Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

O Fundacji / Archiwum / Rok 2004

Grudzień 2004

 • Fundacja ogłosiła XII Konkurs Grantowy "Pracownia Umiejętności" organizowany we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii i Polską Telefonią Cyfrową Sp. z o.o operatorem sieci Era. Konkurs kierowany był do grup młodych ludzi, którzy nie ukończyli 24 roku życia. W ramach konkursu rozdysponowano kwotę 30.000 zł. 22 listopada odbyło się spotkanie na temat zasad i wypełniania wniosków. Uczestnicy spotkania poprosili o przedłużenie terminu składania wniosków. Fundacja przychyliła się do prośby i przesunęła termin z 30 listopada na 10 grudnia.
 • Ogłoszony został XIII Konkurs Grantowy realizowanym w ramach Programu "Działaj Lokalnie IV" na najciekawsze projekty z zakresu: kultury, edukacji, zdrowia, sportu, turystyki, ochrony środowiska oraz integracji środowisk społecznych. Celem tego programu było wsparcie organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich działających na rzecz rozwiązywania problemów społeczności wsi i małych miast. O dotacje w łącznej kwocie 47.000 zł mogły ubiegać się organizacje z terenu Powiatu Biłgorajskiego i Gminy Zwierzyniec. Konkurs dofinansowano ze środków: Programu "Działaj Lokalnie IV" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej.

Listopad 2004

 • 26 listopada w siedzibie Fundacji odbyła się uroczystość podpisania umów ze stypendystami. W uroczystości wzięli udział członkowie Rady i Zarządu Fundacji, stypendyści, dyrektorzy szkół i przyjaciele Fundacji. W sumie ze stypendiów Biłgorajskiego Funduszu Stypendialnego w roku szkolnym/akademickim 2004/2005 korzystać będzie 31 stypendystów (2 gimnazjalistów, 13 uczniów szkół średnich, 16 studentów w tym 12 z programu Stypendiów Pomostowych rozstrzygniętego 6 sierpnia 2004r). Program stypendialny Biłgorajskiego Funduszu Stypendialnego realizowany jest dzięki dofinansowaniu Fundacji im. Stefana Batorego z Warszawy.

Październik 2004

 • Z pracy w Fundacji zrezygnowała Pani Agnieszka Otto - Borowy dotychczasowy koordynator. Dziękujemy Pani Agnieszce za współpracę i życzymy powodzenia w życiu prywatnym i zawodowym. Jej miejsce zajęła Pani Monika Kusztykiewicz. Pani Monika prowadziła Fundację od lutego 2002 do czerwca 2003 roku. Zrezygnowała z pracy w Fundacji ze względu na zmianę miejsca zamieszkania. Po powrocie do Biłgoraja z przyjemnością wróciła od dawnej pracy.
 • XI Konkurs Grantowy pt. "Razem z nami kobietami". Adresowany był do organizacji, aktywizujących środowiska kobiece, przeciwdziałających marginalizacji, wspierające kobiety znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Łączna kwota dotacji wyniosła 4.500 zł dofinansowano 5 projektów.

Wrzesień 2004

 • 25.09 odbył się "V Jubileusz Fundacji" w Auli Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju. W uroczystości jubileuszowej wzięło udział około 100 osób. Atrakcją wieczoru był spektakl grupy młodych "Parady", reżyserowany przez Alicję Jachiewicz Szmidt. Zorganizowano aukcję darowizn. Ogółem pozyskano 5.350 zł.

Lipiec 2004

 • 25.07 w Woli Dużej zorganizowana została otwarta impreza dobroczynna "Razem z nami kobietami".Jej podstawowym celem była promocja utworzonego Funduszu Kobiet i zebranie środków finansowych na zasilenie powyższego Funduszu. Fundraiserzy odwiedzili i przeprowadzili bezpośrednie rozmowy w około 100 firmach, dzięki czemu udało się zebrać ponad 500 fantów na zabawę fantową. W pikniku udział wzięło ponad 3 tys. mieszkańców naszego powiatu. Na festynie bawiły się całe rodziny. W trakcie imprezy prowadzona była zabawa fantowa. Darowizny w kwocie 2.571 zł przekazane zostały na Fundusz Kobiet.

Maj 2004

 • 22.05 odbyła się "II Majówka Dobroczynna". Zorganizowana przez Pana Mirosława Dudko i Komisję Zdrowia przy Fundacji FLZB. Goście przyjechali na rowerach do Szkółki Leśnej na Rapach Dylańskich. Doskonała zabawa przy muzyce i ognisku trwała do rana. Zebrane darowizny w kwocie 1.909,06 zł przeznaczone zostały na zakup sprzętu ratującego życie.

Luty 2004

 • Rozpoczęcie realizacji projektu Ogólnopolskiej Sieci Funduszy Lokalnych "Różne problemy - jedna metoda - Fundusze Lokalne na rzecz społeczności" prowadzonego przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej we współpracy z Fundacją Elbląg, Stowarzyszeniem Rozwoju Lokalnego i Filantropii w Kielcach oraz Stowarzyszeniem na rzecz Fundacji Rozwoju Społecznego w Rzeszowie z dotacji Programu Phare 2001 "Rozwój społeczeństwa obywatelskiego", Średnie Dotacje.
  Projekt realizowany przez okres 9 miesięcy od 5 lutego do 4 listopada 2004 r. na terenie 8 województw Polski przez 12 ściśle ze sobą współpracujących Funduszy Lokalnych.
 • 23.02 odbyło się posiedzenie Rady Fundacji. Rada zatwierdziła "Sprawozdanie z działalności Fundacji za 2003r.", podzieliła zyski i udzieliła absolutorium Zarządowi.

Styczeń 2004

 • 7.01 odbył się "III Bal Dobroczynny Fundacji" w hotelu DODO w Biłgoraju. Z zaproszenia skorzystało około 32 osoby. Ogólnie z darowizn pozyskano 9.726 zł, z czego 2.000 zł zgodnie z wolą darczyńców przeznaczono na Fundusz Zdrowia, a 7.726 zł na Fundusz Stypendialny.
 • Fundacja otrzymała dofinansowanie w wysokości 15.000 zł na projekt "Zbieramy dla zmiany" z programu realizowanego w ramach "Działaj Lokalnie III" Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Projekt ten prowadzony będzie od 01 stycznia, a zakończył się 31 maja 2004r. Celem projektu jest rywalizacja grup młodzieżowych w pozyskiwaniu funduszy na działalność dobroczynną i utworzenie co najmniej jednego Funduszu Młodych.
Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl