Organizacja Pożytku Publicznego KRS 00000 82324

Fundacja na Facebooku

Wesprzyj nas - PayU

2022-12-06

Warsztaty animacyjne "ANIMACJA PROJEKTÓW I INICJATYW LOKALNYCH" przeznaczone były dla młodych organizacji i grup nieformalnych z woj. lubelskiego planujących uczestnictwo w programach grantowych

Celem warsztatów było zwiększenie skuteczności młodych organizacji i grup nieformalnych w procesie pozyskiwania środków w programach grantowych.

Program warsztatów:

  1. Wprowadzenie do tematu warsztatów
  2. Animacja społeczna metodą budowania dobra wspólnego
  3. Diagnozowanie problemów
  4. Myślenie projektowe
  5. Poszukiwanie, identyfikacja i budowanie „dobra wspólnego”
  6. Budowanie partnerstwa
  7. Planowanie rozwoju i źródła finansowania działalności organizacji pozarządowych

 

Warsztaty Animacyjne – 5 prowadziła Irena Gadaj w okresie październik – listopad 2022.

 

Warsztat Animacyjny nr 1 w Chełmie przeprowadzony został w Chełmie w dniu 12/10/2022 na zaproszenie młodego Stowarzyszenia dla Osób z Niepełnosprawnością Talent Top i odbył się w siedzibie Stowarzyszenia. W warsztacie wzięło udział 10 osób (10 deklaracji udziału w Spotkaniu Animacyjnym). Dodatkowo 2 osoby: Małgorzata Eitler i Beata Witamborska zainteresowane były całą paletą usług oferowaną w ramach Projektu. W trakcie Warsztatu wstępnie opracowano projekty do konkursu małych grantów (drużyna piłkarska dzieci niepełnosprawnych, warsztaty muzyczne dla dzieci niepełnosprawnych, warsztaty leśne, warsztaty kulinarne, konkursy i wycieczki geograficzne, debata oksfordzka, spotkania integracyjne, akcja niepalenia zniczy-kampania antyzniczowa, program integracji sportowej, spartakiada dla dzieci niepełnosprawnych). Uczestnicy ocenili, że przynajmniej 2 projekty uda się zrealizować w 2023 roku.

 

Warsztat Animacyjny nr 2 odbył się w Hrubieszowie w Urzędzie Miasta, w dniu 17/10/2022, na zaproszenie UM. W warsztacie wzięło udział 11 osób (10 formularzy) - przedstawiciele Stowarzyszenia JESTEM STĄD, Fundacja Pokolenia na Horyzoncie, MKS Unia Hrubieszów, Hrubieszowska Rada Seniorów, przedstawiciele UM, Domu Kultury, Szkoły, aktywni mieszkańcy. Wioletta Krawczyk dodatkowo zainteresowana jest szkoleniami w Projekcie. W części praktycznej Warsztatów zgłoszono pomysły na projekty mikrograntów: zakup strojów dla grupy Hubal, KS Unia (wsparcie dla piłkarzy z Ukrainy, stypendia i mieszkania dla uchodźców, kursy języka polskiego), szkolenie młodych aktywistów i przyszłych liderów, Młodzieżowa rada Miasta – szkolenia z zasad budżetu obywatelskiego, zadania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego, wyremontowanie „Zinówki”, kamizelki odblaskowe dla emerytów… Zebrani ocenili, ze przynajmniej 3 projekty zostaną dopracowane i zrealizowane z 2023 roku.

 

Warsztat Animacyjny nr 3 odbył się w Janowie Lubelskim, w dniu 19/10/2022. W WA wzięło udział 11 osób, głównie członkowie młodego stowarzyszenia Klub Aktywności Ruchowej REKREO-STYL, Klub Żeglarski ZEFIR, KTPTTK Ziemia Janowska, wolontariusze. W trakcie praktycznej części warsztatów omawiano propozycje mikroprojektów do dofinansowania w 2023 roku: odkrywamy akweny Lubelszczyzny, połączenie turystyki sportu i historii – oznaczenie tras turystycznych, miejsca przyjazne dla aktywności seniorów, nauka tańca i festiwal taneczny dla seniorów, lekcje śpiewu dla seniorów, akcja – Janów bez barier, marsze z kijkami i dodatkowymi atrakcjami (pogadanki, wykłady), warsztaty kulinarne, uroda dla staruszków, system opieki nad grobami ludzi sławnych z Janowa Lubelskiego. W przyszłym roku przynajmniej 3 z tych projektów zostanie po dopracowaniu zgłoszona do dofinansowania.

 

Warsztat Animacyjny nr 4 na zaproszenie młodej organizacji Fundacji Hospicjum „Razem możemy więcej” (fundacja wznowiła ożywioną działalność po okresie marazmu) odbył się w Dęblinie, w siedzibie Fundacji. W WA wzięło udział 5 osób. 2 osoby: Iwona Chmielewska i prezeska Halina Kłoczyńska zadeklarowały dodatkowo udział w opracowaniu strategii, w wizytach studyjnych (najchętniej do Hospicjum Małego Księcia – wymiana doświadczeń fundraisingowych, Fundacja Nowy Staw…) i konkursie „Dobre praktyki z zakresu fundraisingu”. W Trakcie spotkania zgłoszono, jako pomysły na projekty mikrograntów – projekt sieciowania hospicjów, stworzenie tarasu dla pensjonariuszy i mieszkańców (może projekt do konkursu Partnerstwa Lokalne Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności), sztuka dla hospicjum, kampania promocyjna – znana twarz dla Hospicjum, ambasador akcji, samochód do hospicjum domowego, stworzenie korpusu wolontariuszy dla hospicjum, wolontariusz-emeryt czyta dla pacjentów. Co najmniej 2 projekty uda się zrealizować w 2023 roku.

 

Warsztat Animacyjny nr 5 na zaproszenie KGW ze Zwierzyńca odbył się w dniu 25/11/2022 w Domu Kultury w Zwierzyńcu. W WA wzięło udział 8 osób, 7 osób złożyło deklarację udziału w Projekcie „Zmiana…”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele KGW z Gminy Zwierzyniec w Obroczy, Sochach, Turzyniec i Wywłoczka oraz Stowarzyszenia

 Et Cetera. Edyta Sadło zadeklarowała dodatkowo udział w Szkoleniach, a Katarzyna Kur w szkoleniach, wizytach studyjnych, konkursie i konferencji końcowej. W trakcie spotkania zgłoszono do realizacji w roku przyszłym następujące pomysły na projekty: Zdrowie Na Obcasach (cykl warsztatów edukacyjnych), warsztaty z rękodzieła, spotkania i zajęcia integracyjne dla emerytów, piknik rodzinny (dzień ojca, matki, dzień dziecka, zajęcia z makijażu), doposażenie siedziby (KGW Wywłoczka), utworzenie wspólnygo Ogród, letnie kino plenerowe w Turzyńcu. Do dalszej obróbki i analizy przyjęto doposażenie KGW w Wywłoczce – bardziej doświadczone organizacje radziły, młodziutkiemu KGW, jak napisać projekt, by otrzymać dotację. Projekt „Zdrowie na Obcasach” ma być prezentowany na Wieczorze Darczyńcy Fundacji FLZB i z pewnością zostanie dofinansowany. Uczestnicy WA zadeklarowali złożenie kilku wniosków 3-4 do dofinsowania w programie grantowym Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO.

 

Wszystkie osoby biorące udział w Warsztatach Animacyjnych zgodnie twierdziły, że WA były bardzo potrzebne, zachęcające do pracy nad projektami. Tematyka WA odpowiadała zapotrzebowaniu uczestników. Oceny WA bardzo dobre, wyraźnie zaznaczono wzrost wiedzy w tematach będących przedmiotem wykładów i dyskusji. Za szczególnie wartościowe uczestnicy uznawali dyskutowanie o przyszłych planach i projektach młodych organizacji. Ważne było również to, szczególnie widoczne w Zwierzyńcu, że „starsze organizacje (3-4 letnie)” wspierały i zachęcały do aktywnego działania młodziutkie KGW w Wywłoczce. Atmosfera wszystkich warsztatów była wspaniała i zaangażowanie uczestników pełne.

Przyjęty program i formuła Warsztatów Animacyjnych została dobrze przyhęta przez uczestników i nie należy jej zmieniać w następnych latach.

 

» powrót

©2024 FLZB, Polityka prywatności »

Projekt i wykonanie: Net Partners