Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

O Fundacji / Archiwum / Rok 2009

Grudzień 2009

 • 18 grudnia Fundację FLZB odwiedzili przedstawiciele Fundacji Pokolenia z Tczewa. Była to wizyta studyjna w ramach Programu "Działaj Lokalnie VI" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem wizyty było przedstawienie historii powstania Fundacji i zapoznanie z jej działaniem.
 • Stypendyści Biłgorajskiego Funduszu Stypendialnego 5 grudnia 2009r zorganizowali zbiórkę publiczną. Akcja ta zorganizowana przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej miała na celu zebranie pieniędzy na przyszłoroczne stypendia dla najzdolniejszej młodzieży z naszego regionu. Udział w niej wzięło 18 stypendystów i 4 wolontariuszy Biłgorajskiego Funduszu Stypendialnego, którzy w godzinach od 09.00 do 13.00 kwestowali na ulicach Biłgoraja. Najwięcej nazbierały stypendystki: Iwona Ksiądz i Małgorzata Chorębała - 354,42zł.
  W ciągu kilku godzin udało się zebrać kwotę 1814,32 zł. Wszystkie zebrane darowizny w całości zasiliły konto Biłgorajskiego Funduszu Stypendialnego.

Listopad 2009

 • W dniu 26 listopada odbyło się posiedzenie Advisory Board w celu wyłonienia najlepszych wniosków złożonych w ramach konkursu grantowego V4 Community Foundation Maturity Program. Wniosek Fundacji FLZB został pozytywnie oceniony przez Advisory Board i tym samym Fundacji przyznano grant w wysokości 25 000 USD. Projekt będzie realizowany od 1.12.2010-31.03.2011 r.
 • Również 26 listopada Komisja Grantowa Fudacji FLZB ogłosiła wyniki Konkursu "Opowiedz...". Spośród zgłoszonych na konkurs prac Komisja jednogłośnie postanowiła nagrodzić pracę pt. "Z tradycją w przyszłość - na końskim grzbiecie" Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Biskiej. Nagrodą główną była profesjonalna strona internetowa o wartości ok. 2.500 zł. Konkurs finansowano ze środków programu "Działaj Lokalnie VI" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.
 • 16 listopada we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim w Fundacji odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych w ramach projektu "Partycypacja obywatelska: diagnoza barier i stworzenie narzędzi wspomagających dobre rządzenie". Jego dalszym ciągiem będzie przeprowadzone na początku przyszłego roku, ogólnopolskie badanie ilościowe, uwzględniające szczególnie sytuację w czterech lokalizacjach. Wśród nich znalazły się Gołdap, Poznań, Słupsk i Biłgoraj. Badanie ma posłużyć jako element diagnozy sytuacji lokalnej i tego, jakie są przeszkody do angażowania się ludzi w sprawy swojej społeczności. Po badaniu, na jesieni 2010 w tych wybranych miejscach odbędą się warsztaty, w ramach których mieszkańcy, organizacje pozarządowe i władze samorządowe wspólnie będą pracować nad jakąś istotną dla mieszkańców sprawą.
 • 9-10 listopada Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził kontrolę w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Kontrolą objęto okres od 01.10.2002 r. do 31.10.2009 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości oraz nie wydano żadnych zaleceń.

Październik 2009

 • 5 października o godzinie 15.00 w sali koncertowej PSM I st. w Biłgoraju odbyło się wręczenie stypendiów z Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej. Imprezę rozpoczął koncert Marcina Kołodziejczyka ucznia Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie, laureata stypendium "Agrafka Muzyczna" oraz Sylwi Daśko uczennicy Powiatowego Gimnazjum nr 2 w Biłgoraju. Po czym nastąpiło wręczenie dyplomów laureatom stypendiów. Na uroczystość wręczenia stypendiów przybyli członkowie Rady Fundacji FLZB, stypendyści wraz z rodzicami a także uczniowie i nauczyciele Szkoły Muzycznej I st. w Biłgoraju oraz dyrektorzy szkół. Fundatorami Stypendiów w tym roku byli: Fundacja im. S. Batorego, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacja Agory, firma AMBRA S.A., firma Meble BlackRedWhite Sp.z o.o., firma MODEL, firma ATOS, osoby prywatne i osoby, które zdecydowały się przekazać 1% swojego podatku dochodowego na rzecz Fundacji FLZB. W X Konkursie Stypendialnym przyznano stypendia na łączną kwotę 104.200 zł, które będą wypłacone na 47 stypendiów dla uczniów i studentów z powiatu biłgorajskiego i gminy Zwierzyniec.
 • W piątek 2 października 2009 r. w Warszawie odbyła się konferencja "Programy stypendialne organizacji pozarządowych dla młodzieży szkolnej" zorganizowana przez Forum Darczyńców w Polsce pod opieką merytoryczną Fundacji im. Stefana Batorego. Na konferencji zaprezentowano sześć różnych programów stypendialnych prowadzonych przez polskie fundacje, których przedstawiciele wymienili się wiedzą i doświadczeniami oraz podjęli dyskusję z publicznością o problemach i wyzwaniach stojących przed organizacjami. Jedną z nich była Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej.
  Programy stypendialne organizacji pozarządowych opierają się w dużej mierze na zaangażowaniu i energii ludzi, którzy w swoich lokalnych środowiskach podejmują trud związany z pozyskiwaniem środków, znajdywaniem partnerów, upowszechnianiem idei wspierania edukacji jako jednego z podstawowych warunków rozwoju społeczeństwa. Dzięki ich pracy wielu młodych ludzi może się kształcić i realizować swoje ambicje. Działania tych osób spotkały się z uznaniem Ministra Edukacji Narodowej, który na wniosek Forum Darczyńców odznaczył ich medalami Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Medale KEN liderom lokalnych organizacji pozarządowych wręczył na konferencji Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krzysztof Stanowski. W gronie odznaczonych znalazła się Pani Irena Gadaj - prezes Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej.

Wrzesień 2009

 • 15 września upłynął termin składania wniosków o przyznanie stypendium w ramach X Konkursu Stypendialnego - Biłgorajskiego Funduszu Stypendialnego. Złożono 168 wnioski. Komisja Stypendialna wyłoniła 41 laureatów. Wnioski złożyli uczniowie szkół podstawowych (2), gimnazjów (31), szkół ponadgimnazjalnych (52) oraz studenci (66) zamieszkali na terenie powiatu biłgorajskiego i gminy Zwierzyniec. W sumie z wszystkich programów stypendialnych prowadzonych przez Fundację FLZB zostało przyznanych 47 stypendiów, na łączną kwotę 104.200 zł.
 • Miło nam poinformować, że na dzień 30.09.09 r. łącznie przekazanych wpłat 1% podatku dochodowego za rok 2008 przez Urzędy Skarbowe z całego kraju, na rzecz Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej wpłynęło 100.152,31 zł, w tym na:
  Fundusz Statutowy    23.797,81
  Fundusz Zdrowia    17.074,00
  Fundusz Sportu    15.313,40
  Fundusz Rozwoju Karate i Kultury Japońskiej    13.834,80
  Fundusz UFO    8.201,40
  Fundusz TM Zwierzyniec    5.854,90
  Fundusz CFO Chmielek    4.407,20
  Fundusz Stypendialny    3.817,40
  Fundusz Żelazny    2.372,00
  Fundusz Wspierania Oświaty w Gminie Frampol    742,60
  Fundusz „Pomocna Dłoń” Tarnogród    403,30
  Fundusz „Patria” Korytków Duży    366,30
  Fundusz Współpracy i Przedsiębiorczości    42,60
  Fundusze w trakcie tworzenia    3.924,60

  Podobnie jak w zeszłym roku, nie jesteśmy w stanie ustalić dokładnej liczby osób, które nas obdarowały. W tym roku jednak Urzędy Skarbowe udostępniły nam informacje o tych podatnikach, którzy wyrazili chęć zawiadomienia nas o przekazanych przez nich wpłatach zaznaczając odpowiednią rubrykę w formularzach PIT. Po wyliczeniach wiemy, że ponad 860 podatników wskazało nas w 2009 roku jako beneficjenta 1% ich podatku.

  Wszystkim Darczyńcom DZIĘKUJEMY za okazaną życzliwość.

  Dziękujemy również firmom i osobom, które pomogły nam w akcji promującej przekazywanie 1% podatku na rzecz Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, to dzieki nim informacja o naszej kampanii dotarła do szerokiego grona podatników.

