Organizacja Pożytku Publicznego KRS 00000 82324

Fundacja na Facebooku

Wesprzyj nas - PayU

Stypendia Pomostowe

„Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok studiów.  Stypendia pomostowe mają za zadanie pomóc „świeżo upieczonym” studentom, pochodzącym z niezamożnych rodzin, przetrwać najtrudniejszy, pierwszy rok studiowania. Skierowane są do uzdolnionych maturzystów, którzy mieszkają w małych miejscowościach.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadpodstawową w 2023 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
  • posiadają rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XXII edycji Programu,
  • mieszkają na terenach wiejskich lub miastach do 20 tys. mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;
  • pochodzą z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza 2443 zł brutto. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub  stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;
  • zostaną przyjęte na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych;
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.

O stypendia w XXII edycji PSP nie mogą ubiegać się kandydaci, którzy podejmą studia na kierunkach dla służb mundurowych.

Stypendium Pomostowe na I rok studiów wynosi 7 tys. złotych i jest wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego.

 Termin składania wniosków upływa 31 lipca 2023 r..

Wniosek o stypendium

Program „Stypendia Pomostowe” finansuje w 25% Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej z pozyskanych darowizn, pozostałe 75% pokrywa Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości z dotacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Narodowego Banku Polskiego.

Pliki do pobrania

©2024 FLZB, Polityka prywatności »

Projekt i wykonanie: Net Partners