Organizacja Pożytku Publicznego KRS 00000 82324

Fundacja na Facebooku

Wesprzyj nas - PayU

Agrafka


Agrafka adresowana jest do wybitnie utalentowanej młodzieży (preferowane są dziedziny ścisłe, humanistyczne i artystyczne), przede wszystkim gimnazjalnej, licealnej i studentów z małych miejscowości. Przy wyborze stypendystów, którego dokonuje Komisja Stypendialna brane są pod uwagę osiągnięcia (np. wygrane olimpiady, konkursy) oraz sytuacja materialna kandydatów (mierzona dochodem netto na osobę w rodzinie).

 

DARCZYŃCY AGRAFKI

  • Fundacja Agory
  • Fundusz Stypendialny Rodziny Wróblewskich
  • darczyńcy indywidualni
  • instytucje

CEL PROGRAMU
Program AGRAFKA realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we wsparciu Fundacji Agory, Funduszu Stypendialnego Rodziny Wróblewskich oraz osób indywidualnych i instytucji.
Celem przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie młodych ludzi do dalszego ich rozwoju i pracy na rzecz społeczności lokalnej poprzez wsparcie utalentowanych i niezamożnych uczniów z małych społeczności dotkniętych problemem bezrobocia i marginalizacji.

ODBIORCY PROGRAMU STYPENDIALNEGO AGRAFKA
Zgodnie z wolą Fundatora stypendia AGRAFKI są przyznawane uczniom szkół podstawowych i średnich wybitnie utalentowanym w określonej dziedzinie: nauk ścisłych, humanistycznych i artystycznych, pochodzącym z niezbyt zamożnej rodziny, przede wszystkim mieszkających w małej miejscowości, mających ciekawy pomysł na własny rozwój. Ponieważ lokalne organizacje partnerskie znają środowiska kandydatów do stypendium, program prowadzony jest we współpracy z nimi. W związku z tym osoby nominowane do stypendium powinny pochodzić z obszarów objętych działaniem tych organizacji.
Z uwagi na prowadzony jednocześnie Program Stypendialny Otwartej Filharmonii Agrafki Muzycznej, stypendia AGRAFKI nie będą przyznawane młodzieży utalentowanej muzycznie.


WYSOKOŚĆ I PRZEZNACZENIE STYPENDIUM
Stypendium przyznawane jest jako świadczenie jednoroczne i wypłacane będzie w okresie od września 2017 do czerwca 2018 w wysokości do 300 zł miesięcznie (zależnie od decyzji Komisji Stypendialnej) na osobę. W przypadku wyboru stypendystów po 30 września 2017, stypendia wypłacane będą z wyrównaniem od września.
Stypendium może być przeznaczone między innymi na:
· opłacanie czesnego w szkole lub na uczelni,
· opłacanie kursów i zajęć pozalekcyjnych,
· zakup podręczników i pomocy naukowych,
· zakup materiałów do twórczości artystycznej.

TERMINY:
Wnioski należy składać osobiście lub pocztą w siedzibie Fundacji FLZB ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj do dnia 17 lipca 2017r. (decyduje data wpływu).

Pliki do pobrania na dole strony!

Stypendium na rok szkolny 2016/2017 w wysokości 300 zł przez 10 miesięcy otrzymał:
1. Kajetan Larwa (Tarnogród) - uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących, LO  im. ONZ w Biłgoraju.

Stypendium na rok szkolny 2015/2016 w wysokości 300 zł przez 10 miesięcy otrzymał:
1. Kajetan Larwa (Tarnogród) - uczeń Powiatowego Gimnazjum w Biłgoraju.

Stypendium na rok szkolny 2014/2015 w wysokości 300 zł przez 10 miesięcy otrzymała:
1. Aleksandra Stańczyk (Frampol) - uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształacących LO im. ONZ.

Stypendium na rok szkolny 2013/2014 w wysokości 300 zł przez 10 miesięcy otrzymał:
1.   Kajetan Larwa (Tarnogród) - uczeń Powiatowego Gimnazjum w Biłgoraju.

Stypendia na rok szkolny 2012/2013 w wysokości 300 zł przez 10 miesięcy otrzymały:
1. Okoń Gabriela (Majdan Nowy) - Zespół Szkół Ogólnokształcących LO im. ONZ.
2. Węgrzyn Paulina (Biłgoraj) - Zespół Szkół Ogólnokształcących LO im. ONZ.

Stypendia na rok szkolny 2011/2012 w wysokości 300 zł przez 10 miesięcy otrzymali:
1. Węgrzyn Paulina (Biłgoraj) - Powiatowe Gimnazjum w Biłgoraju
2. Skowron Łukasz (Rzeczyce) - Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju

Stypendium na rok szkolny 2009/2010 w wysokości 300 zł przez 10 miesięcy otrzymał:
1. Wardach Piotr (Lipiny Górne Lewki) - Zespół Szkół Ogólnokształcących LO im. ONZ.

Stypendium na rok szkolny 2008/2009 w wysokości 300 zł przez 10 miesięcy otrzymał:
1. Wardach Piotr (Lipiny Górne Lewki) - Zespół Szkół Ogólnokształcących LO im. ONZ.

Stypendia na rok szkolny 2007/2008 w kwocie 2.500 zł rocznie otrzymali:
1. Janda Rafał (Biłgoraj) - Zespół Szkół Ogólnokształcących LO im. ONZ w Biłgoraju.
2. Wardach Piotr (Lipiny Górne Lewki) - Powiatowe Gimnazjum nr 2 w Biłgoraju.

Stypendia na rok szkolny 2006/2007 w kwocie 2.000 zł rocznie otrzymali:
1. Janda Rafał (Biłgoraj) - Zespół Szkół Ogólnokształcących LO im. ONZ w Biłgoraju.
2. Skiba Paweł (Szozdy) - Zespół Szkół Samorządowych w Tereszpolu-Zaorendzie, Gimnazjum.
3. Wardach Piotr (Lipiny Górne Lewki) - Powiatowe Gimnazjum nr 2 w Biłgoraju.

Stypendia na rok szkolny 2005/2006 w kwocie 2.000 zł rocznie otrzymali:
1. Koman Karol (Biłgoraj) - Gimnazjum nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Biłgoraju.
2. Skiba Paweł (Szozdy) - Zespół Szkół Samorządowych w Tereszpolu - Zaorendzie.

Stypendia na rok szkolny 2003/2004 w kwocie 2.000 zł rocznie otrzymała:
1. Kuna Aleksandra (Wola Radzięcka) - Szkoła Podstawowa w Woli Radzięckiej.

Stypendia na rok szkolny 2002/2003 w kwocie 2.000 zł rocznie otrzymali:
1. Kuna Aleksandra (Radzięcin) - Szkoła Podstawowa w Radzięcinie.
2. Koman Krzysztof (Biłgoraj) - Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie.

Stypendia na rok szkolny 2001/2002 w kwocie 2.000 zł rocznie otrzymały:
1. Kuna Aleksandra (Radzięcin) - Szkoła Podstawowa w Radzięcinie.
2. Nalepa Marta (Biłgoraj) - Gimnazjum nr 2 w Biłgoraju.

Darczyńca i współorganizator

ul. Marszałkowska 6/6
00-590 Warszawa
tel. 022 622 01 22
fax 022 622 02 11

©2024 FLZB, Polityka prywatności »

Projekt i wykonanie: Net Partners