Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

O Fundacji / Archiwum / Rok 2007

Grudzień 2007

 • Stypendyści Biłgorajskiego Funduszu Stypendialnego 6 grudnia 2007r. w mikołajkowych czapkach wyruszyli na ulice naszego miasta. Akcja ta zorganizowana już po raz trzeci przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, miała na celu zebranie pieniędzy na przyszłoroczne stypendia dla najzdolniejszej młodzieży z naszego regionu. Udział w niej wzięło 13 stypendystów i wolontariuszy Biłgorajskiego Funduszu Stypendialnego, którzy w godzinach od 10.00 do 16.00 kwestowali na ulicach Biłgoraja. Nie odstraszyła ich nawet mroźna pogoda, a hojność mieszkańców naszego miasta była miłym prezentem. Najwięcej nazbierały stypendystki Małgorzata Komosa i Joanna Pajuro - 446,06 zł.
  W ciągu kilku godzin udało się zebrać kwotę 1483,06 zł, 0,20 euro i 0,50 h. Wszystkie zebrane darowizny w całości zasiliły konto Biłgorajskiego Funduszu Stypendialnego. Dziękujemy.

Listopad 2007

 • 16.11. odbyło się seminarium pt: "Lokalny rynek pracy a migracje - problemy i możliwości rozwiązań". Organizatorem seminarium była Fundacja Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych, a partnerem Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej.

Październik 2007

 • 14 października na placu przy Biłgorajskim Centrum Kultury odbył się "Festyn Dobroczynny Fundacji". W imprezie udział wzięło ok. 500 mieszkańców Biłgoraja i okolic. Podczas festynu zostały wręczone dyplomy stypendystom przez Pana Grzegorza Nowaka - Wiceprezesa Ambra S.A. fundatora dwóch stypendiów, oraz Zarząd Fundacji: Panią Irenę Gadaj i Panią Urszulę Nowak.
 • 15.10 Fundację FLZB odwiedziła grupa przedstawicieli organizacji pozarządowych z Ukrainy i Białorusi. 20 osobowa grupa przyjechała na zaproszenie Fundacji im. Stefana Batorego. Celem wizyty było przedstawienie historii powstania Fundacji i zapoznanie z jej działaniem.

Wrzesień 2007

 • XVII Konkurs Grantowy. O dotację rywalizować mogli autorzy pomysłów zawierających próbę rozwiązania lub pomniejszenia konkretnego problemu lokalnego (np. biedy, bezrobocia, nierówności w dostępie do edukacji, demoralizacji dzieci i młodzieży, samotności osób starszych, itp.), a także promujących Ziemię Biłgorajską i obejmujących swym zasięgiem szerokie grono odbiorców. Łączna kwota dotacji wyniosła 3.000 zł dofinansowano 2 projektów. Konkurs sfinansowano z darowizn Pana Janusza Palikota, PKO Bank Polski S.A., Firmy Handlowej HENEX oraz środków Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej.
 • Fundacja FLZB uczestniczy w projekcie prowadzonym przez Fundację Pomocy Dzieciom "Krzyk" pt:"KLUCZ DO SUKCESU. Praca dla kobiet w sferze działań społecznych". Do końca listopada w biurze odbywać będą staż dwie Panie: Bożena Wawrzyniewicz i Magda Boroś.
 • 20 i 21.09 odbyły się szkolenia dla dwóch grup bibiliotekarzy z terenu powiatu biłgorajskiego. Szkolenie miało na celu dostarczenie wiedzy i umiejętności na temat pisania wniosków o dotacje.

Sierpień 2007

 • VI edycja programu "Stypendia Pomostowe" rozstrzygnięta. Do 10 sierpnia można było składać wnioski o przyznanie stypendium. 22 sierpnia Komisja Stypendialna spośród dwudziestu czterech zgłoszonych wniosków nominowała 10, do dalszego etapu. Dokumenty kandydatów zostały przesłane do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi. Ostateczne wyniki konkursu poznamy w połowie września. Program "Stypendia Pomostowe" współfinansowany jest ze środków Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności i Narodowego Banku Polskiego.

Lipiec 2007

 • Fundacja otrzymała dofinansowanie Biłgorajskiego Funduszu Stypendialnego w kwocie 20.000 zł od Fundacji im. Stefana Batorego. Dotacja ta zostanie przeznaczona na wypłatę stypendiów dla dzieci i młodzieży z powiatu biłgorajskiego w roku szkolnym/akademickim 2007/2008.

Czerwiec 2007

 • 18.06 Fundację FLZB odwiedziła grupa przedstawicieli organizacji pozarządowych z Ukrainy i Białorusi. 18 osobowa grupa przyjechała na zaproszenie Fundacji im. Stefana Batorego. Celem wizyty było przedstawienie historii powstania Fundacji i zapoznanie z jej działaniem.
 • "Działaj Lokalnie V". Projekty realizowane w ramach programu są na półmetku. Nawiązuje się "sieciowanie" i po trochu monitorujemy naszych grantobiorców. Konkurs finansowany jest ze środków Programu "Działaj Lokalnie V" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.
 • Dzięki nominacji przez Fundację FLZB 3 uczniów Szkół Muzycznych II stopnia z woj. lubelskiego otrzymało stypendia "Agrafka Muzyczna".

Maj 2007

 • 28 maja koordynator Fundacji Pani Monika Pyda odebrała nagrodę z rąk Pani Anny Wojakowskiej-Skiby - dyrektora programowego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Pana Pawła Łukasiaka - prezesa Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Spośród 40 LOG biorących udział w Programie w 2006 roku, nagrody i wyróżnienia otrzymało 10 organizacji. Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej otrzymała nagrodę dla najefektywniejszej LOG w roku 2006 w kategorii "nagłośnienie konkursu i promocja" w wysokości 3.000 zł.
 • Podsumowanie akcji 1%
  Po podsumowaniu akcji 1% za 2006 rok okazało się że zebraliśmy 14 479,11 zł od 156 osób, które dokonały wpłat na rzecz Fundacji. Zauważyliśmy że Fundacja posiada grupę osób które już 4 rok przekazują nam swój 1%, jest to bardzo miłe i utwierdza Radę i Zarząd, iż Fundacja podąża w dobrym kierunku.
  Wpłaty na poszczególne Fundusze Wydzielone:
  Fundusz Statutowy - 6 940,51 zł
  Fundusz Żelazny - 1.100 zł
  Fundusz Stypendialny - 3 069,10 zł
  Fundusz Wspierania Oświaty w Gminie Frampol - 296,90 zł
  Fundusz Zdrowia - 1 005,90 zł
  Uczniowski Fundusz Oświaty - 740,60 zł
  Fundusz Sportu - 156,40 zł
  Fundusz Pomocna Dłoń (Tarnogród) - 714,30 zł
  Fundusz TZM Zwierzyniec - 455,40 zł
  Serdecznie dziękujemy.

Kwiecień 2007

 • 23.04 Fundację FLZB odwiedziła grupa przedstawicieli organizacji pozarządowych z Ukrainy i Białorusi. 20 osobowa grupa przyjechała na zaproszenie Fundacji im. Stefana Batorego. Celem wizyty było przedstawienie historii powstania Fundacji i zapoznanie z jej działaniem.
 • Rozpoczęła się realizacja projektu pt. "Kobieta aktywna". Został on dofinansowany ze środków publicznych Miasta Biłgoraja. Głównym celem tego projektu jest zachęcenie kobiet mających problemy rodzinne, kobiet bezrobotnych, niepełnosprawnych i samotnych matek, do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej. Projekt zakłada cykl 6 warsztatów edukacyjno-informacyjnych, których tematykę poświęcono głównie sposobom zapobiegania i umiejętnościom przeciwdziałania patologiom, a także dyskryminacji kobiet.

Marzec 2007

 • 23.03 w Sali Konferencyjnej Banku Spółdzielczego w Biłgoraju odbyła się Konferencja pod tytułem "Lokalny program stypendialny - szansa dla młodzieży". Organizatorami byli: Stowarzyszenie Nidzicki Fundusz Lokalny - realizator projektu dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Bank Spółdzielcz w Nidzicy oraz Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej. Na konferencję przybyło ponad 50 przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, placówek oświaty i kultury, banków spółdzielczych, mediów. Podczas Konferencji przedstawiono przykłady dobrych praktyk w realizowaniu lokalnych programów stypendialnych oraz możliwości ich wspierania, tworzenia i rozwoju.
 • 30.03 odbyło się posiedzenie Rady Fundacji. Rada zatwierdziła sprawozdanie z działalności Fundacji za 2006 r. Powołała także nowy Zarząd, ponieważ skończyła się czteroletnia kadencja dotychczasowego. W skład nowego Zarządu weszły: Pani Irena Gadaj (prezes), Pani Urszula Grażyna Nowak i Pani Grażyna Maria Wójcik.
 • Również 30 marca zostały podpisane umowy z grantobiorcami programu "Działaj Lokalnie V". W uroczystości brali udział członkowie Rady i Zarządu Fundacji, Darczyńcy, media oraz organizacje, które otrzymały dotacje. W sumie rozdysponowano kwotę 46.000 zł na dofinansowanie 15 projektów. Środki zebrane na realizację Programu "Działaj Lokalnie V" pozyskano z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności za pośrednictwem Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i lokalnych darczyńców Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej.

Styczeń 2007

 • Ogłoszenie Konkursu Grantowego "Działaj Lokalnie V"
  29 stycznia ogłoszony został XVI Konkurs Grantowy realizowanym w ramach Programu "Działaj Lokalnie V" na najciekawsze projekty z zakresu: kultury, edukacji, zdrowia, rozwoju lokalnego oraz integracji środowisk społecznych.
  O dotacje w łącznej kwocie 46.000 zł mogły ubiegać się: szkoły, domy kultury, organizacje i kluby sportowe, biblioteki, instytucje pomocowe, organizacje pozarządowe oraz inne grupy inicjatywne z terenu Powiatu Biłgorajskiego i Gminy Zwierzyniec. Konkurs dofinansowano ze środków: Programu "Działaj Lokalnie V" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl