (Kocudza) Uniwersytet Warszawski, Prawo.
5. Solak Magdalena (Smólsko Małe) Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie, Lekarski.

Stypendia Pomostowe na rok akademicki 2007/2008 w kwocie 3.800 zł rocznie otrzymali:
1. Adamowicz Sylwia (Tereszpol-Kukiełki) - UMCS w Lublinie, Psychologia
2. Grabias Justyna (Korczów) - Akademia Medyczna w Lublinie; Analityka medyczna
3. Koszarna Anna (Aleksandrów) - Uniwersytet Jagielloński, Psychologia
4. Kowalik Liliana (Zamch) - Akademia Medyczna w Warszawie, Lekarski
5. Larwa Aleksandra (Luchów Górny) - Uniwersytet Rzeszowski, Ekonomia
6. Lewczyk Tomasz (Zagrody) - KUL w Lublinie, Prawo
7. Niemiec Katarzyna (Aleksandrów) - UMCS w Lublinie, Ekonomia
8. Pasierbiewicz Grzegorz (Górniki) - Politechnika Lubelska, Budownictwo
9. Pułapa Mateusz (Majdan Stary) - AGH w Krakowie, Elektronika i telekomunikacja
10. Wróbel Marta (Majdan Stary) - Akademia Ekonomiczna w Krakowie, gospodarka przestrzenna

Stypendia Pomostowe na rok akademicki 2006/2007 w kwocie 3.500 zł rocznie otrzymali:
1. Błazik Mariola (Frampol) - Uniwersytet Warszawski, Filologia rosyjska
2. Garbiec Katarzyna (Józefów) - UMCS w Lublinie, Filologia angielska
3. Gontarz Karolina Eliza (Józefów) - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie; Stosunki międzynarodowe
4. Luchowska Ewa (Dereźnia Solska) - Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Finanse i bankowość
5. Małysz Katarzyna (Cyncynopol) - UMCS w Lublinie, Biologia
6. Ostasz Agnieszka (Józefów) - KUL w Lublinie, Prawo
7. Sitarz Katarzyna (Józefów) - UMCS w Lublinie, Historia z językiem polskim
8 . Wardach Katarzyna (Lipiny Górne Lewki) - Akademia Medyczna w Lublinie; Lekarski

Stypendia Pomostowe na rok akademicki 2005/2006 w kwocie 3.500 zł rocznie otrzymali:
1. Starska Ewa (Łukowa) - Uniwersytet Jagielloński, Psychologia stosowana
2. Surmacz Paweł (Zawadka) - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Finanse i bankowość
3. Leń Jolanta (Szyszków) - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Leśnictwo
4. Wszoła Adam (Zwierzyniec) - Akademia Rolnicza w Krakowie, Leśnictwo
5. Rogala Rafał (Panasówka) - Uniwersytet Warszawski, Finanse i bankowość
6. Borowicz Magdalena (Hamernia) - Uniwersytet Warszawski, Filologia rosyjska
7. Mołdawska Agnieszka Katarzyna (Goraj) - Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, Prawo

Stypendia Pomostowe w roku akademickim 2004/2005 w kwocie 3.800 zł rocznie otrzymali:
1. Katarzyna Popczak (Lipowiec) - Uniwersytet Rzeszowski, kierunek prawo
2. Magdalena Grabias (Korczów) - UMCS w Lublinie, kierunek fizyka
3. Joanna Wardach (Lipiny Górne) - KUL, kierunek filologia polska
4. Małgorzata Różańska (Zynie) - UMCS w Lublinie, kierunek biotechnologia
5. Grzegorz Wiśniewski (Tereszpol-Zygmunty) - AGH w Krakowie, kierunek elektronika i telekomunikacja
6. Małgorzata Mazur (Zwierzyniec) - Politechnika Lubelska, kierunek marketing i zarządzanie
7. Tomasz Maksimek (Lipiny Górne) - Politechnika Krakowska, kierunek budownictwo
8. Joanna Maksimek (Lipiny Górne) - Akademia Ekonomiczna w Krakowie, kierunek gospodarka przestrzenna
9. Rafał Bednarz (Nadrzecze) - Politechnika Lubelska, kierunek inżynieria środowiska
10. Arkadiusz Bojarski (Kajetanówka) - AGH w Krakowie, kierunek fizyka techniczna
11. Sylwia Tuz (Ciosmy) - Akademia Rolnicza w Lublinie, kierunek technologia żywienia
12. Jarosław Opiła (Zwierzyniec) - Politechnika Rzeszowska, kierunek elektronika i informatyka

Stypendia Pomostowe w roku akademickim 2003/2004 w kwocie 3.800 zł rocznie otrzymali:
1. Kamil Cich (Tarnogród) - Politechnika Rzeszowska, kierunek inżynieria środowiska,
2. Ewelina Cieślak (Sól) - UMCS w Lublinie, kierunek pedagogika,
3. Janusz Daczyński (Harasiuki) - Politechnika Rzeszowska, kierunek elektronika,
4. Monika Danielewicz (Tereszpol) - UMCS w Lublinie, kierunek europeistyka,
5. Tomasz Dudek (Lipiny Dolne) - Politechnika Warszawska, kierunek elektronika,
6. Tomasz Haziak (Biłgoraj) - Politechnika Krakowska, kierunek inżynieria środowiska,
7. Elżbieta Karaś (Luchów Dolny) - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, kierunek stosunki międzynarodowe ,
8. Joanna Litwin (Karolówka) - UMCS w Lublinie, kierunek matematyka,
9. Joanna Marek (Hosznia Abramowska) - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, kierunek ekonomia,
10. Katarzyna Mazur (Zwierzyniec) - UMCS w Lublinie, kierunek politologia,
11. Iwona Olejko (Żurawnica) - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, kierunek stosunki międzynarodowe,
12. Grzegorz Wrębiak (Stary Majdan) - Politechnika Wrocławska, kierunek automatyka i robotyka,
13. Sylwia Siek (Lipiny Górne) - Uniwersytet Rzeszowski Instytut Filologii Rosyjskiej, Filologia rosyjska z językiem angielskim,
14. Dominika Siwko (Kolonia Sól) - Uniwersytet Śląski w Katowicach filia w Cieszynie Instytut Sztuki, Edukacja Artystyczna,
15. Joanna Swacha (Górecko Stare) - UMCS w Lublinie, kierunek historia specjalność edytorsko redaktorska.

Stypendia Pomostowe na rok akademicki 2002/2003 w kwocie 3.800 zł rocznie otrzymali:
1. Łukasz Ostasz (Józefów) Akademia Medyczna w Lublinie, kierunek: Lekarski,
2. Anna Serafin (Lipiny Dolne) Akademia Medyczna w Warszawie, kierunek: Lekarski,
3. Izabela Kutryn (Biszcza) Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej, kierunek: Chemia,
4. Tomasz Wołoszczak (Średniówka) Politechnika Wrocławska, kierunek: Budownictwo,
5. Łucja Wojciechowska (Stara Wieś) Katolicki Uniwersytet Lubelski, kierunek: Ekonomia,
6. Michał Strzałka (Sól) Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, kierunek: Informatyka,
7. Marek Bryła (Frampol) Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie, kierunek: Informatyka,
8. Grzegorz Łazorko (Krzeszów Górny) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, kierunek: Leśnictwo,
9. Mariusz Zabielski (Hańsk) Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, kierunek: Leśnictwo,
10. Dominika Mart (Józefów) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, kierunek: Społeczna Psychologia Kliniczna,

Program "Stypendia Pomostowe" prowadzony przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej we współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi dofinansowany został przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Narodowy Bank Polski.

        

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
ul. Sterlinga 27/29
90-212 Łódź
tel. 042 632 59 91; 042 631 95 58
fax. 042 630 27 81

 

Pliki do pobrania

©2022 FLZB, Polityka prywatności »

Projekt i wykonanie: Net Partners