Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

Scholarships / Agora Safety Pin

Partnerski program Fundacji Agory i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, wspierający lokalne organizacje stypendialne. Głównym celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie studentów do dalszego rozwoju i pracy, a także popularyzacja idei stypendiów edukacyjnych w Polsce.

Celem programu stypendialnego jest pomoc w kształceniu wybitnie uzdolnionej i aktywnej młodzieży, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, pochodzącej z małych miast i wsi, a także motywowanie studentów do dalszej pracy i rozwoju. Pomoc Funduszu Stypendialnego skierowana jest do studentów mających szczególne osiągnięcia w nauce oraz udzielających się społecznie na rzecz mieszkańców i rozwoju biłgorajszczyzny.
O stypendium mogą ubiegać się studenci wszystkich kierunków studiów dziennych magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym.

TERMINY:
Wnioski należy składać osobiście lub pocztą w siedzibie Fundacji FLZB ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj do dnia 30 września 2012r. (decyduje data stępla pocztowego). Wnioski wypełnione ręcznie będą akceptowane tylko w wyjątkowych przypadkach.

W latach 2005 - 2008 program występował pod nazwą "Moje Stypendium".
Fundacja FL Ziemi Biłgorajskiej uzyskała dofinansowanie z Fundacji Agory:

W 2005 roku - kwotę 8.000 zł.
W 2006 roku - kwotę 8.100 zł.
W 2007 roku - kwotę 6.300 zł.

W 2008 roku - kwotę 13.680 zł.
W 2009 roku - kwotę 20.520 zł.
W 2011 roku - kwotę 13.680 zł.
W 2012 roku - kwotę 6.840 zł.

Biłgorajski Fundusz Stypendialny dofinansowała w ramach programu "Agrafka Agory" dawniej "Moje Stypendium" Fundacja AGORY za pośrednictwem Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Firma AMBRA S.A.


 

 

Title Download
Oświadczenie Majątkowe Download (0 kB)
Regulamin Download (0 kB)
Wniosek Download (0 kB)
Partners
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj
tel. 84 686 48 77
fax 84 686 53 93
tel. kom. 606 925 977
© 2020 Net Partners