Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

Stypendia / Lista Stypendystów / Rok 2013/2014

 Rok szkolny 2013/2014: 28 stypendiów - 53.750 zł

Stypendium dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej w wysokości 250 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy otrzymał:

1.    Strzęciwilk Dominik (Kolonia Sól) - Liceum Katolickie w Biłgoraju; Ufundowane przez Pana Prof. Janusza Solskiego.

 

Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w wysokości 150 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy otrzymali:

1.      Budzyński Marcin (Smólsko Duże) - Zespół Szkół Ogólnokształcących LO im. ONZ;

2.      Dziduch Maja (Kolonia Sól) - Zespół Szkół Ogólnokształcących LO im. ONZ. Ufundowane przez Model Opakowania Sp. z o.o.;

3.      Gruszczyński Dawid (Olchowiec) - Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju. Ufundowane przez AMBRA S.A.

4.      Fila Klaudia (Nowy Nart) - Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju.

5.      Koszałka Agata (Kondraty) - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.

6.      Lipiec Dominika - Zespół Szkół Ogólnokształcących LO im. ONZ;

7.      Małysza Justyna (Bukowa) - Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju. Ufundowane przez Model Opakowania Sp. z o.o.

8.      Przytuła Paula (Piskalki) - Zespół Szkół Ogólnokształcących LO im. ONZ

9.      Rękorajski Adrian (Zwierzyniec) – Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zamościu. Ufundowane przez Model Opakowania Sp. z o.o.;

10.    Surmacz Ewa (Aleksandrów) - Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.

 

Stypendia dla uczniów gimnazjów w wysokości 75 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy otrzymali:

1.      Golik Aleksandra (Aleksandrów) – Gimnazjum w Aleksandrowie;

2.      Kniaź Bartłomiej (Aleksandrów) Gimnazjum w Aleksandrowie;

3.      Kołpa Aleksandra (Dereźnia Solska) – Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dereźni;

4.      Kowal Robert (Biszcza) - Samorządowy Zespół Szkół im. Dzieci Zamojszczyzny w Biszczy

5.      Ksiądz Anna (Korchów) - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Księżpolu; Stypendium ufundowane.

6.      Maciocha Małgorzata (Płusy) – Gimnazjum w Księżpol.

7.      Oleszczak Angelika Wiktoria (Wola Dereźniańska) - Powiatowe Gimnazjum w Biłgoraju.

8.      Oleszczak Edyta (Wola Dereźniańska) - Zespół Szkół w Soli

9.      Paluch Paulina (Ruda Solska) - Zespół Szkół w Soli.

10.    Wasąg Szymon (Biszcza) – Samorządowy Zespół Szkół im. Dzieci Zamojszczyzny w Biszczy. Ufundowane przez P. Poseł Genowefę Tokarską.

11.    Zwolak Amelia (Biszcza) - Samorządowy Zespół Szkół im. Dzieci Zamojszczyzny w Biszczy. Ufundowane przez P. Poseł Genowefę Tokarską.

Biłgorajski Fundusz Stypendialny dofinansowała w ramach programu "Równe Szanse - Lokalne Programy Stypendialne" Fundacja im. Stefana Batorego w Warszawie, Firmy: AMBRA S.A., Model Opakowania Sp. z o.o., oraz osoby fizyczne: Pan Prof. Janusz Solski, Pani Poseł Genowefa Tokarska, Państwo Barbara i Zbigniew Borowy.

Stypendia Pomostowe na rok akademicki 2013/2014 w kwocie 5.000 zł rocznie otrzymali:
1.      Ewelina Patrycja Kiszka (Majdan Nowy) - Politechnika Krakowska - Informatyka;
2.      Anna Dziduch (Bukowa) - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - Ekonomia;
3.      Angelika Kędziera (Podlesie) - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Finanse i rachunkowość;
4.      Izabela Spólnik (Radzięcin) - Politechnika Warszawska - Biotechnologia;
5.      Kamil Pisklak (Aleksandrów) - Politechnika Wrocławska - Informatyka.

Program Stypendialny AGRAFKA Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Stypendium w wysokości 300 zł miesięcznie przez 10 miesięcy otrzymał:

1.         Kajetan Larwa (Tarnogród) - uczeń Powiatowego Gimnazjum w Biłgoraju.
Program AGRAFKA realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we wsparciu Fundacji Agory, Funduszu Stypendialnego Rodziny Wróblewskich oraz osób indywidualnych i instytucji.

Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl