Organizacja Pożytku Publicznego KRS 00000 82324

Fundacja na Facebooku

Wesprzyj nas - PayU

Historia

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej (FFLZB) jest jednym z pierwszych w Polsce funduszy lokalnych (FL).

W wyniku rozmów, spotkań i konsultacji grupy osób działającej na rzecz utworzenia funduszu lokalnego (Irena Gadaj - Prezes Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i Towarzystwa Gospodarczego w Biłgoraju, Stefan Oleszczak - Burmistrza Biłgoraja, Zofia Wach - przedsiębiorca, Andrzej Kłosiński - Dyrektor Fundacji Kresy 2000, późniejszy pierwszy Prezes Zarządu FFLZB) wypracowano założenia, cele i sposoby działania przyszłego biłgorajskiego funduszu lokalnego. Opracowano plan strategiczny i wybrano dla funduszu formę prawną fundacji.

Badanie sondażowe poprzedzające jego powstanie przeprowadzone zimą 1997/98 na zlecenie Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, wykazały, że "... Biłgoraj reprezentuje typ miasta, w którym szanse powodzenia FL będą największe ...". W badaniach brano pod uwagę opinię przedstawicieli trzech sektorów życia publicznego (tj. środowiska samorządowego, środowiska biznesu oraz organizacji pozarządowych) co do zasadności powołania na terenie biłgorajszczyzny FL.

Dzięki staraniom osób tworzących grupę inicjatywną, pomysł utworzenia na biłgorajskiej ziemi funduszu lokalnego poparło wiele osób reprezentujących trzy sektory życia publicznego. Dzięki temu poparciu uzyskano deklarację potencjalnych fundatorów co do przystąpienia do Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej oraz co do kapitału założycielskiego fundacji w kwocie 156.100 zł.

Opracowano podstawowe dokumenty Fundacji FLZB: statut, regulaminy Rady i Zarządu. 26 kwietnia 1999 roku podpisano akt notarialny ustanawiający Fundację oraz uruchomiono procedurę jej rejestracji sądowej, w wyniku której Fundacja 30 czerwca 1999 uzyskała osobowość prawną. Na dofinansowanie kosztów operacyjnych nowo powstałej Fundacji uzyskano za pośrednictwem Towarzystwa Gospodarczego w Biłgoraju, grant z programu Phare PARTNERSHIP w wysokości 9000 EURO oraz grant z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce w wysokości 20.200 zł.

Dzięki wsparciu Towarzystwa Gospodarczego w Biłgoraju oraz Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego urządzono i wyposażono biuro Fundacji. Z pozyskanych środków zakupiono dla Fundacji zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem

 

©2024 FLZB, Polityka prywatności »

Projekt i wykonanie: Net Partners