Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

Stypendia / Lista Stypendystów / Rok 2012/2013

Rok szkolny/akademicki 2012/2013: 43 stypendiów - 90.360 zł

Stypendia dla studentów w wysokości 380 zł miesięcznie przez okres 9 miesięcy otrzymali:
1. Gąsior Tomasz (Biłgoraj) - Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie; Automatyka i Robotyka. Ufundowane przez firmę AMBRA S.A.
2. Ksiądz Iwona (Korchów Pierwszy) - Uniwersytet Rzeszowski - Filologia Rosyjska.
3. Okoń Angelika (Majdan Nowy) - Uniwersytet Warszawski - Europeistyka.

Biłgorajski Fundusz Stypendialny dofinansowała w ramach partnerskiego programu "Agrafka Agory" Fundacja Agory i Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce oraz AMBRA S.A.

Stypendium dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej w wysokości 250 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy otrzymał:
1. Strzęciwilk Dominik (Kolonia Sól) - Liceum Katolickie w Biłgoraju; Ufundowane przez Pana Prof. Janusza Solskiego.

Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w wysokości 150 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy otrzymali:
1. Budzyński Marcin (Smólsko Duże) - Zespół Szkół Ogólnokształcących LO im. ONZ; Dofinansowane przez Model Opakowania Sp. z o.o.
2. Daśko Sylwia (Biłgoraj) - Zespół Szkół Ogólnokształcących LO im. ONZ; Ufundowane przez Model Opakowania Sp. z o.o.
3. Derylak Rafaela (Potok Górny) – Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. J. Dechnika; Ufundowane przez P. Izabelę i Aleksandra Łukaszów.
4. Fila Sebastian (Nowy Nart) - Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju.
5. Fiut Justyna Katarzyna (Otrocz) - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych  w Turobinie.
6. Kaczor Agnieszka (Bukowa) - Zespół Szkół Ogólnokształcących LO im. ONZ. Ufundowane przez AMBRA S.A.
7. Lipiec Dominika (Biłgoraj) - Zespół Szkół Ogólnokształcących LO im. ONZ; Ufundowane przez Uczniowski Fundusz Oświaty.
8. Maciejewski Filip (Biłgoraj) - Zespół Szkół Ogólnokształcących LO im. ONZ; Ufundowane przez Model Opakowania Sp. z o.o.
9. Małysza Justyna (Bukowa) - Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju.Ufundowane przez Model Opakowania Sp. z o.o.
10. Margol Anna (Aleksandrów) – Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. J. Dechnika; Ufundowane przez P. Izabelę i Aleksandra Łukaszów.
11. Ostasz Katarzyna (Chmielek) - Zespół Szkół Ogólnokształcących LO im. ONZ; Ufundowane przez Nauczycieli z LO im. ONZ.
12. Paluch Aleksandra (Łukowa) - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.
13. Roszkowska Anna (Biłgoraj) - Zespół Szkół Ogólnokształcących LO im. ONZ.
14. Stelmach Jagoda (Biłgoraj) - Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju.
15. Stec Marcin (Gromada) - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.
16. Surmacz Katarzyna (Biłgoraj) - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.
17. Śliwińska Justyna (Karolówka) - Zespół Szkół Ogólnokształcących LO im. ONZ.
18. Uniłowska Magdalena (Niedrzwica Duża) - Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju.
19. Zastawny Kamil (Chałupki) - Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju. Dofinansowane przez Model Opakowania Sp. z o.o.

Stypendia dla uczniów gimnazjów w wysokości 75 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy otrzymali:
1. Fusiarz Magdalena (Gózd Lipiński) – Samorządowy Zespół Szkół im. Dzieci Zamojszczyzny w Biszczy. Ufundowane przez P. Poseł Genowefę Tokarską.
2. Kowal  Robert (Biszcza) - Samorządowy Zespół Szkół im. Dzieci Zamojszczyzny w Biszczy. Ufundowane przez P. Poseł Genowefę Tokarską.
3. Ksiądz Anna (Korchów) - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Księżpolu; Stypendium ufundowane.
4. Łagożna Natalia (Józefów) - Gimnazjum im. H.Sienkiewicza w Józefowie.
5. Mydlak Marcin (Kolonia Sól) - Zespół Szkół w Soli.
6. Oleszczak Angelika Wiktoria (Wola Dereźniańska) - Powiatowe Gimnazjum w Biłgoraju.
7. Oleszczak Edyta (Wola Dereźniańska) - Zespół Szkół w Soli.
8. Siembida Monika (Kolonia Sól) - Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowicy.

Biłgorajski Fundusz Stypendialny dofinansowała w ramach programu "Równe Szanse - Lokalne Programy Stypendialne" Fundacja im. Stefana Batorego w Warszawie, Firmy: AMBRA S.A., Model Opakowania Sp. z o.o., Mostostal-Met Sp. z o.o., oraz osoby fizyczne: Państwo Izabela i Aleksander Łukasz, Pan Prof. Janusz Solski, Pani Poseł Genowefa Tokarska, Nauczyciele z Zespołu Szkół Ogólnokształcących LO im. ONZ, Fundusz UFO, Państwo Barbara i Zbigniew Borowy.

Stypendia dla uczniów szkół podstawowych w wysokości 700 zł otrzymali:
1. Kita Aleksandra (Szarajówka) - Szkoła Podstawowa im. por. E. Błaszczaka ps. „Grom” w Chmielku. Ufundowane przez Pana Waldemara Błaszczaka.
2. Koman Anna (Chmielek) - Szkoła Podstawowa im. por. E. Błaszczaka ps. „Grom” w Chmielku.  Ufundowane przez Pana Waldemara Błaszczaka.
3. Kryń Martyna (Chmielek) - Szkoła Podstawowa im. por. E. Błaszczaka ps. „Grom” w Chmielku. Ufundowane przez Pana Waldemara Błaszczaka.

Stypendia Pomostowe na rok akademicki 2012/2013 w kwocie 5.000 zł rocznie otrzymali: 
1. Książek Ireneusz Dawid (Smoryń) - Uniwersytet Jagielloński - Prawo,
2. Paluch Paulina (Aleksandrów) - Politechnika Warszawska - Inżynieria Biomedyczna,
3. Raduj Łukasz (Smólsko Duże) - AGH w Krakowie - Informatyka,
4. Szeniak Martyna (Biszcza) - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - Gospodarka, Administracja Publiczna,
5. Turczyńska Patrycja (Turobin) - Uniwersytet Rzeszowski - Turystyka i Rekreacja,
6. Utkała Mateusz (Chmielek) - Uniwersytet Jagielloński - Informatyka stosowana,
7. Więcław Natalia (Zagrody) - Uniwersytet Medyczny w Lublinie - Kosmetologia.
 

Program Stypendialny AGRAFKA Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Stypendia w wysokości 300 zł miesięcznie przez 10 miesięcy otrzymali:

1. Okoń Gabriela (Majdan Nowy) - Zespół Szkół Ogólnokształcących LO im. ONZ.
2. Węgrzyn Paulina (Biłgoraj) - Zespół Szkół Ogólnokształcących LO im. ONZ.

Program AGRAFKA realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we wsparciu Fundacji Agory, Funduszu Stypendialnego Rodziny Wróblewskich oraz osób indywidualnych i instytucji.


Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl