Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

O Fundacji / Archiwum / Rok 2012

Grudzień 2012

 • 06.12 w godz. 9.00 – 16.00 na terenie Miasta Biłgoraja stypendyści i wolontariusze Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej prowadzili zbiórkę pieniężną do puszek. Fundusze zebrane do puszek podczas zbiórki: 2.300,42 zł. Uzyskane fundusze przeznaczone zostały na przyszłoroczne stypendia dla najzdolniejszej młodzieży z naszego regionu.
 • 04.12 odbyło się uroczyste podsumowanie programu "Działaj Lokalnie VII" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. W programie, który trwał od maja do końca października dofinansowanie otrzymało 18 organizacji. Wszystkie organizacje przygotowały prezentacje swoich działań i osiągnięć. Zgromadzeni goście z podziwem patrzyli na wyniki. Powstało wiele publikacji, przypomniano i odtworzono obrzędy, zadbano o bezpieczeństwo na drodze, itd. 
 • 03.12 w Rzeszowie Natalia Ciosmak uczestniczyła w II Forum Technologicznym Sektor 3.0 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.

Listopad 2012

 • 26-27.11 odbyło się spotkanie w ramach projektu „Instytucjonalne wzmocnienie Federacji FL w Polsce” w Tomaszowie Lubelskim. Spotkanie poświęcone było zagadnieniom „Planowanie strategiczne". Fundację FLZB reprezentowali Irena Gadaj, Maciej Mulawa.
 • 24.11 w Biłgorajskim Centrum Kultury odbył się "Wieczór darczyńcy " – impreza fundraisingowa mająca formę podziękowania wszystkim dobrym ludziom związanym z Fundacją. Zebranych gości, przywitała prezes Fundacji Irena Gadaj oraz prof. Janusz Solski, przewodniczący Rady Fundacji. Gospodarze imprezę rozpoczęli od wręczenia stypendiów studentom w ramach programu Agrafka Agory. Następnie przedstawiono projekt pt.: "Przestrzeń S.O.W.A. w Biłgoraju". Goście mieli także możliwość wysłuchania koncertu pieśniarza i barda z Biłgoraja, Dariusza Rubina z zespołem. Po oficjalnej części rozpoczęła się zabawa taneczna oraz liczne dyskusje dotyczące m.in. Przestrzeni S.O.W.A.

Październik 2012

 • 02-04.10 Natalia Ciosmak i Maciej Mulawa uczestniczyli w szkoleniu w ramach programu „Nowe Technologie Lokalnie” prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Szkolenie miało na celu lepszą orientację w możliwościach zastosowań nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych i świadomym wyborze najbardziej odpowiednich rozwiązań do profilu organizacji. W wyniku tych szkoleń Natalia Ciosmak została Mobilnym Doradcą od listopada 2012 do kwietnia 2013 r.
 • Miło nam poinformować, że łącznie przekazanych wpłat 1% podatku dochodowego za rok 2011 przez Urzędy Skarbowe z całego kraju, na rzecz Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej wpłynęło 111.599,30 zł.
  Fundusz Szasta    30.437,8
  Fundusz Statutowy    19.665,8
  Fundusz Twardowski    6.841,7
  MKS Piłka ręczna    5.946,2
  Fundusz Pomocy Chorym na Nowotwory    5.514,7
  CKN Pogotowie    4.782
  Fundusz CFO Chmielek     4.554
  (w tym na nowo tworzony Fundusz Oświaty w Łukowej 613,30)
  Fundusz Karate    4.076,7
  Fundusz Domu Dziecka    3.979,3
  Fundusz UFO    3.541,6
  Fundusz OWTarnogród    3.363,5
  MKS Basket    2.586,5
  Fundusz Sportu Szóstka    2.533,4
  Fundusz Podaj Łapę    1.966,8
  Fundusz UKS LEŚNIK    1.534,1
  Fundusz Łada    1.078,8
  Grom Różaniec    992,4
  Fundusz Rozwoju    964,3
  Fundusz Uzdolnionych z Gminy Biłgoraj    824,4
  Fundusz Współ i Przeds    773
  Fundusz Stypendialny    722,7
  FORTA    670,8
  Fundusz Moje Nadrzecze    578,8
  SPARTA    543,6
  Fundusz TM Zwierzyniec     500,3
  Stowarzyszenie SIRON    448,1
  Fundusz Zdrowia    371,1
  Fundusz Kobiet    355,1
  Fundusz Pomocna Dłoń    325,8
  Stowarzyszenie "STOK"    248,6
  FUNDUSZ APIS    236,3
  Fundusz WO w gminie Frampol    216,6
  Fundusz Teatr i Muzyka    179,7
  Kapitał żelazny    109
  Fundusz Sportu    63
  Fundusz Patria    51,9
  Organizacyjny    10,7
  Fundusz Hipoterapia Biszcza     10,2
  Dziekujemy.

Wrzesień 2012

 • 23.09 w Parku Solidarności odbył się festyn Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej inaugurujący projekt „Przestrzeń S.O.W.A. w Biłgoraju”. Festyn rozpoczął się o godzinie 16.00 krótkim przedstawieniem historii Fundacji przez Pana Janusza Solskiego – Przewodniczącego Rady Fundacji FLZB oraz przybliżeniem mieszkańcom założeń Projektu „Przestrzeń S.O.W.A. w Biłgoraju” przez Panią Irenę Gadaj – Prezesa Zarządu Fundacji FLZB. Po krótkim wprowadzeniu odbyło się wręczenie stypendiów z Programu Równe Szanse - Lokalne Programy Stypendialne zdolnej młodzieży powiatu biłgorajskiego i gminy Zwierzyniec. Stypendia wraz z Prezes Fundacji Ireną Gadaj wręczyła Pani Poseł Genowefa Tokarska oraz Prof. Janusz Solski. Natomiast stypendia Agrafki wręczył Pan Paweł Łukasiak, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.
 • 04.09 w Ośrodku Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu, Irena Gadaj i Mariusz Kowalczuk uczestniczyli w regionalnym spotkaniu Ośrodków Działaj Lokalnie zorganizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Dyskutowano nad standardami ODL, wypracowaniu zasad, celu i obszarów współpracy na poziomie regionalnym.

 Sierpień 2012

 • 27-28.08 odbyło się spotkanie w ramach projektu „Instytucjonalne wzmocnienie Federacji FL w Polsce” w Sokółce. Spotkanie poświęcone było zagadnieniom „Współpracy z wolontariuszami". Fundację FLZB reprezentowali Irena Gadaj, Maciej Mulawa i Natalia Ciosmak.
 • 09.08 odbyło się szkoelnie nt.: „Obsługa kamery” oraz „Komputerowa obróbka i montaż filmu” dla tegorocznych grantobiorców. Zajęcia przeprowadzono w ramach Konkursu "Opowiedz..." finansowanego ze środków Programu "Działaj Lokalnie VII" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.
 • 03.08 odbyło się szkolenie nt.: „Zasady robienia dobrych zdjęć” oraz „Obróbka cyfrowa zdjęć i tworzenie reportażu multimedialnego”. Zajęcia przeprowadzono w ramach Konkursu "Opowiedz..." finansowanego ze środków Programu "Działaj Lokalnie VII" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Lipiec 2012

 • 17-18.07 odbyła się wizyta studyjna zagranicznych gości w FZLB we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Federacją Funduszy Lokalnych w Polsce. Wizyta miała na celu wymianę doświadczeń, nawiązanie współpracy oraz promocję działań i sukcesów Polskich FL. Wizyta sfinansowana została ze środków Fundacji Ch. S. Motta.

