Organizacja Pożytku Publicznego KRS 00000 82324

Fundacja na Facebooku

Wesprzyj nas - PayU

Biłgorajski Fundusz Stypendialny

Biłgorajski Fundusz Stypendialny (BFS) to inicjatywa mająca na celu wspieranie uczniów i studentów w Biłgoraju oraz okolicach. Jego działania koncentrują się na rozwijaniu potencjału edukacyjnego i społecznego młodzieży, poprzez przyznawanie stypendiów osobom osiągającym wysokie wyniki w nauce, posiadającym szczególne osiągnięcia oraz aktywnie zaangażowanym w działania wolontariackie na rzecz społeczności.

Fundusz Stypendialny pozyskuje środki finansowe od darczyńców, a także zachęca lokalnych przedsiębiorców do współpracy, proponując przekazywanie części swoich dochodów na cele stypendialne lub oferując wsparcie w ramach programów CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu). Dodatkowo, BFS przyjmuje darowizny od osób prywatnych, które mogą dokonywać bezpośrednich wpłat na rzecz Funduszu, przekazując środki finansowe lub inne wartościowe aktywa. Warto również wspomnieć o aktywacji serwisu Fani Mani, gdzie za pomocą codziennych zakupów online część wydanych środków trafia bezpośrednio do naszej Fundacji. Dodatkowo, pamiętajmy o możliwości przekazania 1,5% podatku na cele BFS, co stanowi dodatkowy sposób wsparcia naszych działań na rzecz rozwoju edukacji młodych talentów.

Serdecznie dziękujemy draczyńcom indywidualnym oraz firmom AMBRA S.A., Model Opakowania Sp. z o.o., Mostostal-Met Sp. z o.o. i Polskie Jagody Sp. z o.o. za wsparcie finansowe Biłgorajskiego Funduszu Stypendialnego.

Fundacja organizuje także zbiórki publiczne na stypendia, co umożliwia zaangażowanie społeczności lokalnej w wsparcie edukacji młodych talentów. Dzięki temu każdy może włączyć się w budowanie lepszej przyszłości dla młodych osób z naszego regionu.

Biłgorajski Fundusz Stypendialny to nie tylko pomoc finansowa, ale także wsparcie w rozwoju osobistym i zawodowym młodzieży, co sprawia, że jest niezastąpionym elementem lokalnej społeczności.

W latach 1999-2023 Fundacja FLZB przekazała w formie stypendiów  1.686.688 zł.  Pozyskane środki pozwoliły  na objęcie pomocą stypendialną łącznie 1143 uczniów i studentów z powiatu biłgorajskiego i gminy Zwierzyniec.

W roku 2023 Fundusz stypendialny przekazał  kwotę 97.070 zł.

W roku 2022 Fundusz stypendialny przekazał  kwotę 66.220 zł.

W roku 2021 Fundusz stypendialny przekazał  kwotę 49.825zł.

W roku 2020 Fundusz stypendialny przekazał  kwotę 42.948 zł.

W roku 2019 Fundusz stypendialny przekazał  kwotę 39.365 zł.

W roku 2018 Fundusz stypendialny przekazał  kwotę 76.900 zł.

W roku 2017 Fundusz stypendialny przekazał  kwotę 81.325 zł.

W roku 2016 Fundusz stypendialny przekazał  kwotę 68.200 zł.

W roku 2015 Fundusz stypendialny przekazał  kwotę 47.975 zł.

W roku 2014 Fundusz stypendialny przekazał  kwotę 39.500 zł.

W roku 2013 Fundusz stypendialny przekazał  kwotę 52.965 zł.

W roku 2012 Fundusz stypendialny przekazał  kwotę 75.140 zł.

W roku 2011 Fundusz stypendialny przekazał  kwotę 67.155 zł.

W roku 2010 Fundusz stypendialny przekazał  kwotę 74.070 zł.

W roku 2009 Fundusz stypendialny przekazał  kwotę 85.370 zł.

W roku 2008 Fundusz stypendialny przekazał  kwotę 71.745 zł.

W roku 2007 Fundusz stypendialny przekazał  kwotę 53.905 zł.

W roku 2006 Fundusz stypendialny przekazał  kwotę 50.725 zł.

W roku 2005 Fundusz stypendialny przekazał  kwotę 40.643 zł.

W roku 2004 Fundusz stypendialny przekazał  kwotę 54.104 zł.

Biłgorajski Funduszu Stypendialnego finansowo wspierają  darczyńcy firmy tj,  AMBRA S.A.  Model Opakowania Sp.z o.o.


We wrześniu 2000r. FLZB uruchomiła Biłgorajski Fundusz Stypendialny (BFS). Pomoc w formie stypendiów skierowana jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (w porozumieniu z władzami samorządowymi) i ponadpodstawowych oraz studentów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, mających inne szczególne osiągnięcia w szkole lub na uczelni oraz dla których pomoc finansowa jest niezbędna dla dalszego kształcenia.

Największym darczyńcą Biłgorajskiego Funduszu Stypendialnego jest Fundacja im. Stefana Batorego z Warszawy , która prowadzi Program Równe Szanse - Lokalne Programy Stypendialne. Objęci zostaliśmy programem pomocy stypendialnej przez Fundację im. Stefana Batorego, która polega na corocznym dofinansowywaniu Biłgorajskiego Funduszu Stypendialnego na zasadzie 1 zł darowizny do 1 zł zebranej w środowisku lokalnym z różnych źródeł. Dlatego prosimy bardzo o wspieranie naszego Funduszu Stypendialnego.

Fundacja FL Ziemi Biłgorajskiej uzyskała dofinansowanie z Fundacji im. Stefana Batorego:

W roku 2001 - kwotę 27.500 zł.
W roku 2002 - kwotę 30.000 zł.
W roku 2003 - kwotę 21.400 zł.
W roku 2004 - kwotę 20.000 zł.
W roku 2005 - kwotę 20.000 zł.
W roku 2006 - kwotę 20.000 zł.
W roku 2007 - kwotę 20.000 zł.
W roku 2008 - kwotę 20.000 zł
W roku 2009 - kwotę 20.000 zł

W roku 2010 - kwotę 20.000 zł.
W roku 2011 - kwotę 20.000 zł.
W roku 2012 - kwotę 15.000 zł.
W roku 2013 - kwotę 15.000 zł.
W roku 2014 - kwotę 15.000 zł.
W roku 2015 - kwotę 15.000 zł.

 

 

Od początku istnienia Biłgorajskiego Funduszu Stypendialnego firma AMBRA S.A. funduje stypendia. Ze wsparcia finansowego skorzystało już 27 młodych, zdolnych mieszkańców powiatu biłgorajskiego.

 

 

 

 

 

Od 2009 roku firma Model Opakowania Sp.z o.o. wspiera Biłgorajski Fundusz Stypendialny. Ufundowała 13 stypendia dla najzdolniejszych uczniów gimnazjów.

 

 

 

W latach 2008-2010 firma Meble Black Red White Sp. z o.o. wspierała Biłgorajski Fundusz Stypendialny. Ufundowała 5 stypendiów dla młodzieży ligitymującej się wysokimi wynikami w nauce.

W latach 2004-2007 firma Polmos Lublin S.A. fundowała roczne stypendium dla najzdolniejszego ucznia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju. Pomocą w formie stypendiów zostały objęte 4 osoby.

Fundacja współpracowała z Miastem Biłgoraj w zakresie stypendiów dla młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów w latach 2001-2003.
W 2001 roku Miasto Biłgoraj przekazało na stypendia kwotę 22.820 zł.
W 2002 roku Miasto Biłgoraj przekazało na stypendia kwotę 41.180 zł.
W 2003 roku Miasto Biłgoraj przekazało na stypendia kwotę 49.420 zł.
W roku szkolnym 2001/2002 stypendia Burmistrza Miasta Biłgoraja otrzymało 49 uczniów szkół podstawowych w wysokości 40 zł miesięcznie i 39 uczniów gimnazjów w kwocie 50 zł miesięcznie. W roku szkolnym 2002/2003 stypendia Burmistrza Miasta Biłgoraja otrzymało 62 uczniów szkół podstawowych w wysokości 40 zł miesięcznie i 39 uczniów gimnazjów w kwocie 50 zł miesięcznie. W roku szkolnym 2003/2004 stypendia Burmistrza Miasta Biłgoraja otrzymało 75 uczniów szkół podstawowych i 22 uczniów gimnazjów. Więcej informacji "Lista Stypendystów" .


 

 

 

©2024 FLZB, Polityka prywatności »

Projekt i wykonanie: Net Partners