Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

O Fundacji / Archiwum / Rok 2002

Grudzień 2002

 • 16.12 Komisja Grantowa Fundacji FLZB po rozpatrzeniu 17 wniosków, które wpłynęły na konkurs, "Działaj lokalnie II " nagrodziła 5 projektów w łącznej kwocie 15.000 zł. Kwota największej dotacji to 6.000 zł, natomiast najmniejszej to 980 zł.

Listopad 2002

 • 26 listopada w siedzibie Fundacji Pan Krzysztof Lejmanowicz i Grzegorz Surma - przedstawiciele PZU na Życie SA, wręczyli dyrektorom szkół nagrody w konkursie pt. "RAZEM LOKALNIE I BEZPIECZNIE".
  I nagroda - Zestaw komputerowy Specjal z 17-calowym monitorem i oprogramowaniem, otrzymał Zespół Szkół w Starym Majdanie za realizację projektu "Bezpieczny Region - Bezpieczne Dzieci". Dodatkowo Przewodniczący Komisji Grantowej postanowił ufundować nagrodę dla nauczycieli, którzy prowadzili ten projekt za doskonałe opracowanie i udokumentowanie w wysokości 300 zł.
  II nagroda - Sprzęt sportowy do gry w tenisa stołowego dla Szkoły Podstawowej w Starym Bidaczowie za realizację "Nasza szkoła - nasz drugi dom"
  III nagroda - Radiomagnetofon z odtwarzaczem CD Panasonic RX-ES 22 dla Szkoły Podstawowej nr1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju za realizację projektu "W szkole jak w domu"
  IV nagroda - 6-tomowa Encyklopedia PWN dla Szkoły Podstawowej w Smólsku "Bardzo się staramy, o bezpieczeństwo dbamy"
  V nagroda - Zestaw do gry w piłkę siatkową dla Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dereni za projekt "Profilaktyczny program dydaktyczno - wychowawczy: Żyjmy bezpiecznie".
  Nagrody pocieszenia w formie zestawów książek otrzymało pięć szkół.
 • W dniu 18 listopada w Warszawie ogólnopolska Sieć Funduszy Lokalnych w Polsce we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce zorganizowała pierwszą ogólnokrajową Konferencję pt. "Fundusze Lokalne - nowy sposób na lokalne problemy". Patronat nad wydarzeniem objął Zastępca Ambasadora USA w Polsce Pan Cameron Munter. Koordynacją prac nad zorganizowaniem konferencji zajmowała się Pani Irena Gadaj prezes FLZB i przewodnicząca Sieci LOF w 2002 roku.

Październik 2002

 • 30.10 rozstrzygnięto konkurs stypendialny. Spośród 68 zgłoszeń wyłoniono 12 stypendystów. Ponadto Komisja Grantowa (Stypendialna) zatwierdziła listę stypendystów Burmistrza Miasta Biłgoraja, na której znalazło się 39 uczniów gimnazjów i 63 uczniów szkół podstawowych. W sumie ze stypendiów Biłgorajskiego Funduszu Stypendialnego w roku szkolnym/ akademickim 2002/2003 korzystać będzie 124 stypendystów.
 • 20.10 Fundcja zorganizowała dobroczynną imprezę rekreacyjną WYBORCZY HYDE PARK II w Hali Sportowej Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju. Celem imprezy było zebranie środków na stypendia dla zdolnej młodzieży, znajdującej się w trudnej sytuacji. W trakcie imprezy wręczono dyplomy stypendystom programu "Stypendia Pomostowe", ponadto odbyło się wiele konkursów oraz zabawa fantowa. Wśród dodatkowych atrakcji były występy lokalnych orkiestr, zespołów folklorystycznych i klubów sportowych. W imprezie wzięło udział około 800 mieszkańców Biłgoraja i okolic. Oprócz zebranej kwoty na stypendia (5.169,12 zł) Wyborczy Hyde Park II był dużym osiągnięciem promującym Fundację FLZB.

Wrzesień 2002

 • 22.09 stypendyści Biłgorajskiego Funduszu, prowadzili zbiórkę publiczną podczas III Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie. Zebrane środki (307,03 zł) przeznaczone zostały na stypendia.
 • Odbyły się dwa duże spotkania z młodzieżą, nauczycielami, przedstawicielami samorządu i biznesu z dyrektorami szkół, pedagogami, działaczami młodzieżowymi, ludźmi zainteresowanymi promocją uzdolnionej młodzieży i wyrównywaniem szans edukacyjnych (12 września i 24 września) w Urzędzie Miasta. Spotkania te oficjalnie rozpoczęły realizację projektu "Klub Stypendysty" z programu "Równać Szanse 2002" Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.
 • 03.09 Komisja Stypendialna Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi na wniosek Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej przyznała stypendia w programie "Stypendia Pomostowe". 10 maturzystów ze szkół z powiatu biłgorajskiego i gminy Zwierzyniec otrzymało stypendia w wysokości 3800 zł rocznie.

Sierpień 2002

 • 28.08 został ogłoszony Konkurs "RAZEM LOKALNIE I BEZPIECZNIE" na najciekawsze projekty z zakresu ochrony życia i zdrowia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym kierowany do szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu biłgorajskiego i gminy Zwierzyniec. Konkurs prowadzony był przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, finansowany przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Na Życie SA.
 • 09.08 Komisja Grantowa FFLZB rozstrzygnęła VII konkurs grantowy "Działaj Lokalnie". Po rozpatrzeniu 46 wniosków, które wpłynęły na konkurs, Komisja postanowiła przyznać 17 grantów w łącznej kwocie 59.630 zł.

Lipiec 2002

 • 4-5.07.2002r. w Zajeździe "ZACISZE" w Zwierzyńcu odbyło się posiedzenie Rady i Zarządu Fundacji FLZB. Członkowie Rady i Zarządu spotkali się z przedstawicielami lokalnego biznesu, samorządów i osobami fizycznymi. Przedstawiona została idea i działania oraz korzyści płynące ze wspierania Fundacji. Złożone zostały pierwsze deklaracje utworzenia Funduszu Firmowego i Imiennego wspierającego zdolnego ucznia.
 • 10.07 zorganizowano drugie już spotkanie informacyjne dla potencjalnych uczestników Konkursu Grantowego "Działaj Lokalnie" na temat zasad wypełniania wniosków. Do 25 lipca zarejestrowano 46 wniosków, które napłynęły na Konkurs.
 • 26.07. Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej gościła Petera Hero - Prezesa Funduszu Lokalnego Doliny Krzemowej w USA i Chris Harris - Prezesa Community Foundation for Cardeldale w Halifax. O godzinie 16.00 odbyło się spotkanie członków Rady i Zarządu Fundacji, zaproszonych gości i lokalnych mediów na temat wymiany doświadczeń funduszy w USA, Wielkiej Brytanii i Polski.
 • W dniu 28.07 w posiadłości Marii i Janusza Palikotów w Jabłonnej pod Lublinem został zapoczątkowany nowy Fundusz Fundacji FLZB pod nazwą "Fundacja Palikotów". Bezpośrednią przyczyną spotkania było zaakcentowanie zmiany w AMBRZE i karierze Prezesa Janusza Palikota. Janusz Palikot podjął decyzję o odejściu z funkcji prezesa zarządu AMBRY. Będzie teraz pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej AMBRY S.A.. Prezes AMBRY Janusz Palikot, który zorganizował dla swoich pracowników, współpracowników, rodziny, przyjaciół i znajomych koncert Budki Suflera (na świeżym powietrzu, w pięknym otoczeniu i przy pięknej pogodzie) przeznaczył na licytację na rzecz Fundacji FL Ziemi Biłgorajskiej pierwszą butelkę specjalnej, niedostępnej w sprzedaży wódki "Palikotówki". Prowadzona po mistrzowsku licytacja przez Irka Bieleninika (RMF FM) zakończyła się kwotą 25 tysięcy złotych. Ponadto w trakcie wieczoru wolontariusze Fundacji FL Ziemi Biłgorajskiej zbierali pieniądze od gości (Prezes Palikot zapowiedział, by nie przenosić kwiatów, a pieniądze przeznaczone na ich zakup przeznaczyć na Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej) i nazbierali 2.466,82 złote oraz 23,10 euro. Uzyskane z licytacji i zebrane w trakcie imprezy pieniądze będą kapitałem początkowym dobroczynnego funduszu Fundacji Palikotów.

Czerwiec 2002

 • zorganizowanie spotkania informacyjnego dla potencjalnych uczestników VII Konkursu Grantowego "Działaj Lokalnie" na temat zasad wypełniania wniosków.

Maj 2002

 • Otrzymanie dofinansowania i podpisanie umowy z Polsko-Amerykańska Fundacją Wolności i Akademią Rozwoju Filantropii w ramach Programu "Działaj Lokalnie" (ścieżka C). Dotacja w wysokości 42.000 złotych, zastanie przekazana na dofinansowanie projektów sprzyjających rozwojowi lokalnemu i służących rozwiązywaniu lokalnych problemów.
 • Udział w szkoleniu zorganizowanym przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi w Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie.

Kwiecień 2002

 • Nadanie tytuł Honorowego Członka Rady Fundacji Panu Pawłowi Łukasiakowi Prezesowi Stowarzyszenia Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Pan Prezes Paweł Łukasiak odegrał kluczową rolę w procesie powoływania do życia i funkcjonowania Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej.
 • Powołany został Fundusz Sportu. Celem Funduszu jest wspieranie rozwoju sportu lokalnego, poprzez organizację imprez, fundowanie stypendiów, zakup sprzętu sportowego oraz dotacje przedsięwzięć z zakresu sportu i kultury fizycznej. Fundusz wspiera kluby, stowarzyszenia i organizacje sportowe aktywne na terenie działania Fundacji FLZB.
  Kapitał założycielski Funduszu Sportu wynosi 5.000 zł i został zebrany w trakcie balu dobroczynnego Fundacji, w styczniu 2002 roku.
  Członkami Komisji Funduszu Sportu zostali: Jacek Grabias, Tadeusz Kuźmiński, Andrzej Maciejewski, Andrzej Miazga.
 • Ogłoszenie konkursu na Dyrektora Fundacji FLZB.
 • Nominowanie 10 maturzystów do Programu Stypendia Pomostowe ogłoszonego w ramach współpracy Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej z Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi.

Marzec 2002

 • Rozstrzygnięcie VI Konkursu Grantowego pt. "Nie jestem obojętny. Działajmy razem". Na konkurs wpłynęło 36 wniosków z pośród których Komisja postanowiła nagrodzić 11 na łączną kwotę 10.000 zł.
 • Na posiedzeniu Rady Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, które odbyło się 22 marca 2002r. nastąpiły zmiany w składzie Rady Fundacji ze względu na kończącą się kadencje. W skład nowej Rady na okres trzyletni zostali powołani: Henryk Oziębło (Przewodniczący), Janusz Solski (Zastępca Przewodniczącego), Izabela Łukasz (Sekretarz), Stefan Szmidt, Janusz Palikot, Tadeusz Ferens, Wiesław Fik, Józef Kiszka, Urban Kolman, Tadeusz Kuźmiński, Andrzej Miazga, Helena Oleszczak, Stefan Oleszczak, Jan Szulc, Zofia Wach, Wiesława Zalewa, Jacek Grabias, Andrzej Kłosiński, Jan Kukiełka, Andrzej Maciejewski, Grażyna Pudełko, Mirosław Dudko, Józef Dubiel.
  Z zasiadania w Radzie Fundacji zrezygnowali: Andrzej Turczański, Zdzisław Jargieło, Emil Szczepański.
 • Powołany został Fundusz Zdrowia. Celem Funduszu jest wspieranie programów zdrowotnych, szkoleń z zakresu ochrony zdrowia oraz dofinansowanie zakupów specjalistycznego sprzętu medycznego. Członkami Komisji Funduszu Zdrowia zostali jego założyciele: Mirosław Dudko (Przewodniczący), Robert Wójcik (Wiceprzewodniczący), Lucyna Czyrw, Elżbieta Nizio, Wiesława Zalewa. Kapitał założycielski Funduszu Zdrowia wynosi 5.000 zł i został wniesiony przez wyżej wymienione osoby w wysokości 1.000 zł każda.

Luty 2002

 • Ogłoszenie VI - tej edycji konkursu grantowego pt. "Nie jestem obojętny. Działajmy razem".
 • Zmiany personalne w Fundacji. Z pracy odeszła Pani Ewa Proc dotychczasowy koordynator działań Fundacji. Dziękujemy Pani Proc za owocną współpracę i życzymy powodzenia w życiu prywatnym i zawodowym. Prowadzeniem Fundacji FLZB zajęła się wolontariuszka Monika Kusztykiewicz.

Styczeń 2002

 • BAL DOBROCZYNNY FUNDACJI - bal odbył się dnia 19 stycznia 2002r. w hotelu DODO. Było to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Biłgoraju. Fundacja pozyskała 10.000 zł, które przeznaczono na wsparcie funduszu stypendialnego (5.000 zł) oraz na nowoutworzony fundusz sportu (5.000 zł). Podczas balu rozstrzygnięto również Plebiscyt FFLZB na Najpopularniejszego Sportowca Ziemi Biłgorajskiej i Zwierzynieckiej, w którym zwyciężył Michał Kuraś - zgłoszony do Plebiscytu przez Młodzieżowy Klub Sportowy BASKET przy L.O. im. ONZ w Biłgoraju. Do pozostałych atrakcji balu zaliczyć można występy: LUBELSKIEJ FEDERACJI BARDÓW, Biłgorajskiej Kapeli Podwórkowej WYGIBUSY, recital Michała Fałkiewicza, pokazy tańca towarzyskiego i nowoczesnego. Znakomita charytatywna zabawa, w której uczestniczyło ok. 100 osób trwała do białego rana.
Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl