Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

O Fundacji / Archiwum / Rok 2003

Grudzień 2003

 • 07.12 odbyła się akcja "Szpital przyjazny Dzieciom" w Hali Sportowej Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju. Inicjatorem przedsięwzięcia był członek Rady Fundacji Andrzej Miazga. W programie imprezy znalazły się pokazy sportowe i artystyczne, konkursy, loteria i wiele innych atrakcji. Za środki uzyskane od darczyńców oraz własne zakupiono za kwotę 7.033 zł zmywarko- wyparzarkę i chłodziarkę, a następnie przekazano Oddziałowi Dziecięcemu Biłgorajskiego Szpitala.

Październik 2003

 • 04.10 odbyła się impreza pt. "Pieczony Ziemniak" w Leśniczówce na Rapach Dylańskich. Organizatorami byli członkowie Funduszu Zdrowia. 32 osoby skorzystały z zaproszenia odpoczynku przy ognisku i pieczystym oraz dobrej zabawie przy muzyce na łonie natury. Zebrano kwotę 2.050,79 zł z przeznaczeniem na zakup USG.
 • 21.10 rozstrzygnięto IV konkurs Biłgorajskiego Funduszu Stypendialnego. Komisja przyznała 12 stypendiów.

Wrzesień 2003

 • X Konkurs Grantowy "Obudźmy MATRIKS" w ramach "Pracowni Umiejętności" - programu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Projekt realizowany od września 2003r. do 31 maja 2004r. W ramach tego programu nagrodzonych został 20 grup młodzieżowych za projekty z dziedziny edukacji, kultury, sportu, opieki społecznej i wolontariatu grantami o łącznej wysokości 30.000 zł.

Lipiec 2003

 • Z pracy w Fundacji zrezygnowała Pani Monika Kusztykiewicz pracująca na stanowisku koordynatora od lutego 2002 roku. Przez ten czas zyskała uznanie członków Rady i Zarzadu, darczyńców i wolontariuszy Fundacji. Dziękujemy za miłą i owocną współpracę oraz życzymy sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym. Jej miejsce zajęła Pani Monika Kusztykiewicz. Pani Monika prowadziła Fundację od lutego 2002 do czerwca 2003 roku. Zrezygnowała z pracy w Fundacji ze względu na zmianę miejsca zamieszkania. Po powrocie do Biłgoraja z przyjemnością wróciła od dawnej pracy.

Czerwiec 2003

 • W dniach 09 - 24 Fundacja gościła Williama Roya Vanderbilt (Dyrektor Fundacji Lokalnej Rejonu Holland/Zeeland w Holland, Michigan, USA). W dniu 10 czerwca w sali konferencyjnej w hotelu DoDo w Biłgoraju odbyło się spotkanie z gościem Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej. Udział w spotkaniu wzięli członkowie Zarządu i Rady Fundacji FLZB, przedstawiciele organizacji pozarządowych, wolontariusze i dziennikarze. Tematem była wymiana doświadczeń. Bill Vanderbilt opowiadał o Fundacji Lokalnej Holland/Zeeland i działaniach prowadzonych przez nią.
 • Otrzymanie dofinansowania z Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie w wysokości 21.400 zł na wsparcie Biłgorajskiego Funduszu Stypendialnego.

Maj 2003

 • Rozstrzygnięcie konkursu grantowego pt. "Bądź partnerem - daj szansę" na projekty które: aktywizują osoby bezrobotne w szczególności absolwentów, przeciwdziałają rozpowszechnianiu się uzależnień, tworzą grupy zajmujące się rozwiązywaniem lokalnych problemów, zagospodarowują czas wolny dzieci i młodzieży. Na konkurs wpłynęło 11 wniosków. Granty otrzymali: Fundacja Pomocy Dzieciom "Krzyk" - "Lato w mieście" i Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Wiejskiej w Biłgoraju - Dziecińce letnie.
 • 24.05 Komisja Zdrowia przy Fundacji FLZB na czele z Przewodniczącym Panem Mirosławem Dudko zorganizowała "Majówkę Dobroczynną". Ponad czterdzieści osób, głównie lekarzy i przedsiębiorców przyjechało na rowerach do Szkółki Leśnej na Rapach Dylańskich. Doskonała zabawa przy muzyce i ognisku trwała do rana. Zebrane darowizny w kwocie 5.300 zł przeznaczone zostaną na zakup sprzętu ratującego życie.

Kwiecień 2003

 • Z pracy w Fundacji zrezygnowała Elżbieta Żurowicz. Pani Żurowicz prowadziła księgowość Fundacji od początku jej istnienia. Przez ten czas zyskała uznanie nie tylko członków Rady i Zarządu, ale również darczyńców przekazujących dotacje Fundacji. Życzymy dalszych sukcesów w nowej pracy. Jej miejsce zajęła Pani Renata Krasa absolwentka KUL.
 • Ogłoszenie IX konkursu grantowego pt. "Bądź partnerem - daj szansę".

Marzec 2003

 • 25.03 odbyło się posiedzenie Rady Fundacji. Rada zatwierdziła sprawozdanie z działalności Fundacji za 2002r. Powołała także nowy Zarząd, ponieważ skończyła się czteroletnia kadencja dotychczasowego. W skład nowego Zarządu weszli: Pani Irena Gadaj - Prezes Fundacji, Stefan Grodzki i Władysław Saciuk - członkowie Zarządu. Rada Fundacji dokonała zmiany w swoim składzie. Z zasiadania zrezygnowała Pani Grażyna Pudełko oraz odwołani zostali Tadeusz Ferens, Wiesław Fik. Powołani zostali: Barbara Borowy, Janusz Rosłan i Jan Kawa.

Luty 2003

 • 12.02 odbyła się w sali konferencyjnej Szkoły Muzycznej w Biłgoraju debata na temat "Co w Powiecie Biłgorajskim można i należy zrobić, by skutecznie wyrównywać szanse edukacyjne młodzieży?". W debacie udział wzięli przedstawiciele samorządów, władze oświatowe, dyrektorzy szkół, przedstawiciele samorządów szkolnych, redaktorzy gazetek szkolnych, przedstawiciele jednostek młodzieżowych i organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy i rodzice, którym bliska jest tematyka wyrównywania szans edukacyjnych.

Styczeń 2003

 • Otwarcie w siedzibie Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej Punktu Poradnictwa Obywatelskiego, który utworzony został w ramach projektu "Bądź partnerem - daj szansę", programu Phare Access 2000.
 • 18.01 w hotelu DODO Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej zorganizowała po raz drugi Bal Dobroczynny Fundacji. Uczestnikami Balu byli wszyscy, którym na sercu leży pomoc szczególnie uzdolnionym uczniom i studentom oraz wsparcie i promocja działań sportowych na terenie powiatu biłgorajskiego i Gminy Zwierzyniec. Podczas Balu Pan Burmistrz Janusz Rosłan wręczył listy gratulacyjne Najlepszym Sportowcom 2002 roku. Wiele emocji wzbudziła organizowana w trakcie imprezy aukcja darowizn zasilona przedmiotami przekazanymi przez lokalnych twórców i biznesmenów. Najciekawszą propozycją okazał się obraz autorstwa Pana Stefana Schmidta "Kozak IV". Ogólnie udało się pozyskać z II Balu Dobroczynnego Fundacji kwotę 19.301 zł, z czego 11.120 zł zgodnie z wolą darczyńców przeznaczono na Fundusz Sportu, a 8.181 zł na Fundusz Stypendialny.
Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl