Organizacja Pożytku Publicznego KRS 00000 82324

Fundacja na Facebooku

Wspierania Oświaty w Gminie Frampol

Misją Funduszu Wspierania Oświaty w Gminie Frampol (WOGF) jest poprawa jakości życia społeczności Gminy Frampol poprzez:

    pomoc donatorom w realizacji ich szlachetnych, filantropijnych celów, wspieranie finansowe inicjatyw i przedsięwzięć z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, edukacji, kultury i sztuki, sportu i turystyki, ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego i innych ważnych potrzeb społecznych, inicjowanie współpracy wszystkich zainteresowanych w identyfikowaniu i rozwiązywaniu ciągle zmieniających się potrzeb społeczności lokalnej.

Fundusz Wspierania Oświaty w Gminie Frampol jest niezależny od organizacji rządowych oraz innych instytucji dobroczynnych, kieruje się interesem społeczności lokalnej przedkładając go nad wszelkie jednostkowe interesy i cele.

Fundusz Wspierania Oświaty w Gminie Frampol utworzony został Uchwałą Nr X/1/2000 z dnia 24 stycznia 2000 roku Rady Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej na wniosek grupy inicjatywnej w składzie: Leokadia Furmanek, Józef Dubiel, Krzysztof Kapica i Józef Książek.

Fundusz WOGF gromadzi środki i wspiera oświatę, przyznaje stypendia uzdolnionym uczniom z frampolskich szkół.

Głównymi darczyńcami tego Funduszu są:

    Bank Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych BISE z Warszawy, Bank Spółdzielczy we Frampolu.

O wydatkowaniu środków decyduje Komisja w składzie:

    Józef Dubiel - przewodniczący Leokadia Furmanek Elżbieta Chmiel Urszula Dziurdzia Stanisław Saj

W latach 2000-2004, 34 najzdolniejszych uczniów z frampolskich szkół otrzymało stypendia na łączną kwotę 15.800 zł.

Prosimy o wsparcie Funduszu Dziedzinowego Wspierania Oświaty w Gminie Frampol.

Nr konta: 22 9614 0008 2005 0007 5819 0001 z dopiskiem: "Darowizna na Fundusz WOG Frampol"

Dziękujemy.

» powrót

©2022 FLZB

Projekt i wykonanie: Net Partners