Organizacja Pożytku Publicznego KRS 00000 82324

Fundacja na Facebooku

Wesprzyj nas - PayU

Żelazny

Na dzień 01.01.2013 r. Kapitał Żelazny Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej wynosi 1.000.000jest ulokowany w obligacjach skarbu państwa, a odsetki od niego są przeznaczane na dofinansowanie szczególnie wartościowych społecznych inicjatyw, reinwestycje i na bieżące funkcjonowanie Fundacji.

Kapitał Żelazny stanowi podstawę stabilności funduszu lokalnego i powinien być systematycznie powiększany, tak aby pożytki z niego gwarantowały znaczące finansowanie potrzeb lokalnej społeczności.

Rada, zarząd, pracownicy i przyjaciele Fundacji podejmują różne działania w celu podwyższenia Kapitału Żelaznego przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych źródeł.

W 2000 roku Fundacja uczestniczyła w programie "Grosz do Grosza" Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce na dofinansowanie Kapitału Żelaznego, który polegał na dofinansowaniu funduszy zebranych lokalnie w proporcji 1:1. Dzięki wsparciu: Miasta Biłgoraj, Miasta i Gmina Zwierzyniec, AMBRA S.A. z siedzibą w Woli Dużej, Zakładów Dziewiarskich MEWA S.A. z siedzibą w Biłgoraju, Zakładom Ceramiki Budowlanej MARKOWICZE S.A. z siedzibą w Markowiczach, Przedsiębiorstwu Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego RESBUD S.A. z siedzibą w Rzeszowie, Irenie Gadaj, Stefanowi Grodzkiemu, Zdzisławowi Jargieło, Andrzejowi Kłosińskiemu, Tadeuszowi Kuźmińskiemu, Izabeli i Aleksandrowi Łukasz, Andrzejowi Miazga, Benedyktowi Miszkin, Helenie i Stefanowi Oleszczak, Henrykowi Oziębło, Januszowi Solskiemu, Janowi Szulc, Stefanowi Szmidt, Andrzejowi Turczańskiemu, Zofii Wach, Henrykowi Wujec, Wiesławawie i Zbigniewowi Zalewa, udało się zebrać 175.000 zł. Taką samą kwotę dołożyła Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

W 2001 roku w ramach programu "Grosz do Grosza" Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce Fundacja FLZB otrzymała dofinansowanie w kwocie 31.468 zł. Kwotę tę udało się pozyskać dzięki darowiznom: AMBRA S.A. z siedzibą w Woli Dużej, Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "APIS", Fundation Baudoin King, Zakładom Dziewiarskim MEWA S.A. z siedzibą w Biłgoraju, Jan Bud, Tomasz Schimanek, Zakład Optyczny Ploar.

W 2006 roku Fundacja uczestniczyła w konkursie adresowanym do funduszy lokalnych, które uczestniczyły w Programie Rozwoju Filantropii Lokalnej. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce postanowiła dofinansować Kapitał Żelazny FLZB na zasadzie 1:2 w kwocie 30.800 zł. Lokalnie Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej pozyskała 60.874,80 zł dzięki wsparciu: Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Towarzystwu Gospodarczemu w Biłgoraju, Urządowi Miejskiemu w Zwierzyńcu, Gadaj Irena, Nowak Urszula, Palikot Janusz, Kiszka Józef, Łukasz Izabela i Aleksander, Saciuk Władysław, Studnicka Halina, Barbara Borowy, Mroczkowska Anna, Osińska Małgorzata, Palikot Czesława, Siek Zofia, Szczepanik Krystyna, Wrońska Maria, Pyda Monika i Mariusz.

Gorąco prosimy o wsparcie Kapitału Żelaznego, aby zbudować stabilną organizację, która będzie w znaczący sposób finansować potrzeby lokalnej społeczności.

Nr konta: 22 9614 0008 2005 0007 5819 0001 z dopiskiem: "Darowizna na Fundusz Żelazny"

Dziękujemy.

» powrót

©2024 FLZB, Polityka prywatności »

Projekt i wykonanie: Net Partners