Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

Stypendia / Lista Stypendystów / Rok 2014/2015

 Rok szkolny 2014/2015 – 31 STYPENDIÓW – 59 750 ZŁ
 

Stypendium dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej w wysokości 250 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy otrzymał:
1.    Strzęciwilk Dominik (Kolonia Sól) - Liceum Katolickie w Biłgoraju – ufundowane przez Pana Prof. Janusza Solskiego.

Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w wysokości 150 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy otrzymali:
1.    Oleszczak Edyta (Wola Dereźniańska) Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju – ufundowane przez Model Opakowania Sp. z o.o.;
2.    Fila Klaudia (Nowy Nart) Technikum Leśne im. Polskiego Towarzystwa Leśnego  w Biłgoraju – ufundowane przez Model Opakowania Sp. z o.o.;
3.    Ksiądz Anna (Korchów Pierwszy) Zespół Szkół Ogólnokształcących, LO  im. ONZ w Biłgoraju;
4.    Dziduch Maja (Kolonia Sól) Zespół Szkół Ogólnokształcących, LO  im. ONZ  w Biłgoraju – ufundowane przez Model Opakowania Sp. z o.o.;
5.     Zań Przemysław (Majdan Stary) Zespół Szkół Ogólnokształcących, LO im. ONZ w Biłgoraju;
6.    Paluch Paulina (Ruda Solska) Zespół Szkół Ogólnokształcących, LO  im. ONZ w Biłgoraju;
7.    Kniaź Bartłomiej (Aleksandrów Drugi) Zespół Szkół Ogólnokształcących, LO  im. ONZ w Biłgoraju;
8.    Zając Julita (Tarnogród) Technikum Leśne im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w Biłgoraju;
9.    Duma Kamila (Latyczyn) III Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Biłgoraju;
10.    Gruszczyński Dawid (Olchowiec) Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju – ufundowane przez Ambra S.A.;
11.    Skrzyński Łukasz (Górniki) Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju;
12.    Zygmunt Magdalena (Biłgoraj) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju;
13.    Kowal Robert  (Biszcza) Zespół Szkół Ogólnokształcących LO im ONZ w Biłgoraju– ufundowane przez Model Opakowania Sp. z o.o.;
14.    Rękorajski Adrian (Zwierzyniec) Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosł Różnych w Zamościu – ufundowane przez Model Opakowania Sp. z o.o.
15.    Golik Aleksandra (Aleksandrów) Zespół Szkół Ogólnokształcących LO im ONZ  w Biłgoraju – ufundowane przez Pana Mariana Klecha.

Stypendia dla uczniów gimnazjów w wysokości 75 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy otrzymali:

1.    Kotwis Piotr (Biłgoraj) Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Biłgoraju;
2.    Swatowska Magdalena (Wólka Abramowska) Gimnazjum Publiczne w Goraju;
3.    Larwa Kajetan (Tarnogród) Gimnazjum Powiatowe w Biłgoraju;
4.    Prus Joanna (Zwierzyniec) Gimnazjum im. Róży Zamoyskiej w Zwierzyńcu;
5.    Zygmunt Wiktoria (Bukowa) Gimnazjum w Bukowej;
6.    Grodowicz Paulina (Zwierzyniec) Gimnazjum im. Róży Zamoyskiej w Zwierzyńcu;
7.    Lekan Natalia  (Biłgoraj), Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Biłgoraju;
8.    Zwolak Amelia (Biszcza) Gimnazjum w Samorządowym Zespole Szkolnym im. Dzieci Zamojszczyzny w Biszczy – ufundowane przez P. Poseł Genowefę Tokarską;
9.    Mazurek Paulina (Biszcza) Gimnazjum w Samorządowym Zespole Szkolnym im. Dzieci Zamojszczyzny w Biszczy – ufundowane przez P. Poseł Genowefę Tokarską.

Biłgorajski Fundusz Stypendialny dofinansowała w ramach programu „Równe Szanse – Lokalne Programy Stypendialne” Fundacja im. Stefana Batorego w Warszawie ze środków Funduszu Małgorzaty Szejnert, firmy: AMBRA S.A., Model Opakowania Sp. z o.o., Mostostal-Met Sp. z o.o., oraz osoby fizyczne: Pan Prof. Janusz Solski, Pani Poseł Genowefa Tokarska, Pan Marian Klecha a także podatnicy przekazujący swój 1% podatku.


Program Stypendialny AGRAFKA Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Stypendium w wysokości 300 zł miesięcznie przez 10 miesięcy otrzymała:
1. Stańczyk Aleksandra (Frampol) - uczennica Liceum Ogólnokształcącego  im. ONZ w Biłgoraju.
 Program AGRAFKA realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we wsparciu Fundacji Agory, Funduszu Stypendialnego Rodziny Wróblewskich oraz osób indywidualnych i instytucji.

Stypendia Pomostowe na rok akademicki 2014/2015 w kwocie 5.000 zł rocznie otrzymali:
1.   Grabowski Maksymilian (Dereźnia Zagrody) – Politechnika Warszawska – Informatyka;
2.    Przytuła Paula (Pisklaki) – Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie – Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa;
3.    Budzyński Marcin (Smólsko Duże) – Politechnika Warszawska – Elektronika;
4.    Kaczor Dominika (Korytków Mały) – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie – Finanse i Rachunkowość;
5.    Łukasik Natalia (Rapy Dylańskie) – Warszawski Uniwersytet Medyczny – Fizjoterapia.
Stypendia pomostowe dofinansowała Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski oraz Fundusz Moje Nadrzecze.
 

Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl