Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

O Fundacji / Archiwum / Rok 2001

Grudzień 2001
Przygotowania do I Balu Dobroczynnego Fundacji FLZB połączonego z plebiscytem sportowym. Prowadzenie ankiet wśród mieszkańców powiatu biłgorajskiego i gminy Zwierzyniec na Najpopularniejszego Sportowca Ziemi Biłgorajskiej i Zwierzynieckiej.

Listopad 2001
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce przyznała roczne stypendia naukowe "Agrafka" 14 młodym osobom spoza wielkich ośrodków miejskich. Wśród nagrodzonych znalazły się dwie uczennice z powiatu biłgorajskiego: Aleksandra Kuna - 9 latka, mieszkająca we Frampolu, Marta Nalepa - 13 latka z Biłgoraja.

Organizacja spotkania Lokalnych Organizacji Filantropijnych w Biłgoraju. Wynikiem było utworzenie Sieci Lokalnych Organizacji Filantropijnych oraz podpisaniem porozumienia nowoutworzonej Sieci LOF z ARFP.

Październik 2001
Udział w szkoleniu organizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację im. Stefana Batorego w Warszawie.

Rozstrzygnięcie II konkursu stypendialnego Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, realizowanego dzięki dofinansowaniu z Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie. Uroczyste wręczenie stypendiów nowym stypendystom odbyło się dnia 31 października 2001r. w siedzibie firmy AMBRA S.A. w Woli Dużej, która jest fundatorem rocznego stypendium dla informatyka.

Spotkanie z ewaluatorkami sieci LOF w Akademii Rozwoju Filantropii w Warszawie.

Wrzesień 2001
09.09 zorganizowano imprezę promocyjną "Wyborczy HYDE PARK - Biłgoraj 2001". Odbyła się ona przed siedzibą FFLZB w Parku Solidarności w Biłgoraju. W festynie zaprezentowały się komitety wyborcze z okręgu wyborczego Chełm - Zamość, lokalne środowisko artystyczne, sportowe oraz przedstawiciele miejscowego biznesu i mediów. Kwotę 3.113,65 zł, którą pozyskano podczas imprezy, przeznaczono na realizację celów statutowych Fundacji FLZB.

Rozstrzygnięto V- tą edycję konkursu grantowego. Do udziału w konkursie zgłosiło się 43 organizacje. Komisja Grantowa postanowiła nagrodzić 22 projekty w łącznej kwocie 22.400 zł.

Przyjęcie na praktykę zawodową studenta IV roku politologii na UMCS w Lublinie Sylwestra Kusiaka.

Sierpień 2001
Zmiany personalne w składzie Zarządu i Rady Fundacji. Rezygnację z pracy złożyli Grażyna Pudełko i Stefan Oleszczak. Pracę w Fundacji podjęła pani Ewa Proc. Do Zarządu powołani zostali Irena Gadaj i Stefan Grodzki, natomiast w skład Rady Fundacji weszli Andrzej Maciejewski, Jacek Grabias, Jan Kukiełka, Grażyna Pudełko, Stefan Oleszczak i Andrzej Kłosiński.

Ogłoszenie konkursu grantowego i stypendialnego.

Lipiec 2001
Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych z terenu biłgorajszczyzny. Tematem było omówienie treści informatora wydanego przez Fundacje FLZB, uzgodnienie dalszych form współpracy oraz przeprowadzenie wywiadu, jakie spotkania szkoleniowe powinny być organizowane w przyszłości.

Czerwiec 2001
Zabawa integracyjna z okazji Dnia Dziecka w Dylach. Impreza zorganizowana została w miejscu lokalizacji Ośrodka Agroturystyki i Integracji Ziemi Biłgorajskiej.

Udział w szkoleniu pt. "Dobra Rada nie jest Zła". Program dotyczył otrzymania dofinansowania na szkolenie członków Rady i Zarządu Funduszy Lokalnych. Odbyło się ono w ramach programu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. W spotkaniu, które zorganizowane zostało w Leżajsku, Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej reprezentowali: Irena Gadaj, Helena i Stefan Oleszczak, Alicja Jachiewicz - Szmidt, Stefan Szmidt, Urban Kolman, Zbigniew Zając, Grażyna Pudełko oraz Elżbieta Ćwikła - wolontariuszka.

Dofinansowanie konkursu grantowego i kosztów operacyjnych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Łączną suma dofinansowania wynosiła 19.500 zł.

Zakończenie prac w ramach projektu Ośrodek Agroturystyki i Integracji Ziemi Biłgorajskiej, finansowanego przez Polsko - Amerykańską Fundację Wolności.

Maj 2001
Podpisanie umowy ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w związku z utworzeniem Ośrodka Agroturystyki i Integracji Ziemi Biłgorajskiej w Dylach w ramach programu Działaj Lokalnie.

Została ogłoszona IV edycja konkursu grantowego. Do udziału w konkursie zgłosiło się 30 organizacji. Komisja Grantowa postanowiła nagrodzić 17 projektów łączną kwotą 20.000 zł.

Fundacja we współpracy z Towarzystwem Gospodarczym w Biłgoraju włączyła się do ogólnopolskiej akcji zbierania podpisów pod listem skierowanym do polityków, dotyczącym deklaracji walki z korupcją. Wolontariuszom udało się zebrać około 500 podpisów, które zostały dołączone do listu przekazanego do Prezydium Sejmu. Organizatorami programu, "Antykorupcyjna Koalicja Organizacji Pozarządowych", byli: Fundacja im. S. Batorego, Transparency International - Polska i Fundacja Komunikacji Społecznej.

Promocja działalności Fundacji w mediach: Dziennik Wschodni, Dwutygodnik Biłgorajski TU, Tygodnik Zamojski, Katolickie Radio Zamość, Radio Lublin, Biłgorajska Telewizja Kablowa, Telewizja Lublin.

Kwiecień 2001
Zatrudnienie uczennicy Joanny Jarosławskiej z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w ramach miesięcznych praktyk zawodowych.

Zorganizowanie szkolenia z podstaw obsługi Internetu oraz możliwości wykorzystania go w działalności organizacji pozarządowej. Do udziału w szkoleniu zostali zaproszeni przedstawiciele organizacji z terenu powiatu biłgorajskiego. Szkolenie zostało sfinansowane przez Lubelski Ośrodek Samopomocy.

W Fundacji powołana została grupa wolontariuszy. Są to głównie uczniowie szkół średnich lub studenci. Grupę te udało się zorganizować dzięki wizytom w szkołach, podczas których wykorzystano okazję przekonania młodzieży do współpracy z Fundacją. Ponad to ukazało się ogłoszenie dotyczące zatrudnienia wolontariusza do pracy w biurze Fundacji, którego efektem było zgłoszenie się trzech osób obecnie pracujących bezpłatnie w Fundacji.

Przeprowadzenie monitoringu z działalności fundacji przez członków Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

Marzec 2001
Komisja Stypendialna przyznała stypendia, w ramach nie rozstrzygniętego konkursu stypendialnego z ubiegłego roku, dla studenta informatyki. Fundatorem stypendiów jest AMBRA S.A. Będą one wypłacane w semestrze letnim dwóm nagrodzonym studentom (Mariusz Pyda, Monika Siwek).

Luty 2001
Zakończył się okres realizacji projektu "Trzeci wymiar Demokracji" finansowanego przez Policy and Action Group.

Wydanie Informatora o organizacjach pozarządowych Ziemi Biłgorajskiej.

Na kapitał żelazny zebrano kwotę 31 468 zł.

Styczeń 2001
Fundusz Lokalny otrzymał dotację od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na projekt pt. Ośrodek Turystyki i Integracji Ziemi Biłgorajskiej. Projekt utworzenia ośrodka dla turystów, osób niepełnosprawnych i organizacji pozarządowych, został zgłoszony do konkursu "Działaj Lokalnie". Do udziału w konkursie zgłoszono ponad 500 wniosków z całej Polski. Nasz projekt jako jeden z nielicznych został wybrany i nagrodzony. Dotacja w kwocie około 39.000 zł jest przeznaczona na półroczny okres tworzenia ośrodka (m.in. przygotowanie programów działania, dokumentacji adaptacyjnej, kosztorysów, poszukiwania sponsorów, pisania projektów do organizacji mogących udzielić dotacji - Phare, PFRON).

Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl