Organizacja Pożytku Publicznego KRS 00000 82324

Fundacja na Facebooku

Statutowy

Gromadzi fundusze przekazywane przez darczyńców na działalność statutową, o sposobie wykorzystania środków tego Funduszu decyduje Zarząd Fundacji. Między innymi fundusze przekazywane są na realizację Konkursów Grantowych Fundacji. W otwartych konkursach grantowych mogą brać udział organizacje pozarządowe i grupy nieformalne zgodnienie z przyjętym regulaminem.

W ciągu trzynastu lat Fundacja przeprowadziła XXII konkursy grantowe i dofinansowała kwotą 737.500 zł298 ważnych dla społeczności lokalnej projektów z zakresu:

    edukacji (projekt "Zielona klasa" w Zwierzyńcu - 1999, I Konkurs "Świat wierszy najpierwszych" - 2002, "Przewodnik po Biłgoraju - ścieżki dydaktyczne" - 2002, "Klub Przedszkolaka" - 2006), kultury (Biłgorajski Almanach Literacki - 2000, Izba Muzealna w Sochach - 2002, Fundacja Kresy 2000; "Wiosna z teatrem na kresach Nadrzecze - Biłgoraj" - 2008), sportu (Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Podnoszeniu Ciężarów - 2003, Puchar Małych Mistrzów Karate 2002), ekologii (akcja sprzątania rzeki Tanew przy użyciu kajaków - 2002, "Źródełka" - sprzątanie i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - 2004, Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie; "Ekologia - moda czy potrzeba chwili" - 2008), rekreacji ("Siatkówka dla wszystkich"- 2004, Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze, Oddział w Biłgoraju; "II ogólnopolski gwiaździsty rajd rowerowy - WZGÓRZE POLAK" - 2007), zachowania tradycji (Zapomniane zawody regionu - Ciosmy 2002, Powitanie sitarzy co się nazywa "RADOSNE" - 2005), pomocy społecznej (Majówka dla dzieci z domu dziecka - Zwierzyniec 2000, szkolenia i poradnictwo dla bezrobotnych kobiet "Kobiety też potrafią" - 2002, "Lato w mieście" - projekt opieki nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych prowadzony przez Fundację "Krzyk" przy współpracy z bezrobotnymi pedagogami) bezpieczeństwa ("Bezpieczny Region - Bezpieczne Dzieci" - Majdan Stary 2002), opieki nad osobami starszymi ("O młodości nie świadczy wiek" - Uniwersytet Trzeciego wieku w Biłgoraju -2002), zdrowia ("Dotrzeć do potrzebujących" - Zamojskie Stowarzyszenie Stwardnienia Rozsianego - 2000), integracji ("Wygrajmy razem, II Spartakiada Sportowo - Integracyjna dla dzieci i młodzieży" -2002, Zespół Szkolno - Rewalidacyjny w Teodorówce; "Akademia Rozmaitości" - 2007).

Prosimy o wsparcie Funduszu Statutowego. Dzięki wpłatom pomożemy ciekawym i ważnym inicjatywom. Działalność biura Fundacji jest w całości finansowana z projektów i środków własnych. Wszystkie darowizny i odpisy 1% od podatku przekazywane są na działania.

Nr konta: 22 9614 0008 2005 0007 5819 0001 z dopiskiem: "Darowizna na Fundusz Statutowy"

Dziękujemy.

» powrót

©2022 FLZB

Projekt i wykonanie: Net Partners