Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

Affiliate Funds / OW Tarnogród Fund / Fundusz OW Tarnogród

FUNDUSZ ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO W TARNOGRODZIE

Celem Funduszu Oddziału Wewnętrznego w Tarnogrodzie jest dbanie o dobry stan zdrowia mieszkańców ościennych gmin Tarnogrodu i gminy Tarnogród poprzez: sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego niezbędnego do funkcjonowania Oddziału Wewnętrznego w Tarnogrodzie określonego odpowiednimi rozporządzeniami w zakresie minimalnych standardów wyposażenia w/w oddziału, dofinansowanie zakupów specjalistycznego sprzętu medycznego innego niż wymieniony w pkt. 1, finansowanie szkoleń z zakresu ochrony zdrowia, wspieranie działań zmierzających do podniesienia jakości usług Oddziału Wewnętrznego w Tarnogrodzie, pozyskiwanie funduszy, darowizn wszelkiego rodzaju.

W grudniu 2009 r. zgromadzony został kapitał żelazny w wysokości 5000 zł. Fundusz powołany został uchwałą Rady Fundacji na posiedzeniu uchwałą nr XVIII/8/2010 z dnia 22 marca 2010 roku

Założycielami i jednocześnie członkami Komisji Funduszu Oddziału Wewnętrznego w Tarnogrodzie są:

  • Antoni Rybka - przewodniczący,
  • Ryszard Bielak - wiceprzewodniczący,
  • Helena Małyszek,
  • Przemysław Baszkiewicz,
  • Krzysztof Skubisz.

Prosimy o wsparcie Funduszu Oddziału Wewnętrznego w Tarnogrodzie.

Nr konta: 81 1500 1807 1218 0001 5822 0000 z dopiskiem: "Darowizna na Fundusz Oddziału Wewnętrznego w Tarnogrodzie"

Dziękujemy.

 

Tarnogród, dnia 06.03.2011 r.

 Apel o zwarcie szeregów i wspieranie Funduszu OW w Tarnogrodzie

  

Jeśli obłuda upodobni się do szczerości i prawdy, to nigdy nie będziemy wiedzieli, czy mamy do czynienia z prawdą, czy z kłamstwem. Jest niezmiernie trudno odróżnić prawdę od fałszu, ale raz oszukani przez kogoś, następnym razem będziemy  bardziej ostrożni.

 Odnosić sukcesy i zwycięstwa z niepowstrzymaną siłą, to jak cięcie bambusa.

Aby odnieść sukces nie należy przerywać działania w połowie drogi, nie wolno poddawać się zmęczeniu, ulegać bierności. Przewagę ma wszak ten, kto działa i przejmuje inicjatywę, a nie ten kto czeka bezczynnie. Należy zawsze wykorzystywać okazję i „iść za ciosem”.

Bambus to roślina o tysiącu zastosowań i dużej wytrzymałości- jest odporny na zniszczenie. Niemniej , jeśli użyć odpowiedniej techniki cięcia pod właściwym kątem do przebiegu włókien, to jest bardzo łatwy do cięcia i obróbki.

Trudno lepiej zachęcić kogoś do kontynuowania wysiłków, które już przyniosły zachęcające rezultaty.

 Fundusz Oddziału Wewnętrznego w Tarnogrodzie działający w ramach Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej www.flzb.lbl.pl jest właściwym ukierunkowaniem naszych wysiłków. Wysiłków ludzi dobrej woli, aby to, w co powinien być wyposażony Oddział Wewnętrzny w Tarnogrodzie (niezbędną aparaturę medyczną) zakupić i użyczyć pracodawcy, której przez złą , wieloletnią ,nieudolną politykę kierownictwa szpitala i organu założycielskiego został  pozbawiony.

 Odkryjmy w sobie niezmierzone pokłady dobroczynności, którą możemy wyrazić w postaci darowizn na Fundusz Oddziału Wewnętrznego w Tarnogrodzie  a także przekazania 1% podatku na nasz fundusz.

 

Załączam wyrazy uszanowania

Antoni Rybka

Kierownik Komisji Funduszu

 

 

 Apel o pomoc dla Szpitala w Tarnogrodzie

NFZ odmawia podpisania kontraktu dla Oddziału Wewnętrznego w Tarnogrodzie (z informacji od pracodawcy) z powodu braku rentgena.Odpowiedzią na zaistniały problem może być nasza dobroczynność. W pierwszej kolejności kwota 700.000 zł dałaby możliwośc zakupu takiego aparatu a następnie użyczenie obecnemu pracodawcy i odżegnanie zamknięcia szpitala w Tarnogrodzie. Docelowa i całkowia wartość inwestycji szacowana jest na kwotę 1.800.000 zł.

Dotychczasowe działania administracyjne na wszystkich szczeblach są nie skutecze, zdemontowany stary aparat nie został zastąpiony nowym.

Zapraszamy do szeroko zrozumiałej dobroczynności, efektem jej ma być w pierwszej kolejności aparat rentgenowski dla szpitala w Tarnogrodzie, aparat do testów troponinowych (diagnostyka zawałów mięśnia sercowego), aparat do gazometrii (diagnostyka zatruć).

W imieniu Komisji FOW w Tarnogrodzie
Antoni Rybka - Przewodniczący

Partners
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj
tel. 84 686 48 77
fax 84 686 53 93
tel. kom. 606 925 977
© 2019 Net Partners