Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

O Fundacji / Archiwum / Rok 2008

Grudzień 2008

 • Stypendyści Biłgorajskiego Funduszu Stypendialnego 6 grudnia 2008r w mikołajkowych czapkach wyruszyli na ulice naszego miasta. Akcja ta zorganizowana przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej miała na celu zebranie pieniędzy na przyszłoroczne stypendia dla najzdolniejszej młodzieży z naszego regionu. Udział w niej wzięło 14 stypendystów i 2 wolontariuszy Biłgorajskiego Funduszu Stypendialnego, którzy w godzinach od 09.00 do 15.00 kwestowali na ulicach Biłgoraja. Nie odstraszyła ich nawet brzydka pogoda, a hojność mieszkańców naszego miasta była miłym prezentem. Najwięcej nazbierały stypendystki: Marlena Małek i Iwona Małysza 227,71 zł.
  W ciągu kilku godzin udało się zebrać kwotę 1200,56 zł. Wszystkie zebrane darowizny w całości zasiliły konto Biłgorajskiego Funduszu Stypendialnego.
 • W dniu 5 grudnia Fundacja Pomocy Dzieciom "Krzyk" zorganizowała konferencję "Aktywizacji wsi poprzez wolontariat". Ze strony Fundacji FLZB udział wziął Maciej Mulawa. Przeprowadził również prezentację n.t. wolontariatu w Fundacji FLZB. W konferencji wzięło udział około 150 osób, głównie młodzież z terenów wiejskich.

Październik 2008

 • W dniu 30 października 2008 odbyło się posiedzenie Advisory Board w celu wyłonienia najlepszych wniosków złożonych w ramach konkursu grantowego V4 Community Foundation Maturity Program. Wniosek Fundacji FLZB został pozytywnie oceniony przez Advisory Board i tym samym Fundacji przyznano grant w wysokości 10 000 USD.
 • 7 października o godzinie 16.00 odbyło się Posiedzenie Rady Fundacji FLZB. Rada podjęła uchwałę o powołaniu dwóch nowych Funduszy Wydzielonych Fundacji:
  - "Pomocna Dłoń" z Tarnogrodu,
  - Towarzystwo Miłośników Zwierzyńca.
  Rada Fundacji podjęła również uchwałę o powołaniu na członka Zarządu Fundacji FLZB Panią Halinę Studnicką, oraz na członka Rady Fundacji FLZB Panią Elżbietę Hałasa.
 • 7 października o godzinie 15.00 w sali koncertowej PSM I st. w Biłgoraju odbyło się wręczenie stypendiów z Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej. Imprezę rozpoczął koncert wybitnie zdolnych uczniów z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie, laureatów stypendiów "Agrafka Muzyczna". Po czym nastąpiło wręczenie dyplomów laureatom stypendiów, przez ręce Pana profesora Janusza Solskiego Przewodniczącego Rady Fundacji FLZB i jednocześnie fundatora dwóch stypendiów. Następnie gratulacje na ręce stypendystów i ich rodzin złożył Przewodniczący Komisji Stypendialnej Pan Jan Szulc. Podczas wręczenia stypendiów gościliśmy Radę Fundacji FLZB, stypendystów wraz z rodzicami a także uczniów i nauczycieli Szkoły Muzycznej I st. w Biłgoraju oraz dyrektorów szkół. Fundatorami Stypendiów w tym roku byli: Fundacja Batorego, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacja Agory, firma AMBRA S.A., firma Meble BlackRedWhite, osoby prywatne i osoby które zdecydowały się przekazać 1% swojego podatku dochodowego na rzecz Fundacji FLZB". Dzięki uprzejmości Pani Dyrektor PSM I st. w Biłgoraju Anny Rabiej uroczystość mogła odbyć się w sali koncertowej. W tym roku rozdysponowaliśmy rekordową sumę 99.280 zł na ufundowanie 53 stypendiów dla uczniów i studentów z powiatu biłgorajskiego i gminy Zwierzyniec.

Wrzesień 2008

 • 22 września w ramach programu "Wrócić i co dalej" zorganizowany został wyjazd dla uczestników szkolenia i ich rodzin. Uczestnicy wyjechali do Bałtowa, gdzie mieli sesję informacyjną na temat "Przeciwdziałania zjawisku migracji poprzez organizację miejsc pracy i rozwój biznesu z wykorzystaniem tradycji kulturowych, dziedzictwa i warunków przyrodniczych". Następnie uczestnicy pojechali na kolację regionalną w Gospodarstwie Agroturystycznym "Pod Lipą" w Przychojcu k/Leżajska. W trakcie kolacji była moderowana dyskusja na temat "Wsparcia osób rozpoczynających działalność ze strony rodziny i najbliższych. Możliwości współpracy i tworzenia przedsiębiorstw powiązanych między uczestnikami szkolenia."
 • 15 września upłynął termin składania wniosków o przyznanie stypendium w ramach IX Konkursu Stypendialnego - Biłgorajskiego Funduszu Stypendialnego. Złożono 103 wnioski. Komisja Stypendialna wyłoniła 41 laureatów. Wnioski złożyli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu biłgorajskiego i gminy Zwierzyniec. Studenci zamieszkujący na terenie działalności Fundacji FLZB złożyli 15 wniosków. W sumie z wszystkich programów stypendialnych prowadzonych przez Fundację FLZB zostało przyznanych 53 stypendia, na łączną kwotę 99.280 zł.
 • Od dnia 09 września do 24 października w ramach projektu "Wrócić i co dalej" prowadzone było szkolenie "Wracam do Biłgoraja i zakładam własną firmę". Szkolenie miało na celu przygotowanie osób czasowo migrujących do prowadzenia własnego biznesu.

Sierpień 2008

 • 25 sierpnia odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej Programu Stypendialnego AGRAFKA na rok szkolny 2008/2009. Do 31 lipca 2008 r. do Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce napłynęło 97 wniosków nominacyjnych z czego 4 z Fundacji FLZB. Komisja przyznała 20 stypendiów w wysokości 300 zł (na okres 10 miesięcy) . Wśród grona zwycięzców znalazł się Piotr Wardach, nominowany przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej. Darczyńcami programu jest Fundacja Agory oraz Fundusz Stypendialny Rodziny Wróblewskich.
 • 11 sierpnia upłynął termin składania wniosków o przyznanie stypendium w ramach VII edycji programu "Stypendia Pomostowe". 15 sierpnia Komisja Stypendialna spośród czternastu zgłoszonych wniosków nominowała 5 do dalszego etapu. Dokumenty kandydatów zostały przesłane do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi. Program "Stypendia Pomostowe" współfinansowany jest ze środków Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności i Narodowego Banku Polskiego.

Lipiec 2008

 • W dniach 15 lipca - 30 sierpnia w Fundacji FLZB sześcioro Studentów w dwóch grupach odbywało swoje praktyki w Fundacji FLZB. Szczególnym opiekunem studentów podczas praktyk był Pan Stefan Oleszczak. Podczas praktyk studenci poznali ogólne zasady działania Fundacji FLZB. Zajmowali się promocją i zbieraniem funduszy na Biłgorajski Fundusz Stypendialny. Organizatorem praktyk "Citi helps students. Students help locally" była Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.
 • Podsumowanie akcji 1%. Fundacja FLZB zebrała z 1% podatku dochodowego w sumie 83.995,80 zł. w tym na:
  Fundusz Statutowy    28 891,93 zł
  Fundusz Karate    15 543,17 zł
  Fundusz Sportu    12 610,20 zł
  Fundusz Pomocna Dłoń    10 494,80 zł
  Fundusz TM Zwierzyniec    7 159,60 zł
  Fundusz UFO    4 570,50 zł
  Fundusz Stypendialny    2 967,30 zł
  Fundusz Singera    1 102,90 zł
  Fundusz Zdrowia    551,10 zł
  Fundusz Frampol    66,30 zł
  Fundusz Żelazny    38,00 zł.
  Serdecznie dziękujemy.

Czerwiec 2008

 • 30 czerwca w ramach projektu "Wrócić i co dalej" dofinansowanego przez Fundację Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych pochodzących ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przeprowadzona została ankieta. Partner projektu (Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju) przeprowadziła badanie na grupie 58 osób czasowo migrujących w celach zarobkowych. Na podstawie ankiety został sporządzony raport na temat zjawiska migracji w powiecie biłgorajskim.
 • 17 czerwca odbyło się Posiedzenie Rady Fundacji FLZB. Zostały dokonane zmiany w składach komisji i zarządów wydzielonych funduszy (Zdrowia, UFO, FWOwF, Sportu, Kobiet).
 • 12 czerwca ogłoszono wyniki programu stypendialnego Agrafki muzycznej Fundacji J&S Pro Bono Poloniae. Laureatami Stypendiów z nominacji Fundacji FLZB Na Dwie Nuty zostało pięć osób, natomiast Na Pierwszą Nutę jedna osoba.
 • W czerwcu przeprowadzone były działania w ramach "Programu Bibliotecznego" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, przy współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. Fundacja FLZB zgłosiła swój udział w programie. Projekt dotyczył rozwoju zasobów bibliotek gminnych oraz ich filii. Działania w ramach projektu polegały na przeprowadzeniu pogłębionych badań ankietowych oraz wywiadów osobistych i grupowych na terenie gmin Tarnogród i Księżpol.

Maj 2008

 • 31 maja o godzinie 17.00 w Nadrzeczu odbyła się Majówka Dobroczynna Fundacji FLZB. W imprezie udział wzięło 70 osób (nasi Darczyńcy). Gości przywitały Pani Izabela Łukasz (Z-ca Przewodniczącego Rady Fundacji) oraz Pani Irena Gadaj (Prezes Zarządu Fundacji) cytatem Jana Pawła II "Nigdy nie jest tak, aby człowiek czyniąc dobro drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością". Następnie podziękowały Darczyńcom i krótko przedstawiły osiągnięcia Fundacji FLZB. Gwiazdą wieczoru był Pan Jarosław Chojnacki. Jego koncert spotkał się z dużym aplauzem gości. W trakcie Majówki zorganizowano zbiórkę funduszy z zabawy fantowej. Licytowane przedmioty zostały podarowane przez Członków Rady, Zarządu i stypendystów Fundacji FLZB.
  Najwyższe kwoty wpłynęły z zabawy fantowej następujących przedmiotów:
  Rzeźba przedstawiająca Żyda handlującego śledziami - 1500zł
  Obraz "Wiejska chata" Elżbiety Hałasa - 1050zł
  Kolorowe korale oraz płyta CD Jarosława Chojnackiego - po 550zł
  Dochód z aukcji wyniósł 6520zł, natomiast z mini aukcji 1285zł. Na mini aukcji największym powodzeniem cieszył się album "Zwierzyniec w starej pocztówce i fotografii" który osiągnął cenę 200zł.
  Wpływy z imprezy przeznaczony zostanie zgodnie z wolą Darczyńców na fundusze wydzielone Fundacji FLZB (UFO, stypendialny, statutowy).
  Wszystkim naszym Darczyńcom, uczestnikom Majówki Dobroczynnej serdecznie dziękujemy.
 • 15 maja o godzinie 15.00 w siedzibie Fundacji FLZB odbyło się uroczyste podpisanie umów w ramach programu "Działaj Lokalnie VI". W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele nagrodzonych organizacji, media (gazeta Nowa biłgorajska, Biłgorajska Telewizja Kablowa), członkowie Rady oraz Zarządu Fundacji FLZB. W sumie rozdysponowano kwotę 43.000 zł na dofinansowanie 11 projektów
  Program dofinansowany ze środków Programu "Działaj Lokalnie VI" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.
 • Z dniem 1 maja Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej rozpoczęła realizację projektu p.t. "Wrócić i co dalej". Był on dofinansowany przez Fundację Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych pochodzących ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności.
  Projekt skierowany był do osób młodych do 34 roku życia czasowo migrujących poza miejsce zamieszkania, a także ich rodzin z terenu powiatu biłgorajskiego.
  Głównym celem projektu było zwiększenie zainteresowania u osób czasowo i cyklicznie migrujących lokalnym rynkiem pracy.

Kwiecień 2008

 • W kwietniu odbyła się akcja promocyjna programu stypendialnego "Agrafka Muzyczna". Koordynator Fundacji FLZB Maciej Mulawa odwiedził 6 szkół muzycznych II stopnia z woj. Lubelskiego oraz szkołę muzyczną II stopnia ze Stalowej Woli. W spotkaniach z dyrektorami zachęcał do promocji programu wśród najzdolniejszych uczniów, rozdał plakaty oraz ulotki promocyjne. W wyniku przeprowadzonej akcji napłynęło 13 wniosków, które zostały opracowane i wysłane do J&S Pro Bono Poloniae.
 • Do dnia 14 kwietnia w ramach XVIII Konkursu Grantowego realizowanego w ramach Programu "DZIAŁAJ LOKALNIE VI" napłynęło 37 wniosków. Komisja Grantowa pod przewodnictwem Pana Jana Szulca w porozumieniu z Zarządem Fundacji FLZB nagrodziła 11 projektów łączną sumą 43.000zł. Konkurs dofinansowano ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności za pośrednictwem Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i lokalnych darczyńców Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej.

Marzec 2008

 • Ogłoszenie Konkursu Grantowego "Działaj Lokalnie V" 15 marca ogłoszony został XVIII Konkurs Grantowy realizowanym w ramach Programu "Działaj Lokalnie V" na najciekawsze projekty z zakresu: kultury, edukacji, zdrowia, rozwoju lokalnego oraz integracji środowisk społecznych. O dotacje w łącznej kwocie 43.000 zł mogły ubiegać się: szkoły, domy kultury, organizacje i kluby sportowe, biblioteki, instytucje pomocowe, organizacje pozarządowe oraz inne grupy inicjatywne z terenu Powiatu Biłgorajskiego i Gminy Zwierzyniec. Konkurs dofinansowano ze środków: Programu "Działaj Lokalnie V" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.
Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl