Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

O Fundacji / Aktualności

28-10-2010

Apel o pomoc dla Szpitala w Tarnogrodzie

NFZ odmawia podpisania kontraktu dla Oddziału Wewnętrznego w Tarnogrodzie (z informacji od pracodawcy) z powodu braku rentgena. Odpowiedzią na zaistniały problem może być nasza dobroczynność. W pierwszej kolejności kwota 700.000 zł dałaby możliwość zakupu takiego aparatu a następnie użyczenie obecnemu pracodawcy i odżegnanie zamknięcia szpitala w Tarnogrodzie. Docelowa i całkowita wartość inwestycji szacowana jest na kwotę 1.800.000 zł.

Dotychczasowe działania administracyjne na wszystkich szczeblach są nieskuteczne, zdemontowany stary aparat nie został zastąpiony nowym.

więcej »

2010-10-12

STYPENDIA DLA GIMNAZJALISTÓW I UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH PRZYZNANE!

Komisja Stypendialna Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej wyłoniła listę zwycięzców XI Konkursu Stypendialnego rozpisanego przez Fundację FLZB na rok szkolny 2010/2011. Pod uwagę brano (zgodnie z regulaminem) wyniki w nauce (do 40 pkt), szczególne osiągnięcia, aktywność społeczna i współpraca z Fundacją FLZB (do 40 pkt) oraz sytuację materialną (do 20 pkt).

Do konkursu przystąpiło 63 kandydatów: 46 uczniów szkół średnich i 17 gimnazjalistów.  Najwyższa śerdnia ocen ucznia gimnazjum  w tegorocznym konkursie wyniosła 5,94, natomiast ucznia szkoły średniej 5,25.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i zachęcamy wszystkich do wspierania Biłgorajskiego Funduszu Stypendialnego. Marzeniem naszym jest, aby każda zgłaszająca wniosek osoba otrzymała stypendium. Dzięki Państwa darowiznom jest to możliwe już w przyszłym roku.

Lista Stypendystów na rok szkolny/akademicki 2010/2011

Biłgorajski Fundusz Stypendialny dofinansowała w ramach programu "Równe Szanse - Lokalne Programy Stypendialne" Fundacja im. Stefana Batorego w Warszawie, Firma AMBRA S.A. i Model Opakowania Sp. z o.o.

2010-10-01

SZLACHETNA PACZKA

To ogólnopolski program pomocowy dla rodzin żyjących poniżej progu ubóstwa, organizowany przez Stowarzyszenie WIOSNA. Jego głównym założeniem jest przekazanie odpowiadającej na konkretne potrzeby pomocy rodzinom dotkniętym biedą. Program jest realizowany lokalnie – w każdej miejscowości lider organizuje sztab wolontariuszy, którzy docierają do rodzin potrzebujących, badają ich sytuację i pytają o konkretne potrzeby. Zgromadzone informacje umieszczają w anonimowej, internetowej bazie rodzin, skąd indywidualni darczyńcy mogą wybrać określoną rodzinę ze swojego miasta i przygotować dla niej PACZKĘ.

więcej »

2010-09-01

XI KONKURS STYPENDIALNY

Celem Biłgorajskiego Funduszu Stypendialnego jest finansowa pomoc osobom stale zamieszkałym na terenie działania Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej.
Stypendia przyznawane są studentom, osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce, mającym inne szczególne osiągnięcia  na uczelni, aktywnie uczestniczącym w życiu społecznym oraz dla których pomoc finansowa jest niezbędna dla dalszego kształcenia.

Wnioski przyjmowane będą do 30 września 2010r.

więcej »

2010-08-18

Konferencja „Fundusze Lokalne – nowoczesne organizacje partnerskie”

W dniach 23-24 września w Zwierzyńcu na Roztoczu odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja Federacji Funduszy Lokalnych w Polsce „Fundusze Lokalne – nowoczesne organizacje partnerskie”
Podczas konferencji zaprezentujemy dobre praktyki i doświadczenia polskich Funduszy Lokalnych, pokażemy ich najbardziej charakterystyczne cechy, podsumujemy ostatni rok działalności, zastanowimy się nad przyszłością Funduszy Lokalnych w Polsce, tych funkcjonujących od ponad 10 lat i nowotworzonych. Będziemy przede wszystkim rozmawiać o współpracy Funduszy Lokalnych z Partnerami i nawiązywać nowe znajomości. 
Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych: pracowników Funduszy Lokalnych, członków Rad, Komisji i Zarządów FL, wolontariuszy, osoby zainteresowane współpracą z Funduszami Lokalnymi, przedstawicieli biznesu, organizacji pozarządowych i mediów.
W konferencji zapowiedzieli swój udział przedstawiciele ukraińskich organizacji pozarządowych.

więcej »

Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl