Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

Grants / The announcement of Grant Contest

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
ogłasza XXIII KONKURS GRANTOWY
 realizowany w ramach Programu „DZIAŁAJ LOKALNIE VIII”


Celem konkursu jest wsparcie projektów, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Program prowadzony jest z myślą o organizacjach pozarządowych, lokalnych instytucjach oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. O dotacje w łącznej kwocie 55.000 zł mogą ubiegać się organizacje i grupy nieformalne mające siedzibę na terenie Powiatu biłgorajskiego i Gminy Zwierzyniec.

Program adresowany jest do:

  • organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,
  • grup nieformalnych, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, dom kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej, itp.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:

  • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
  • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
  • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
  • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
  • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne - naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Wysokość pojedynczej dotacji może wynieść maksymalnie 6.000 zł.

Termin realizacji projektów: 01 czerwca-  30 listopada 2013 r.


Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronie www.dzialajlokalnie.pl


lub pobrać ze strony www.flzb.lbl.pl, wypełnić i odesłać e-mailem na adres flzb@lbl.pl
do dnia 1 MAJA 2013 R.

Regulamin dostępny jest poniżej lub w biurze Fundacji w Biłgoraju przy ul. Kościuszki 65, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-17.00. Pytania można kierować na adres e-mail: flzb@lbl.pl lub telefonicznie 84 686 48 77.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na dwa spotkania informacyjne dotyczące prawidłowego wypełniania wniosków i omówienia zasad konkursu. O miejscu i termianach poinformujemy wkrótce na stronie www.flzb.lbl.pl.
 
Konkurs dofinansowano ze środków: Programu "Działaj Lokalnie VIII" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Gminę Miasto Biłgoraj, Gminę Biłgoraj i Gminę Zwierzyniec.

Title Download
Regulamin Konkursu "Działaj Lokalnie VIII" Download (0 kB)
Wniosek Download (0 kB)
Partners
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj
tel. 84 686 48 77
fax 84 686 53 93
tel. kom. 606 925 977
© 2020 Net Partners