Sierpień 2009

 • 29 sierpnia w ramach programu "Inkubator Organizacji Pozarządowych" zorganizowany został wyjazd dla uczestników szkolenia i ich rodzin. Uczestnicy wyjechali do Bałtowa, gdzie mieli sesję informacyjną. Następnie uczestnicy pojechali na kolację regionalną w Gospodarstwie Agroturystycznym "Pod Lipą" w Przychojcu k/Leżajska.
 • 14 sierpnia upłynął termin składania wniosków o przyznanie stypendium w ramach VIII edycji programu "Stypendia Pomostowe". 25 sierpnia Komisja Stypendialna spośród 26 zgłoszonych wniosków nominowała 6 do dalszego etapu. Dokumenty kandydatów zostały przesłane do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi. Program "Stypendia Pomostowe" współfinansowany jest ze środków Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności i Narodowego Banku Polskiego.
 • 11 sierpnia odbył się monitoring realizowanych przez Fundację FLZB programów: V4 Community Foundation Maturity Program i "Działaj Lokalnie VI". Prowadzony był przez pracowników Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce: Panią Iwonę Olkowicz, Panią Dorotę Stronkowską, Panią Dorotę Brewczyńską i Pana Tomasza Bruskiego. W wyniku monitoringu stwierdzono prawidłowe wywiązywanie się z warunków zawartych w umowach.
 • 9 sierpnia w Nidzickim Funduszu Lokalny Pani Irena Gadaj i Pani Monika Pyda uczestniczyły w wizycie studyjnej. Miała ona na celu poznanie nowych form pozyskiwania środków na konkursy grantowe. Wizyta finansowana była ze środków programu "Działaj Lokalnie VI" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.
 • 7-8 sierpnia w imieniu Fundacji FLZB w I Ogólnopolskiej Konferencji Federacji Funduszy Lokalnych w Polsce pt. "Fundusze Lokalne - liderzy rozwoju lokalnego" uczestniczyli: Irena Gadaj, Monika Pyda i Wojciech Dziduch. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele organizacji pozarządowych z Polski, Słowacji, Czech, Włoch, Białorusi, Ukrainy oraz samorządów lokalnych. W spotkaniu uczestniczył także Aleksander Milinkiewicz, opozycyjny kandydat na prezydenta Białorusi, który mówił o potrzebie rozwijania i wspierania aktywności mieszkańców w budowie społeczeństwa obywatelskiego.
 • 4 sierpnia w Fundacji im. Stefana Batorego odbyła się konferencja prasowa inicjująca akcję "Dajemy szansę". Jej celem jest wsparcie prowadzonego przez Fundację Batorego programu Równe Szanse poprzez przezkazanie części dochodu ze sprzedaży produktów Unilever Polska tj. Dove, Domestos, Cif, Rexona, Timotei, Signal i Clear na stypendia. W konferencji udział wzięli: Urszula Kostian (Unilever Polska), Ewa Kulik-Bielińska (Fundacja im. Stefana Batorego), a także przedstawiciele Funduszu Lokalnego Ziemi Biłgorajskiej, prowadzącego program stypendialny współfinansowany przez Fundację Batorego: Monika Pyda (koordynatorka programu stypendialnego w Biłgoraju), Karolina Maciocha (aktualna stypendystka biłgorajskiego funduszu) i Paweł Zań (jego absolwent). Więcej...
 • 3 sierpnia ogłoszony został I etap (lokalny) Konkursu "Opowiedz...". Ma on na celu zachęcenie grantobiorców Lokalnych Organizacji Grantowych do poszukiwania atrakcyjnych sposobów komunikowania o własnych działaniach i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu "Działaj Lokalnie", a przez to ich wpływu na aktywizację lokalnej społeczności oraz na budowanie dobra wspólnego. Nagrodą główną w konkursie była profesjonalna strona internetowa o wartości ok. 2.500 zł. Ponadto zwycięska praca zostanie przesłana do Akademii Rozwoju Filantropii do II etapu ogólnopolskiego.

Czerwiec 2009

 • 06.06 Fundacja FLZB uroczyście obchodziła X lecie powstania. Komitet ds. organizacji obchodów X rocznicy założenia Fundacji w składzie: Pan Marian Klecha - przewodniczący, Pan Janusz Rosłan, Pan Stefan Schmidt, Pani Izabela Łukasz, Pani Helena Oleszczak, Pan Jan Szulc oraz Pani Elżbieta Hałasa postanowił zorganizować dwie imprezy. Festyn Rodzinny pod hasłem "10 lat Funacji" oraz uroczystość wręczenia podziękowań za wieloletnią współpracę i wsparcie finansowe wieloletnim Darczyńcom. Więcej.....
 • 17-18.06 w Kielcach Pan Maciej Mulawa uczestniczył w szkoleniu na temat "Skuteczne komunikowanie i techniki kreatywnego myślenia" w ramach projektu realizowanego przez Federację Funduszy Lokalynch z programu V4 Community Foundation Maturity Program.
 • 26 czerwca Fundacja im. Stefana Batorego obchodziła 20-lecie powstania. Pani Prezes Irena Gadaj na Spotkaniu Przyjaciół w ogrodach Hotelu Prezydenckiego przy Klonowej z tej okazji wręczyła Pani Annie Rozickiej-Dyrektor Fundacji statuetkę z podziękowaniami za wieloletnią współpracę i wsparcie finansowe.

Maj 2009

 • Z dniem 15 maja Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej rozpoczęła realizację projektu p.t. "Inkubator Organizacji Pozarządowych" finansowanego ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
  Projekt skierowany jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających na terenie powiatu biłgorajskiego i gminy Zwierzyniec.
  Głównym celem projektu jest rozwój potencjału organizacji pozarządowych i grup nieformalnych poprzez profesjonalizację ich działań, zwiększenie zainteresowania społeczeństwa i lokalnych władz wspólnym rozwiązywaniem problemów.
 • 18.05 w imieniu Fundacji FLZB Pan Maciej Mulawa odebrał nagrodę z rąk Pana Pawła Łukasiaka - prezesa Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Konkurs na Najefektywniejsze LOG skierowany był do 52 Lokalnych Organizacji Grantowych uczestniczących w Programie "Działaj Lokalnie VI" w 2008 roku. Jego celem było wskazanie i nagrodzenie dobrych praktyk w działaniach organizacji, w zakresie fundraisingu, wspierania grantobiorców i nagłośnienia Programu. Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej otrzymała nagrodę dla Najefektywniejszej LOG w roku 2008 w kategorii "Fundrairing" w wysokości 10.000 zł.
 • 22.05 Fundację FLZB odwiedzili przedstawiciele Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej "Wolni od Uzależnień" z Zaleszan. Była to wizyta studyjna w ramach Programu "Działaj Lokalnie VI" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem wizyty było przedstawienie historii powstania Fundacji i zapoznanie z jej działaniem.

Kwiecień 2009

 • 06.04 Fundację odwiedziła ekipa telewizji TV5 Monde Europe. Nagrane zostały rozmowy z osobami uczestniczącymi w projekcie "Wrócić i co dalej?". Film będzie przedstawiał losy osób emigrujących za granicę w celach zarobkowych.
 • 27-28.04 w Warszawie Pani Urszula Nowak uczestniczyła w szkoleniu na temat "Fundraising dla funduszy lokalnych" w ramach projektu realizowanego przez Federację Funduszy Lokalnych z programu V4 Community Foundation Maturity Program.
 • 28.04 zostały podpisane umowy z grantobiorcami programu "Działaj Lokalnie VI". W uroczystości brali udział członkowie Rady i Zarządu Fundacji, Darczyńcy, media oraz organizacje, które otrzymały dotacje. W sumie rozdysponowano kwotę 55.420 zł na dofinansowanie 15 projektów. Środki zebrane na realizację Programu "Działaj Lokalnie VI" pozyskano z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności za pośrednictwem Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i lokalnych darczyńców Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej Gminy Biłgoraj, Gminy Frampol, Gminy Księżpol, Gminy Zwierzyniec i ZCB MARKOWICZE SA.

Marzec 2009

 • 13.03 ogłoszony został XIX Konkurs Grantowy "Działaj Lokalnie VI". Na dofinansowanie działań organizacji z terenu powiatu biłgorajskiego i gminy Zwierzyniec Fundacji otrzymała grant z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności poprzez Akademię Rozwoju Filantropii w ramach Programu "Działaj Lokalnie VI". Dotacja w wysokości 50.000 złotych, zastanie przekazana na dofinansowanie projektów sprzyjających rozwojowi lokalnemu i służących rozwiązywaniu lokalnych problemów.

Luty 2009

 • 20.02 odbyło się posiedzenie Rady Fundacji. Rada zatwierdziła "Sprawozdanie z działalności Fundacji za 2008r."

Styczeń 2009

 • Fundacja rozpoczęła realizację projektu "Profesional foundation - batter work to the community" w ramach międzynarodowego konkursu V4 Community Foundation Maturity Program. Spośród 36 wniosków jakie wpłynęły na konkurs dofinansowanie otrzymało 20 organizacji. Wniosek Fundacji FLZB został pozytywnie oceniony przez Advisory Board i tym samym Fundacji przyznano grant w wysokości 10.000 USD. Projekt zakłada rozwój kapitału ludzkiego Fundacji FLZB. Okres realizacji działań: 1 stycznia - 31 grudnia 2009r.
 • 22.01 w Biłgorajskim Centrum Kultury odbyło się spotkanie Komitetu ds. organizacji obchodów X rocznicy założenia Fundacji. Komitet ustalił termin obchodów na dzień 6 czerwca 2009 r.
 • 27.01 odbyło się uroczyste podsumowanie programu "Działaj Lokalnie VI" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. W programie, który trwał od maja do końca października dofinansowanie otrzymało 11 organizacji. Wszystkie organizacje przygotowały prezentacje swoich działań i osiągnięć. Zgromadzeni goście z podziwem patrzyli na wyniki. Powstało wiele publikacji, przypomniano i odtworzono obrzędy, zadbano o bezpieczeństwo na drodze, itd. Po zakończeniu spotkania Pan Jan Szulc Przewodniczący Komisji Grantowej wyraził opinię, iż takie podsumowanie doskonale ukazuje i dokumentuje dofinansowane projekty, dzięki czemu również inne organizacje mogą skorzystać wdrażając w swoich społecznościach podobne projekty.
Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl