Organizacja Pożytku Publicznego KRS 00000 82324

Fundacja na Facebooku

Wesprzyj nas - PayU

Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO

Projekt dotyczy udzielenia wsparcia małym organizacjom, grupom samopomocowym oraz grupom nieformalnym z województwa lubelskiego. Podstawowym narzędziem wsparcia są mikrodotacje, natomiast narzędziami wspomagającymi: szkolenia, doradztwo, animacja i webinaria dla beneficjentów programu grantowego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego w życie publiczne. Osiągnięcie celu głównego przyczyni się do minimalizowania problemu niewystarczającego wsparcia finansowego, szkoleniowego i animacyjnego dla lokalnych inicjatyw oddolnych oraz zaangażowanych w nie osób, co wpłynie na: zwiększenie roli inicjatyw nieformalnych, animowanie działań samopomocowych, wspieranie młodych ngo.

Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5 (2021-2023)

W ramach projektu planujemy zorganizowanie trzech konkursów grantowych na terenie zachodniej części woj. lubelskiego. Konkursy poprzedzą działania informacyjno - promocyjne, animacyjne szkoleniowe i konsultacyjne. W ramach projektu powołamy dla woj. lubelskiego kilku subregionalnych animatorów. Ich zadaniem będzie wykorzystanie narzędzi animacyjnych na etapie promocji konkursu oraz indywidualna lokalna pomoc przy przygotowaniu wniosków przez beneficjentów konkursu. Dodatkowo beneficjenci konkursów na mikrodotacje w ramach projektu będą wspomagani przez specjalistów na każdym etapie jego realizacji (telefonicznie, mailowo i osobiście) oraz przez wolontariuszy tzw. Lokalnych Animatorów.

W ramach projektu zaoferujemy wsparcie: Animacyjne, Grantowe, Konsultacyjne i szkoleniowe.

Wszystkie informacje nt. projektu znajdują się na stronie https://www.lubelskielokalnie.lbl.pl

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

 

©2024 FLZB, Polityka prywatności »

Projekt i wykonanie: Net Partners