Czerwiec 2012

 • 11-12.06 odbyło się spotkanie w ramach projektu „Instytucjonalne wzmocnienie Federacji FL w Polsce” w Wójtowicach. Spotkanie poświęcone było zagadnieniom „Działania na rzecz społeczności lokalnych i współpraca z otoczeniem". Fundację FLZB reprezentowali Irena Gadaj i Maciej Mulawa.
 • 04.06 Fundusz Zdrowia działający przy Fundacji FLZB przekazał Oddziałowi Ginekologiczno - Położniczemu biłgorajskiego szpitala kardiomonitor, który zakupiony został dzięki darowiznom osób prywatnych, lokalnych firm oraz odpisu 1% odb podatku. Na uroczystym przekazaniu kardiomonitora zjawili się przedstawiciele władz z Marianem Tokarskim, starostą biłgorajskim na czele. Obecni byli także członkowie Zarządu i Rady Fundacji.

Maj 2012

 • 28-29.05 odbyło się spotkanie w ramach projektu „Instytucjonalne wzmocnienie Federacji FL w Polsce” w Nidzicy. Spotkanie poświęcone było zagadnieniom „Współpracy z biznesem”, a w szczególności zasadom i formom współpracy z biznesem oraz wypracowaniu nowych metod włączenia biznesu w działalność społeczną. Fundację FLZB reprezentowali Natalia Ciosmak i Maciej Mulawa.
 • 21-22-05 przedstawiciele Fundacji FLZB uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym programu Nowe Technologie Lokalnie oraz w konferencji Sektor 3.0. Mówiono o roli nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w bieżącej działalności organizacji pozarządowych, potrzebach technologicznych organizacji pozarządowych w Polsce, praktycznych przykładach zastosowania nowych rozwiązań w obszarze ICT.
 • 21.05 w Centrum Konferencyjnym Wilcza w Warszawie odbyło się seminarium pt. „Co dalej z 1%?” organizowane przez Forum Darczyńców w Polsce oraz Instytut Spraw Publicznych. Pani Prezes Irena Gadaj przedstwiła na nim doświadczenia Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej  w pozyskiwaniu odpisów jednoprocentowych od podatku.
 • 07.05 odbyło sie spotkanie w Glinach, w pensjonacie ALICJA, na temat „Turystyka i agroturystyka dla kobiet - gdzie jechać, jak wypoczywać?”

Kwiecień 2012

 • 23.04 zostały podpisane umowy z grantobiorcami programu "Działaj Lokalnie VII" w Parku Solidarności. W uroczystości brali udział członkowie Rady i Zarządu Fundacji, Darczyńcy, Media oraz organizacje, ktore otrzymały dotacje. W sumie rozdysponowano kwotę 57.000 zlotych na dofinansowanie 18 projektów. Środki zebrane na realizacje Programu "Działaj Lokalnie VII" pozyskano z  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności poprzez Akademie Rozwoju Filantropii w Polsce, Gminę Biłgoraj, Gminę Miasto Biłgoraj, Gminę Zwierzyniec.
 • 16.04 odbyło się spotkanie warsztatowe dla kobiet „Jak radzić sobie ze stresem? Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków drogowych”.

Marzec 2012

 • 19-20.03.2012 r. w ramach projektu „Instytucjonalne wzmocnienie Federacji FL w Polsce” w Biłgoraju odbyło się spotkanie szkoleniowe pt.: "Obsługa Funduszy Wydzielonych". Podczas szkolenia zaprezentowane zostały dobre praktyki i doświadczenia, omówione zostały zasady działania i obsługi funduszy. W spotkaniu wzięlo udział 20 osób z organizacjiz całej Polski.
 • 19.03 pracę w ramach stażu rozpoczęła Natalia Ciosmak.
 • 12.03 zorganizowane zostało spotkanie robocze, którego celem było wypracowanie stanowiska biłgorajskich kobiet w sprawie zmian wieku emerytalnego.
 • 06.03 ogłoszony został XXII Konkurs Grantowy "Działaj Lokalnie VII". Na dofinansowanie działań organizacji z terenu powiatu biłgorajskiego i gminy Zwierzyniec. Fundacja otrzymała grant z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności poprzez Akademię Rozwoju Filantropii w ramach Programu "Działaj Lokalnie VII". Dotacja w wysokości 50.000 złotych, zastanie przekazana na dofinansowanie projektów sprzyjających rozwojowi lokalnemu i służących rozwiązywaniu lokalnych problemów o oraz obsług konkursu.
 • 05.03 w siedzibie Fundacji FLZB zorganizowano spotkanie „Porozmawiajmy o naszych sprawach”. Udział wzięło 35 kobiet, przedstawicielek różnych zawodów, księgowych, pracowników urzędów i instytucji, banków, szkół, biznesu, działaczek wiejskich, w tym Genowefa Tokarska - posłanka na Sejm RP i Zofia Woźnica – członkini Sejmiku Województwa Lubelskiego.

Luty 2012

 • 27.02 odbyło się posiedzenie Rady Fundacji. Rada zatwierdziła "Sprawozdanie z działalności Fundacji za 2011 r." Powołane zostały nowe osoby do Zarządu: Wojciech Dziduch, Gabriela Figura i Paweł Furmanek. Z zasiadania w Zarządzie zrezygnowała Pani Urszula Nowak. Serdecznie dziekujemy Pani Nowak za 5-cio letnią pracę na rzecz społeczności Ziemi Biłgorajskiej.
 • od lutego działa w Fundacji prowadzony przez Fundusz Kobiet Kobiecy Punktu Wsparcia. Bezpłatne porady i konsultacje świadczone są przez psychologa oraz prawnika.

Styczeń 2012

 • Fundacja rozpoczęła realizację projektu "Aktywna i świadoma młodzież" w ramach międzynarodowego konkursu V4 Community Foundation Maturity Program. Projekt jest skierowany do młodzieży z naszego powiatu. Jego główną ideą jest wolontariat i praca młodych ludzi na rzecz trzeciego sektora, czyli organizacji pozarządowych. Młodzież będzia miała możliwość zrealizowania swoich pomysłów poprzez tworzenie Funduszy Wydzielonych w naszej Fundacji. Okres realizacji działań: 1 stycznia 2012 - 30 czerwca 2013 r.
 • 27.01 odbyło się uroczyste podsumowanie programu "Działaj Lokalnie VI" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. W programie, który trwał od maja do końca października dofinansowanie otrzymało 17 organizacji. Wszystkie organizacje przygotowały prezentacje swoich działań i osiągnięć. Zgromadzeni goście z podziwem patrzyli na wyniki. Powstało wiele publikacji, przypomniano i odtworzono obrzędy, zadbano o bezpieczeństwo na drodze, itd. Po zakończeniu spotkania Pani Prezes Irena Gadajwręczyła nagrody w Konkursie "Opowiedz...". I nagrodę tj. profesjonalna strona internetowa o wartości ok. 2.500 złotrzymało Stowarzyszenie NOODLES STAGE  za pracę opowiadającą o projekcie "Biłgorajskie Graffiti - Zmalujmy to razem". II nagrodę tj. cyfrowy aparat fotograficzny otrzymała grupa nieformalna "Cebularze"  za pracę opowiadającą o projekcie "Cebularze do dzieła". III nagrodę tj. cyfrowy aparat fotograficzny przyznano Zarządowi Głównemu PSD w Bydgoszczy Koło. Nr 1 w Tarnogrodzie za pracę opowiadającą o projekcie "Tarnogrodzka Szkoła Cukrzycy oraz akcja zdrowia miasto i gmina Tarnogród". Nagrodę za udział (pendrive oraz gadżety Fundacji FLZB) otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Tereszpolu - Zaorendzie za pracę opowiadającą o projekcie "Pierwsza pomoc od najmłodszych lat".

 

Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl