Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

O Fundacji / Archiwum / Rok 2006

Grudzień 2006

 • 19 grudnia odbyło się posiedzenie Rady Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej.
 • 15 grudnia 2006 odbyło się uroczyste podsumowanie programu "Działaj Lokalnie V" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. W programie, który trwał od połowy maja do końca listopada wzięło udział 10 organizacji. Wszystkie organizacje przygotowały prezentacje swoich działań i osiągnięć. Zgromadzeni goście z podziwem patrzyli na wyniki. Powstało wiele publikacji, przypomniano i odtworzono obrzędy oraz stroje ludowe, zadbano o bezpieczeństwo na drodze, itd. Po zakończeniu spotkania członkowie Komisji Grantowej wyrazili opinię, iż takie podsumowanie doskonale ukazuje i dokumentuje dofinansowane projekty, dzięki czemu również inne organizacje mogą skorzystać wdrażając w swoich społecznościach podobne projekty.
 • Stypendyści Biłgorajskiego Funduszu Stypendialnego 06 grudnia 2006r w mikołajkowych czapkach zbierali pieniądze na przyszłoroczne stypendia. Udział w niej wzięło 13 stypendystów Biłgorajskiego Funduszu Stypendialnego i 4 wolontariuszy. Kwesta odbywała się w godzinach od 11.00 do 16.00 na ulicach Biłgoraja i w Konsylium Praktyka Lekarska. Najwięcej nazbierał Pan Robert Wójcik wraz z wystawioną puszką w Konsylium pozyskał 448,63 zł. Wśród stypendystów najwytrwalsze okazały się Małgorzata Komosa i Joanna Pajuro, które nazbierały 302,21 zł. W ciągu kilku godzin udało się zebrać kwotę 1.910,82 zł, która w całości zasiliła konto Biłgorajskiego Funduszu Stypendialnego.

Listopad 2006

 • 05 listopada w Hali Sportowej Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju odbyła się impreza dobroczynna "Wyborczy Hyde Park". Podczas Wyborczego Hyde Park Przewodniczący Rady Fundacji Pan Janusz Solski wręczył dyplomy tegorocznym stypendystom. Również w czasie imprezy wystąpili przedstawiciele miejscowych środowisk artystycznych i sportowych. Zorganizowane konkursy sportowe z nagrodami i loteria fantowa w której główną nagrodą był rower górski cieszyły się dużym zainteresowaniem. Z imprezy udało się pozyskać 2.965,96 zł, kwota ta została przeznaczona na wsparcie Biłgorajskiego Funduszu Stypendialnego. W trakcie Wyborczego Hyde Parku odbył się "Piknik organizacji pozarządowych". Organizacje z powiatu biłgorajskiego wystawiały swoje stoiska i wystawki informujące o prowadzonych działaniach.
 • W ramach projektu "Baza organizacji pozarządowych powiatu biłgorajskiego i gminy Zwierzyniec" współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich przeprowadziliśmy szkolenia dla organizacji pozarządowych: "Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza?"- 16 listopada 2006 r. oraz "Dostępne programy pomocowe" - 29 listopada 2006 r.

Październik 2006

 • 10 odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej w składzie: Jan Szulc- przewodniczący Komisji, Barbara Borowy, Urban Kolman i Jacek Grabias. Wyłoniona została lista zwycięzców VII Konkursu Stypendialnego rozpisanego przez Fundację FLZB na rok szkolny (akademicki) 2006/2007. Na konkurs wpłynęło 92 wnioski. Przyznano 30 stypendiów. Lista zwycięzców.
 • W ramach projektu "Baza organizacji pozarządowych powiatu biłgorajskiego i gminy Zwierzyniec" współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich przeprowadziliśmy szkolenia dla organizacji pozarządowych: "Pisanie wniosków o dotację" - 16 października 2006 r. oraz "Budowanie budżetu i rozliczanie projektów" - 30 października 2006 r. Zbieramy informacje o działających w naszym powiecie i gminie Zwierzyniec organizacjach.

Wrzesień 2006

 • 29 września odbyło się szkolenie na temat: "Promocja działań, efektywna współpraca z dziennikarzami" w ramach realizowanego projektu "Baza organizacji pozarządowych powiatu biłgorajskiego i gminy Zwierzyniec" współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Sierpień 2006

 • "Działaj Lokalnie V". Coraz większego tempa nabiera realizacja programu. W lipcu odbyła się pierwsza impreza, a także różnego rodzaju spotkania. Nawiązuje się "sieciowanie" i po trochu monitorujemy naszych grantobiorców. Konkurs finansowany jest ze środków Programu "Działaj Lokalnie V" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.
 • Prowadzone są działania w związku z realizacją projektu "Baza organizacji pozarządowych powiatu biłgorajskiego i gminy Zwierzyniec". Przygotowany został formularz ankiety za pomocą której zbierane są informacje o organizacjach działających na terenie powiatu biłgorajskiego i gminy Zwierzyniec.
 • V edycja programu "Stypendia Pomostowe" rozstrzygnięta. Do 15 sierpnia można było składać wnioski o przyznanie stypendium. 24 sierpnia Komisja Stypendialna spośród dwudziestu czterech zgłoszonych wniosków nominowała 8, do dalszego etapu. Dokumenty ośmiu kandydatów zostały przesłane do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi. Ostateczne wyniki konkursu poznamy w połowie września. Program "Stypendia Pomostowe" współfinansowany jest ze środków Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności i Narodowego Banku Polskiego.

Lipiec 2006

 • Fundacja zakwalifikowała się do grona organizacji, które otrzymają dofinansowanie z "Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w roku 2006" (FIO) . Tytuł projektu to: "Baza organizacji pozarządowych powiatu biłgorajskiego i gminy Zwierzyniec", kwota dofinansowania to: 24.000 zł.
 • Przygotowanie raportów do Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce dotyczące realizacji programów:
  - stypendialnego "Agrafka" w roku szkolnym 2005/2006
  - stypendialnego dofinansowanego przez Fundację AGORY
  - "Działaj Lokalnie V"
  oraz do Fundacji im. Stefana Batorego dotyczące dofinansowania w ramach programu "Równe szanse" Biłgorajskiego Funduszu Stypendialnego w roku szkolnym 2005/2006.

Czerwiec 2006

 • 21 czerwca nasza Fundacja podpisała umowę z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce na dofinansowanie Kapitału Żelaznego. Od początku roku uczestniczyliśmy w konkursie "Grosz do Grosza 2006" który polegał na dofinansowaniu kapitałów żelaznych funduszy lokalnych w proporcji 1:2. Dofinansowanie od ARFP wyniosło 30.800 zł. Z lokalnych źródeł udało nam się pozyskać kwotę 60.874,80 zł od osób prywatnych, Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Towarzystwa Gospodarczego, Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu. Dziękujemy.
 • 20 czerwca Pani prezes Irena Gadaj odebrała czek na wsparcie Biłgorajskiego Funduszu Stypendialnego w Fundacji im. Stefana Batorego na kwotę 20.000 zł. Pomoc w formie stypendiów skierowana jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ponadpodstawowych oraz studentów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, mających inne szczególne osiągnięcia w szkole lub na uczelni oraz dla których pomoc finansowa jest niezbędna dla dalszego kształcenia.

Maj 2006

 • 30 maja mieliśmy zaszczyt gościć w naszej Fundacji gościa z USA - pana Gabriela Kaspera którego skierowała do nas Akademia na prośbę Fundacji Motta. Gabriel pracuje w Monitor Institute, który w zeszłym roku opublikował raport pt."On the Brink of a New Promise - The Future of U.S.Community Foundations". Był to projekt dofinansowany przez Fundację Motta. Obecnie Fundacja chce rozszerzyć badania prowadzone w ramach projektu o teren Europy wschodniej. Pytania dotyczyły powstania i obecnego funkcjonowania naszego Funduszu.
 • Po podsumowaniu akcji 1% za 2005 rok okazało się że zebraliśmy 17.377,52 zł od 136 osób, które dokonały wpłat na rzecz Fundacji. Zauważyliśmy że Fundacja posiada grupę osób które już 3 rok przekazują nam swój 1%, jest to bardzo miłe i utwierdza Radę i Zarząd, iż Fundacja podąża w dobrym kierunku.
  Wpłaty na poszczególne Fundusze Wydzielone:
  Fundusz Statutowy - 5.736,52zł
  Fundusz Żelazny - 1.000 zł
  Fundusz Stypendialny - 6.748.10 zł
  Fundusz Wspierania Oświaty w Gminie Frampol - 260,50 zł
  Fundusz Zdrowia - 1.290,30 zł
  Uczniowski Fundusz Oświaty - 1.692,70zł
  Fundusz Kobiet - 57,80 zł
  Fundusz Pomocna Dłoń (Tarnogród) - 591,60 zł
 • 12 maja w siedzibie Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej odbyło się uroczyste podpisanie umów grantowych z programu "Działaj Lokalnie V". W uroczystości brali udział członkowie Rady i Zarządu Fundacji, darczyńcy oraz organizacje, które otrzymały dotacje. Uroczystość rozpoczęła Pani Prezes Irena Gadaj witając przybyłych gości. Dalej spotkanie prowadziła Pani Izabela Łukasz - Wiceprzewodnicząca Rady. Mówiła o założeniach programu i czym kierowano się przyznając te dotacje. Doceniono przede wszystkim projekty aktywizujące organizacje pozarządowe i inicjatywy obywatelskie do działania na rzecz rozwiązywania problemów społeczności wsi i małych miast. Spośród 32 wniosków, które wpłynęły na konkurs dofinansowanie otrzymało 10 organizacji. W tej edycji konkursu rozdysponowano kwotę 35.000 zł. Środki zebrane na realizację konkursu "Działaj Lokalnie V" pozyskano z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce i lokalnych darczyńców Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej.

Kwiecień 2006

 • Ogłoszona została V edycja programu "Stypendia Pomostowe" realizowanego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości działającą w porozumieniu z Polsko - Amerykańską Fundacją Wolności i Narodowym Bankiem Polskim. W tym roku planujemy przyznać od 5 do 10 stypendiów dla studentów pierwszego roku studiów dziennych z terenu powiatu biłgorajskiego i gminy Zwierzyniec. Aktualnie trwa pierwszy etap programu, który podobnie jak w roku poprzednim cieszy się dużym zainteresowaniem wśród maturzystów planujących kontynuację nauki na studiach wyższych.

Marzec 2006

 • 27 marca odbyło się posiedzenie Rady Fundacji. Rada zatwierdziła "Sprawozdanie z działalności Fundacji za 2005r.", podzieliła zyski i udzieliła absolutorium Zarządowi.
 • 24 marca w restauracji "Sitarska" odbyło się spotkanie kobiet zrzeszonych przy Funduszu Kobiet. W trakcie prowadzona była zabawa fantowa i występ stypendysty programu Agrafka Pawła Skiby. Właściciele restauracji bezpłatnie udostępnili lokal i poczęstunek dla gości. Zebrane podczas spotkania darowizny (640 zł) zasiliły Kapitał Żelazny Funduszu Kobiet.
 • 23 marca ogłoszony został XV Konkurs Grantowy "Działaj Lokalnie V". Na dofinansowanie działań organizacji z terenu powiatu biłgorajskiego i gminy Zwierzyniec Fundacji otrzymała grant z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności poprzez Akademię Rozwoju Filantropii w ramach Programu "Działaj Lokalnie V". Dotacja w wysokości 35.000 złotych, zastanie przekazana na dofinansowanie projektów sprzyjających rozwojowi lokalnemu i służących rozwiązywaniu lokalnych problemów.

Luty 2006

 • Zakupiliśmy jednostki Otwartego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego OPERA NGO za kwotę 100.000 zł. Wszyscy czekamy na pierwsze wyniki potwierdzające słuszność tego wyboru. Niektórzy członkowie Rady byli niechętnie nastawieni do tego pomysłu, inni znowu entuzjastycznie. Kwotę tę ustalono wstępnie. Jeśli kapitał będzie się powiększał to prawdopodobnie Fundacja zakupi więcej jednostek.

Styczeń 2006

 • 13 stycznia odbyło się uroczyste podsumowanie programu "Działaj Lokalnie IV". W programie, który trwał od czerwca do listopada wzięło udział 13 organizacji. Każda przygotowała prezentacje swoich działań i osiągnięć.
  Zgromadzeni goście z podziwem patrzyli na wyniki. Po zakończeniu spotkania członkowie Komisji Grantowej i Darczyńcy wyrazili opinię iż takie podsumowanie należy robić po każdym konkursie, ponieważ doskonale ukazuje i dokumentuje dofinansowane projekty. Natomiast grantobiorcy stwierdzili, że przygotowane prezentacje mogą posłużyć jako materiał promocyjny w rozmowach ze sponsorami. Od stycznia przygotowujemy się od prowadzenia konkursu grantowego w ramach programu "Działaj Lokalnie V" Mamy nadzieję że tak jak poprzednie edycje, tak i ta okaże się strzałem w dziesiątkę.
 • Z Fundacji odeszła wolontariuszka Magdalena Padiasek. Dziękujemy za owocną współpracę i życzymy powodzenia w życiu prywatnym i zawodowym.
 • Od stycznia zachęcamy podatników Biłgoraja i okolic, aby przekazywali 1% swojego podatku na wsparcie Naszych działań. Już mamy pierwsze wpłaty. Włączyliśmy do akcji członków Rady i Zarządu, naszych grantobiorców i stypendystów, komisje poszczególnych funduszy oraz lokalne media.
Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl