Organizacja Pożytku Publicznego KRS 00000 82324

Fundacja na Facebooku

Mały Mistrz Karate

Fundusz „Mały Mistrz Karate" jest autonomiczną częścią Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej. Kapitał założycielski Funduszu „Mały Mistrz Karate" wynosi 5.000 zł i został wniesiony przez: Akademię Zdrowia i Karate Tradycyjnego Włocławek - 2000 zł (40%),
Klub Karate Tradycyjnego Chodecz - 1500 zł (30%),
Klub Karate Tradycyjnego Brześć Kujawski - 1500 zł (30%).

Celem Funduszu „Mały Mistrz Karate" jest wspieranie finansowe inicjatyw i przedsięwzięć z zakresu rozwoju karate, sportu, turystyki, edukacji i zdrowia, a w szczególności działań z zakresie:

    pozyskiwania środków na działalność Funduszu „Mały Mistrz Karate" (w tym odpisy 1%), wspierania działalności statutowej, rozwoju i promocji: Akademii Zdrowia i Karate Tradycyjnego Włocławek, Klubu Karate Tradycyjnego Chodecz i Klubu Karate Tradycyjnego Brześć Kujawski. zakupu sprzętu sportowego, niezbędnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych na potrzeby rozwoju sztuk walki, promocji zdrowia, propagowania rekreacji ruchowej i zdrowego stylu życia oraz kultury fizycznej, dofinansowania organizacji imprez, inicjatyw, przedsięwzięć i wyjazdów związanych z działalnością statutową, rozwojem i promocją: Akademii Zdrowia i Karate Tradycyjnego Włocławek, Klubu Karate Tradycyjnego Chodecz i Klubu Karate Tradycyjnego Brześć Kujawski, dofinansowania szkoleń, wyjazdów instruktorów, dzieci i młodzieży z: Akademii Zdrowia i Karate Tradycyjnego Włocławek, Klubu Karate Tradycyjnego Chodecz i Klubu Karate Tradycyjnego Brześć Kujawski.

Fundusz Mały Mistrz Karate utworzony został Uchwałą Nr IX/5/2013 z dnia 13 lutego 2013 roku Rady Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej. O wydatkowaniu środków decyduje Komisja w składzie:

Jarosław Bicz - przewodniczący - przedstawiciel KKT Chodecz,
Anna Złakowska - wiceprzewodnicząca,
Maciej Wiewiórski,
Robert Byczek (przedstawiciel KKT Brześć Kujawski),
Marcin Bartkowiak (przedstawiciel AZiKT Włocławek),
Andrzej Lewiński
Andrzej Szeliga (przedstawiciel Funduszu „Mały Mistrz Karate" w Radzie Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej).

Prosimy o wsparcie Fundusz Mały Mistrz Karate.

Nr konta: 22 9614 0008 2005 0007 5819 0001 z dopiskiem: "Darowizna na Fundusz Mały Mistrz Karate"

Dziękujemy.

» powrót

©2022 FLZB

Projekt i wykonanie: Net Partners