Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

Stypendia / Lista Stypendystów / Rok 2015/2016

Rok szkolny 2015/2016: 43 stypendia - 72.100 zł

Stypendium dla studentów w wysokości 300 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy otrzymał:
1.    Strzęciwilk Dominik (Kolonia Sól)  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w
       Rzeszowie – ufundowane przez Pana Prof. Janusza Solskiego;

2.    Jadwiga Maciocha (Biłgoraj) Uniwersytet Rzeszowski – ufundowane przez Państwa
       Izabelę i Aleksandra Łukasz.

 

Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w wysokości 150 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy otrzymali:
1.   Fila Klaudia (Nowy Nart) Technikum Leśne im. Polskiego Towarzystwa Leśnego  w 
      Biłgoraju – ufundowane przez Model Opakowania Sp. z o.o.;

2.   Kowal Robert  (Biszcza) Zespół Szkół Ogólnokształcących, LO im ONZ w Biłgoraju –
     ufundowane przez Model Opakowania Sp. z o.o.;

3.   Aneta Peichert (Turobin) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie -
      ufundowane przez Model Opakowania Sp. z o.o.;

4.   Monika Siembida (Kolonia Sól) Zespół Szkół Ogólnokształcących, LO im ONZ w
      Biłgoraju– ufundowane przez Model Opakowania Sp. z o.o.;

5.   Michał Dolina (Biłgoraj) Zespół Szkół Ogólnokształcących, LO im ONZ w Biłgoraju–
     ufundowane przez Model Opakowania Sp. z o.o.;

6.   Gabriela Tutka (Bukowa) Zespół Szkół Ogólnokształcących, LO im ONZ w Biłgoraju–
     ufundowane przez Państwa Izabelę i Aleksandra Łukasz;

7.   Dawid Gruszczyński (Olchowiec) Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju,
      Technikum Mechaniczno-Elektrczne – ufundowane przez Ambra S.A.;

8.   Magdalena Swatowska (Wólka Abramowska) Zespół Szkół Ogólnokształcących, LO im
      ONZ w Biłgoraju;

9.   Anna Ksiądz (Korchów Pierwszy) Zespół Szkół Ogólnokształcących, LO  im. ONZ w
      Biłgoraju;

10. Anna Wiktoria Kordjak (Półsieraków) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
      w Biłgoraju;

11. Aleksandra Golik (Aleksandrów) Zespół Szkół Ogólnokształcących LO im ONZ  w
      Biłgoraju;

12. Paulina Paluch (Ruda Solska) Zespół Szkół Ogólnokształcących, LO  im. ONZ w
      Biłgoraju;
13. Tomasz Micyk (Rogale) Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Józefa
      Dechnika w Biłgoraju;

14. Natalia Łucja Kaczorowska (Dąbrowica) Zespół Szkół Zawodowych i
      Ogólnokształcących w Biłgoraju;

15. Zuzanna Wujec (Tereszpol Zygmunty) Zespół Szkół Ogólnokształcących, LO  im. ONZ
      w Biłgoraju;

16. Mateusz Bździuch (Księżpol)  Zespół Szkół Ogólnokształcących, LO  im. ONZ w
      Biłgoraju;
17. Jolanta Tryka (Huta Nowa) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w
      Biłgoraju;

 


Stypendia dla uczniów gimnazjów w wysokości 75 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy otrzymali:

1.    Martyna Lekan  (Biłgoraj), Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Biłgoraju -
       ufundowane przez anonimowego Darczyńcę;
2.    Katarzyna Borowy (Biłgoraj) Powiatowe Gimnazjum w Biłgoraju - ufundowane przez
       Państwa Izabelę  i Aleksandra Łukasz;

3.    Kinga Łukasik (Rapy Dylańskie) Gimnazjum w Hedwiżynie - ufundowane przez Pana
       Marina Klecha;

4.    Anna Koman (Chmielek) Gimnazjum im. Pawła Adamca w Łukowej - ufundowane
       przez Fundusz im. Karoliny Adamcowej;

5.    Martyna Kryń ( Chmielek) Gimnazjum im. Pawła Adamca w Łukowej - ufundowane 
       przez Fundusz im. Karoliny Adamcowej;

6.    Małgorzata Maciocha (Płusy) Gimnazjum im. Jana Pawła II w Księżpolu;
7.    Rafał Bednarz (Kosobudy) Gimnazjum Publiczne im. Róży Zamoyskiej w Zwierzyńcu;
8.    Angelika Doroszewska (Turzyniec) Gimnazjum Publiczne im. Róży Zamoyskiej w
       Zwierzyńcu;
9.    Joanna Maciocha (Biłgoraj) Powiatowe Gimnazjum w Biłgoraju;   

10.  Paweł Ostasz ( Chmielek) Gimnazjum im. Pawła Adamca w Łukowej;

11.  Paulina Smolak (Łukowa) Gimnazjum im. Pawła Adamca w Łukowej.

12.  Monika Rębacz ( Biłgoraj) Gimnazjum nr 1 im. Świętej Jadwigi Królowej  w Biłgoraju;

Biłgorajski Fundusz Stypendialny dofinansowała w ramach programu „Równe Szanse – Lokalne Programy Stypendialne” Fundacja im. Stefana Batorego w Warszawie ze środków Funduszu Małgorzaty Szejnert, firmy: AMBRA S.A., Model Opakowania Sp. z o.o., Mostostal-Met Sp. z o.o., oraz osoby fizyczne: Pan Prof. Janusz Solski, Pani Izabela i Aleksander Łukasz, Pan Marian Klecha a także podatnicy przekazujący swój 1% podatku.

 
Program Stypendialny AGRAFKA Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Stypendium w wysokości 300 zł miesięcznie przez 10 miesięcy otrzymała:
1. Kajetan Larwa (Tarnogród) - uczeń Powiatowego Gimnazjum w Biłgoraju.
Program AGRAFKA realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we wsparciu Fundacji Agory, Funduszu Stypendialnego Rodziny Wróblewskich oraz osób indywidualnych i instytucji.

 

Stypendia celowe w formie dofinansowania obozu wypoczynkowego ufundowane przez Panią Poseł Genowefę Tokarską w wysokości 500 zł każde otrzymały:

1. Zuzanna Marczak (Biszcza)  - Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Biszczy;

2. Karolina Mura (Biszcza) - Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Biszczy;

3. Kamila Grabek (Biszcza) -  Szkoła Podstawowa im. Dzieci.

 

Stypendia przyznane i ufundowane  przez Chmielecki Fundusz Oświaty w wysokości 700 zł każde:
1. Aleksandra Wyrwa (Chmielek) Szkoła Podstawowa  w Chmielku;
2. Paweł Koman (Chmielek) - Szkoła Podstawowa w Chmielku;
3. Katarzyna Gumiela (Chmielek) - Szkoła Podstawowa w Chmielku.

 

Stypendia Pomostowe na rok akademicki 2015/2016 w kwocie 5.000 zł rocznie otrzymali:
1. Izabela Dziura (Nowa Wieś) –  Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie – Chemia;
2. Przemysław Zań (Majdan Stary) – Uniwersytet Medyczny – Kierunek Lekarski;
3. Wojciech Łupina (Zagrody) – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – Informatyka;
4. Ewa Surmacz (Aleksandrów IV) – Politechnika Rzeszowska - Finanse i rachunkowość;

5. Klaudia Luchowska (Rogale) – Uniwersytet Jagieloński w Krakowie – Kierunek Lekarski.

Stypendia pomostowe dofinansowała Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Narodowy Bank Polski.

 

 

Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl