Organizacja Pożytku Publicznego KRS 00000 82324

Fundacja na Facebooku

Wesprzyj nas - PayU

2024-01-26

Dnia 19 stycnia 2024 r.  w siedzibie Fundacji FLZB odbyły się warsztaty z zakresu Pierwszej Pomocy, skierowane do naszych zaangażowanych wolontariuszy. Celem spotkania było zwiększenie świadomości uczestników w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz przygotowanie ich do sytuacji awaryjnych.

Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego wprowadzenia, w którym przedstawiono znaczenie posiadania podstawowej wiedzy z zakresu Pierwszej Pomocy. Następnie prowadzący warsztaty omówili podstawowe zasady postępowania w przypadku różnych sytuacji nagłych, takich jak udar, zasłabnięcia, czy oparzenia.

W trakcie warsztatów uczestnicy mieli okazję praktycznie przećwiczyć udzielanie pierwszej pomocy. Ćwiczenia obejmowały takie elementy jak resuscytacja krążeniowo-oddechowa, udzielanie pomocy przy oparzeniach, unieruchamianie złamań czy udzielanie pomocy w przypadku zadławienia.

Prowadzący zadawali pytania, zachęcając uczestników do aktywnego udziału i dzielenia się swoimi przemyśleniami. Uczestnicy wykazywali się dużym zaangażowaniem, zadając pytania i wyrażając chęć zdobycia praktycznych umiejętności.

Podczas warsztatów podkreślono również rolę wolontariuszy w sytuacjach awaryjnych oraz ich potencjalny wpływ na lokalną społeczność. Praktyczne umiejętności zdobyte podczas spotkania mogą okazać się nieocenione w przypadku nagłych zdarzeń w społeczności, w której wolontariusze działają.

Warsztaty zakończyły się podsumowaniem i podziękowaniem dla uczestników za zaangażowanie. Uczestnicy otrzymali również materiały informacyjne oraz certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu z zakresu Pierwszej Pomocy.

Spotkanie było nie tylko okazją do nauki praktycznych umiejętności, ale także do zintegrowania grupy wolontariuszy oraz podniesienia poziomu świadomości na temat ważności posiadania umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

» powrót

©2024 FLZB, Polityka prywatności »

Projekt i wykonanie: Net Partners