Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

O Fundacji / Archiwum / Rok 2000

Grudzień 2000
Z funkcji Prezesa Zarządu Fundacji zrezygnował Pan Andrzej Kłosiński. Rada Fundacji przyjęła rezygnację i rozpisała konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu. Do konkursu stanęło 5 osób, z których wybrano Panią Grażynę Pudełko. Jednak z uwagi na młody wiek kandydatki, a co za tym idzie brak doświadczenia w pracy, Rada Fundacji postanowiła powierzyć funkcję Prezesa dotychczasowemu członkowi Zarządu Panu Stefanowi Oleszczakowi, natomiast Panią Grażynę Pudełko powołano na członka Zarządu Fundacji i mianowano Dyrektorem Fundacji od dnia 1 stycznia 2001r.

17.12 przed Urzędem Miasta, odbyło się przedświąteczne spotkanie mieszkańców Biłgoraja, pod hasłem "Prezent pod choinkę" . Zabawa została zorganizowana we współpracy Fundacji z Urzędem Miasta. Celem spotkania była promocja Funduszu Lokalnego. W trakcie zabawy odbywała się zbiórka pieniędzy, która zasiliła kapitał żelazny Fundacji. W sumie pozyskano 1.261,74 zł.

14.12 Komisja grantowa Fundacji nagrodziła 10 projektów spośród 23, które wpłynęły na konkurs. Suma jaką Fundusz dysponował do podzielenia między nagrodzone wnioski wynosiła 12 000 zł. Kryterium jakim kierowała się komisja, w trakcie rozpatrywania wniosków, było przede wszystkim to żeby projekt służył jak największemu gronu społeczności lokalnej.

Listopad 2000
6.11 odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych z przedstawicielami samorządów (miasto Biłgoraj i powiat) z udziałem Pana Tomasza Schimanka z ARFP. Tematem spotkania były możliwości współpracy obu stron oraz możliwości i zasady finansowania działań organizacji pozarządowych przez lokalne samorządy.

11.11 w Urzędzie Gminy we Frampolu nastąpiło uroczyste wręczenie pierwszych stypendiów z Funduszu Dziedzinowego Wspierania Oświaty w Gminie Frampol. Fundusz przyznał 17 stypendiów dla uczniów gimnazjum i szkół podstawowych z terenu swojego działania. Kryterium przyznawanych stypendiów były przede wszystkim wyniki w nauce. Stypendia w wysokości 40 zł (uczniowie szkół podstawowych) i 50 zł (uczniowie gimnazjum) miesięcznie były wypłacane przez pierwszy semestr roku szkolnego 2000/2001. Środki na frampolski fundusz stypendialny przekazał: Bank BISE w Warszawie, Bank Spółdzielczy we Frampolu, PUP Wach oraz Gminna Spółdzielnia.

Październik 2000
Fundacja uruchomiła pierwszy program stypendialny dla młodzieży szkół średnich i studentów pochodzących z terenu działania funduszu lokalnego. Warunkiem otrzymania stypendium było posiadanie odpowiedniej średniej ocen, innych szczególnych osiągnięć oraz trudna sytuacja materialna. Stypendia naukowe otrzymało 3 studentów oraz uczeń szkoły średniej. Dwa spośród czterech stypendiów ufundowały firmy: AMBRA S.A. (dla informatyka) oraz Sektkelerei Schloss Wachenheim (dla germanisty). Dwa stypendia ufundowane ze środków własnych funduszu lokalnego nie określały kierunku kształcenia. Stypendium AMBRY dla informatyka nie zostało przyznane, ponieważ kandydaci nie spełniali warunków konkursowych.

W związku z 10-leciem firmy AMBRA S.A. 01.10. odbył się mecz piłkarski pomiędzy drużynami Widzew Łódź i Łada Biłgoraj. Całkowity dochód ze sprzedaży biletów (w wysokości 3.574 zł zasilił kapitał żelazny Fundacji) powiększony został o równoważną darowiznę firmy AMBRA S.A. która została przekazana na cele statutowe Fundacji FLZB.

Sierpień 2000
Fundacja bierze udział w programie wymiany pomiędzy europejskimi i amerykańskimi funduszami lokalnymi prowadzonym przez King Baudouin Foundation. W ramach programu gościem naszej fundacji był Joseph Lumarda, wiceprezes California Community Foundation, jednego z największych funduszy lokalnych w Stanach Zjednoczonych. Pan Lumarda spotkał się w Biłgoraju z osobami i instytucjami zaangażowanymi w działalność naszej Fundacji oraz z częścią grantobiorców. Wizyta amerykańskiego gościa była dla Zarządu okazją do skorzystania z wiedzy i doświadczenia człowieka pracującego w funduszu lokalnym o 80-letniej tradycji. Obserwacje i wnioski poczynione przez Pana Lumardę podczas wizyty w Biłgoraju będą wykorzystane w działalności naszej Fundacji.

Lipiec 2000
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej nawiązała współpracę z Fundacją im. Stefana Batorego w ramach programu "Lokalne programy stypendialne". Program skierowany jest do osób tworzących i zarządzających lokalnymi programami stypendialnymi. W jego ramach uzyskano gwarancję dofinansowania programów stypendialnych Fundacji w kwocie 27.500 zł. Warunkiem otrzymania pieniędzy jest zebranie równowartości przyznanej fundacji kwoty do 30 marca 2001 r.

Czerwiec 2000
W ramach projektu "Trzeci wymiar Demokracji - forum organizacji pozarządowych" stworzono Forum Organizacji Pozarządowych Ziemi Biłgorajskiej. Zorganizowano spotkania szkoleniowe i informacyjne organizacji pozarządowych z terenu działania funduszy, uruchomiono punkt informacyjny i biblioteczkę z wydawnictwami dotyczącymi problematyki trzeciego sektora, planowane jest wydanie informatora o organizacjach pozarządowych biłgorajszczyzny. Na program Forum pozyskano specjalny grant z unijnego programu PHARE DEMOKRACJA w wysokości 6.302 euro. Realizacja będzie przebiegać od 01 czerwca 2000 do 28 lutego 2001r.

Maj 2000
30.05 podpisano umowy z 12 organizacjami które uzyskały dofinansowanie w ramach II Konkursu Grantowego. Komisja Grantowa postanowiła przyznać granty w łącznej kwocie 12.000 zł. Na konkurs wpłynęło 31 projektów.

8.05 odbyło się uroczyste wręczenie grantu na kapitał żelazny w kwocie 175.000 zł w siedzibie Fundacji. W spotkaniu udział wzięli: Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce Paweł Łukasiak, członkowie Rady i Zarządu Fundacji oraz zaproszeni goście. Dofinansowanie w tej kwocie udało nam się pozyskać ponieważ tą samą kwotę Fundacja zebrała od lokalnych firm, samorzadów i od osób prywatnych. Łącznie kapitał żelazny Fundacji wynosi 350.000 zł.

Kwiecień 2000
Opracowano stronę internetową fundacji zawierającą dossier (w języku polskim i angielskim), roczne sprawozdanie oraz pełną informację o konkursach grantowych wraz z formularzem zgłoszenia. Adres strony: www.bilgoraj.com.pl.

Marzec 2000
Przedstawiciele naszej Fundacji systematycznie uczestniczą w spotkaniach szkoleniowych sieci funduszy lokalnych organizowanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Szkolenia i warsztaty pozwalają zdobyć nową wiedzę na temat organizacji i zarządzania funduszem lokalnym oraz skorzystać z doświadczeń innych funduszy lokalnych.

Luty 2000
26.02 miał miejsce "Kulig Staropolski" zorganizowany przez Zarząd Fundacji. Zaproszeni goście bawili się w leśniczówce we Władysławowie w Lasach Janowskich przy dźwiękach kapel ludowych z Kocudzy i Janowa Lubelskiego oraz słuchając koncertu poezji śpiewanej w wykonaniu lubelskiego barda Jana Borkowskiego. Podczas kuligu zorganizowano aukcję darowizn, z której pozyskano 8.250 zł na Fundusz Stypendialny Fundacji.

Styczeń 2000
24.01 w ramach fundacji utworzono Fundusz Dziedzinowy Wspierania Oświaty w Gminie Frampol. W ramach funduszu uruchomiony został program stypendialny dla uzdolnionych dzieci w gminie. Pierwszą darowiznę na rzecz funduszu dziedzinowego przekazał Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z Warszawy. Darowizna w kwocie 10.000 zł w połowie zasiliła kapitał żelazny Fundacji. Inicjatorzy funduszu dziedzinowego czynią starania, aby pozyskać lokalnych darczyńców m.in. Gminną spółdzielnię we Frampolu i lokalnych przedsiębiorców.

Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl