Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

Stypendia / Lista Stypendystów / Rok 2009/2010

Rok szkolny/akademicki 2009/2010: 50 stypendiów - 106.300 zł

Stypendia dla studentów w wysokości 380 zł miesięcznie przez okres 9 miesięcy otrzymali:
1. Gąsior Tomasz (Biłgograj) - Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie; Automatyka i Robotyka. Ufundowane przez firmę AMBRA S.A.
2. Komosa Małgorzata (Wola Obszńska) - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne;
3. Kowalik Liliana (Zamch) - Warszawski Uniwersytet Medyczny; Lekarski;
4. Lewandowska Magdalena (Korczów) - Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Lekarski;
5. Maciocha Wojciech (Biłgoraj) - Politechnika Wrocławska - Teleinformatyka;
6. Naklicka Emilia (Zawadka) - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Administracja;
7. Przybyłek Iga (Biłgoraj) - Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie - Grafika;
8. Skakuj Karolina (Biłgoraj) - Uniwersytet Warszawski - Finanse i Rachunkowość;
9. Stadnicki Wojciech (Biłgoraj) - Uniwersytet Wrocławski - Matematyka. Ufundowane przez firmę Meble Black Red White Sp z o.o.;
10. Wardach Katarzyna (Lipiny Górne Lewki) - Akademia Medyczna w Lublinie; Lekarski.

Biłgorajski Fundusz Stypendialny dofinansowała w ramach partnerskiego programu "Agrafka Agory" Fundacja Agory i Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.


Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w wysokości 150 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy otrzymali:
1. Bąk Krzysztof (Biłgoraj) - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju;
2. Blicharz Katarzyna (Stary Lipowiec) - Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. J. Dechnika w Biłgoraju;
3. Chorębała Małgorzata (Ruda Solska) - Zespół Szkół Ogólnokształcących LO im. ONZ w Biłgoraju;
4. Ćwiek Ewa (Lipiny Dolne) - Zespół Szkół Ogólnokształcących LO im. ONZ w Biłgoraju;
5. Głowala Justyna (Gózówka Kolonia) - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie;
6. Gorczyca Bartosz (Szyszków) - Zespół Szkół Ogólnokształcących LO im. ONZ;
7. Góra Aleksandra (Frampol) - Zespół Szkół Ogólnokształcących LO im. ONZ;
8. Kochan Ewa (Przymiarki) - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju;
9. Kołodziej Ewelina (Biłgoraj) - Zespół Szkół Ogólnokształcących LO im. ONZ;
10. Ksiądz Iwona (Korchów) - Zespół Szkół Ogólnokształcących LO im. ONZ;
11. Książek Dawid Ireneusz (Smoryń) - Zespół Szkół Ogólnokształcących LO im. ONZ;
12. Litwin Karolina (Majdan Nepryski) - Liceum Ogólnokształcące w Józefowie;
13. Maciocha Karolina (Biłgoraj) - Zespół Szkół Ogólnokształcących LO im. ONZ;
14. Małyszek Jacek (Pisklaki) - Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju - Ufundowane przez firmę AMBRA S.A.
15. Paczos Tomasz (Biłgoraj) - Zespół Szkół Ogólnokształcących LO im. ONZ;
16. Paździurek Magdalena (Józefów) - Liceum Ogólnokształcące w Józefowie.
17. Psiuk Anna (Józefów) - Liceum Ogólnokształcące w Józefowie.
18. Śliwiński Łukasz (Budzyń) - Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju.

Stypendia dla uczniów gimnazjów w wysokości 75 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy otrzymali:
1. Adamczuk Agata (Majdan Nowy) - Zespół Szkół w Majdanie Starym;
2. Bucior Kamil (Biłgoraj) - Miejski Zespół Szkół nr 3 w Biłgoraju; Ufundowane przez Model Opakowania Sp. z o.o.
3. Daśko Sylwia (Biłgoraj) - Powiatowe Gimnazjum nr 2 w Biłgoraju; Ufundowane przez Model Opakowania Sp. z o.o.
4. Kimak Agnieszka (Rudka) - Gimnazjum w Zwierzyńcu;
5. Kołpa Ewa (Dereźnia Solska) - Zespół Szkół w Dereźni Solskiej;
6. Król Dorota (Biłgoraj) - Miejski Zespół Szkół nr 3 w Biłgoraju;
7. Litwin Arkadiusz (Samsonówka) - Gimnazjum w Majdanie Nepryskim; Ufundowane przez Model Opakowania Sp. z o.o.
8. Maciejewski Filip (Biłgoraj) - Miejski Zespół Szkół nr 3 w Biłgoraju; Ufundowane przez Model Opakowania Sp. z o.o.
9. Okoń Gabriela (Majdan Nowy) - Zespół Szkół w Majdanie Starym;Ufundowane przez Pana prof. Janusza Solskiego.
10. Żurek Karolina (Biłgoraj) - Powiatowe Gimnazjum nr 2 w Biłgoraju. Ufundowane przez Państwa Helenę i Stefana Oleszczaków.

Biłgorajski Fundusz Stypendialny dofinansowała w ramach programu "Równe Szanse - Lokalne Programy Stypendialne" Fundacja im. Stefana Batorego w Warszawie.


Stypendia dla uczniów szkół podstawowych otrzymali:
1.    Szymański Andrzej (Biłgoraj) - Szkoła Podstawowa nr 3 z oddziałem integracyjnym. W wysokości 50 zł przez 10 miesięcy. Ufundowane przez Pana prof. Janusza Solskiego;
2.    Magdalena Małyszek (Pisklaki) – Szkoła Podstawowa im. por. E. Błaszczaka ps. „Grom” w Chmielku. W wysokości 700 zł. Ufundowane przez Pana Waldemara Błaszczaka;
3.   Paweł Ostasz (Chmielek) – Szkoła Podstawowa im. por. E. Błaszczaka ps. „Grom” w Chmielku. W wysokości 700 zł. Ufundowane przez Pana Waldemara Błaszczaka;
4.   Żmudzki Kamil (Pisklaki) – Szkoła Podstawowa im. por. E. Błaszczaka ps. „Grom” w Chmielku. W wysokości 700 zł. Ufundowane przez Pana Waldemara Błaszczaka.

Stypendia Pomostowe na rok akademicki 2009/2010 w kwocie 5.000 zł rocznie otrzymali:
1. Kamil Larwa (Tarnogród) - Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Farmacja;
2. Dorota Małysz (Cyncynopol) -SGGW, Finanse i rachunkowość;
3. Patrycja Anna Chuda (Lipiny Górne Borowina) - Politechnika Rzeszowska, Zarządzanie;
4. Joanna Gancarz (Różaniec) - Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, Instrumentalistka;
5. Angelika Kamila Okoń (Majdan Nowy) - KUL w Lublinie, Europeistyka;
6. Mateusz Zań (Majdan Stary) - Politechnika Rzeszowska, Elektrotechnika.

Program "Stypendia Pomostowe" prowadzony przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej we współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi dofinansowany został przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Narodowy Bank Polski i Państwa Iwonę i Andrzeja Palczewskich.


Program Stypendialny AGRAFKA Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Stypendia w wysokości 300 zł przez 10 miesięcy otrzymali:
1. Wardach Piotr (Lipiny Górne Lewki) - Zespół Szkół Ogólnokształcących LO im. ONZ.

Program Stypendialny "Agrafka" finansuje Fundacja AGORY i Fundusz Stypendialny Rodziny Wróblewskich.


Program Stypendialny "Otwarta Filharmonia Agrafki Muzycznej" Fundacji J&S Pro Bono Poloniae. Stypendia w wysokości 200 zł przez 10 miesięcy otrzymali:
1. Kołodziejczyk Marcin, akordeon, OSM I i II stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie.

Program Stypendialny "Otwarta Filharmonia Agrafki Muzycznej" finansuje Fundacji J&S Pro Bono Poloniae.

Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl