Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

Stypendia / Lista Stypendystów / Rok 2004/2005

Rok szkolny/akademicki 2004/2005: 32 stypendia - 73.600 zł

Stypendia dla studentów w wysokości 300 zł miesięcznie przez okres 9 miesięcy otrzymali:
1. Katarzyna Ćmiel (Aleksandrów) - studentka I roku KUL, kierunek germanistyka. Ufundowane przez firmę AMBRA S.A.
2. Monika Danielewicz (Tereszpol-Zaorenda) - studentka II roku Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek europeistyka,
3. Waldemar Dziok (Gródki Pierwsze) - student III roku UMCS w Lublinie, kierunek informatyka. Ufundowane przez firmę AMBRA S.A.
4. Paweł Zań (Biłgoraj) - student II roku Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek kulturoznawstwo.

Stypendia dla uczniów szkół średnich w wysokości 100 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy otrzymali:
1. Małgorzata Borsuk (Biłgoraj) - uczennica Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. J. Dechnika w Biłgoraju
2. Damian Bździuch (Biłgoraj) - Zespół Szkół Ogólnokształcących im. ONZ w Biłgoraju
3. Marta Ciuch (Biłgoraj) - Zespół Szkół Ogólnokształcących im. ONZ w Biłgoraju
4. Justyna Filipowicz (Frampol) - Zespół Szkół Ogólnokształcących im. ONZ w Biłgoraju
5. Anna Książek (Babice) - Zespół Szkół Ogólnokształcących im. ONZ w Biłgoraju
6. Magdalena Łubiarz (Biłgoraj) - Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. J. Dechnika w Biłgoraju
7. Emilia Nizio (Tarnogród) - Zespół Szkół Ogólnokształcących im. ONZ w Biłgoraju
8. Daniel Parnak (Obsza) - Zespół Szkół Ogólnokształcących im. ONZ w Biłgoraju
9. Karol Schmidt (Biłgoraj) - Zespół Szkół Ogólnokształcących im. ONZ w Biłgoraju
10. Katarzyna Wardach (Lipiny Górne Lewki) - Zespół Szkół Ogólnokształcących im. ONZ w Biłgoraju
11. Ewelina Zań (Biłgoraj) - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju

Stypendium dla ucznia szkóły średniej o profilu informatycznym w wysokości 300 zł miesięcznie ufundowane przez firmę Polmos Lublin SA otrzymał:
1. Paweł Surmacz (Zawadka) - Zespół Szkół Ogólnokształcących im. ONZ w Biłgoraju

Stypendium dla ucznia szkoły średniej w wysokości 100 zł miesięcznie ufundowane przez Billa Vanderbilt i Jeffa Bart otrzymały:
1. Anna Szozda (Biłgoraj) - Zespół Szkół Ogólnokształcących im. ONZ w Biłgoraju
2. Kornelia Cieślak (Sól) - Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. J. Dechnika w Biłgoraju

Stypendia Pomostowe w roku akademickim 2004/2005 w kwocie 3.800 zł rocznie otrzymali:
1. Katarzyna Popczak (Lipowiec) - Uniwersytet Rzeszowski, kierunek prawo
2. Magdalena Grabias (Korczów) - UMCS w Lublinie, kierunek fizyka
3. Joanna Wardach (Lipiny Górne) - KUL, kierunek filologia polska
4. Małgorzata Różańska (Zynie) - UMCS w Lublinie, kierunek biotechnologia
5. Grzegorz Wiśniewski (Tereszpol-Zygmunty) - AGH w Krakowie, kierunek elektronika i telekomunikacja
6. Małgorzata Mazur (Zwierzyniec) - Politechnika Lubelska, kierunek marketing i zarządzanie
7. Tomasz Maksimek (Lipiny Górne) - Politechnika Krakowska, kierunek budownictwo
8. Joanna Maksimek (Lipiny Górne) - Akademia Ekonomiczna w Krakowie, kierunek gospodarka przestrzenna
9. Rafał Bednarz (Nadrzecze) - Politechnika Lubelska, kierunek inżynieria środowiska
10. Arkadiusz Bojarski (Kajetanówka) - AGH w Krakowie, kierunek fizyka techniczna
11. Sylwia Tuz (Ciosmy) - Akademia Rolnicza w Lublinie, kierunek technologia żywienia
12. Jarosław Opiła (Zwierzyniec) - Politechnika Rzeszowska, kierunek elektronika i informatyka

Stypendia dla gimnazjalistów otrzymali:
1. Renata Blacha (Biłgoraj) uczennica Powiatowego Gimnazjum nr 1 w Biłgoraju w wysokości 100 zł miesięcznie
2. Patryk Pawęska (Biłgoraj) uczeń Powiatowego Gimnazjum nr 2 w Biłgoraju w wysokości 50 zł miesięcznie

Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl