Organizacja Pożytku Publicznego KRS 00000 82324

Fundacja na Facebooku

Wesprzyj nas - PayU

2024-01-26

W dniu 22 stycznia 2024 r. w  Szkole Podstawowej nr 1 w Biłgoraju odbyło się ważne spotkanie z uczniami zainteresowanymi wolontariatem w ramach Szkolnego Korpusu Solidarności. W trakcie tego wydarzenia omówiliśmy różnorodne aspekty wolontariatu oraz przedstawiliśmy możliwości zaangażowania się w działania społeczne.

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji dotyczącej istoty i znaczenia wolontariatu. Podkreśliliśmy, jakie korzyści płyną z aktywnego uczestnictwa w inicjatywach społecznych, zarówno dla jednostki, jak i dla całej społeczności szkolnej. Przedstawiliśmy także cele Szkolnego Korpusu Solidarności oraz projekty, w które wolontariusze będą zaangażowani.

W trakcie spotkania uczestnicy mieli okazję dzielić się swoimi pomysłami na działania wolontariackie oraz wyrazić zainteresowanie konkretnymi projektami. Wspólnie dyskutowaliśmy na temat możliwości pomocy potrzebującym, organizacji wydarzeń charytatywnych czy akcji edukacyjnych.

Uczniowie zostali również zapoznani z przykładami udanych projektów wolontariackich z innych szkół, co stanowiło inspirację dla wolontariuszy z  lokalnej społeczności. W trakcie spotkania podkreśliliśmy, że każdy ma szansę wniesienia istotnego wkładu i wprowadzenia pozytywnych zmian w otaczającym nas środowisku.

Spotkanie zakończyło się zapisami chętnych do udziału w Szkolnym Korpusie Solidarności oraz pierwszymi ustaleniami dotyczącymi planowanych działań. Uczestnicy wyrazili entuzjazm i gotowość do zaangażowania się w wolontariat, co napawa optymizmem na kolejne etapy naszej wspólnej działalności.

To spotkanie było nie tylko okazją do zdobycia wiedzy na temat wolontariatu, ale także do budowania wspólnoty zaangażowanych uczniów, gotowych działać dla dobra innych.

» powrót

©2024 FLZB, Polityka prywatności »

Projekt i wykonanie: Net Partners