Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

O Fundacji / Aktualności / XXII Konkurs Stypendialny RÓWNE SZANSE

2021-07-05

XXII Konkurs Stypendialny RÓWNE SZANSE

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej ogłasza XXII KONKURS STYPENDIALNY dla uczniów szkół ponadpodstawowych i podstawowych uczących się na terenie powiatu biłgorajskiego oraz gminy Zwierzyniec.

Celem programu stypendialnego Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej jest pomoc w kształceniu wybitnie uzdolnionej i aktywnej młodzieży, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, pochodzącej z obszaru działania Fundacji FLZB. Pomoc Funduszu Stypendialnego skierowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i podstawowych mających szczególne osiągnięcia w nauce oraz udzielających się społecznie na rzecz mieszkańców i rozwoju biłgorajszczyzny.

O stypendia Biłgorajskiego Funduszu Stypendialnego mogą ubiegać się uczniowie szkół ponadpodstawowych i podstawowych uczęszczających do szkół na terenie powiatu biłgorajskiego i gminy Zwierzyniec, którzy spełniają następujące warunki:

1. uzyskali średnią ocen :
- uczniowie szkół ponadpodstawowych co najmniej 4,3 na ostatnim świadectwie szkolnym,

- uczniowie szkół podstawowych co najmniej 5,0 na ostatnim świadectwie szkolnym.

2. Mają udokumentowane szczególne osiągnięcia w nauce, są finalistami olimpiady przedmiotowej oraz aktywnie uczestniczą w życiu społecznym.

Stypendia dla uczniów szkół ponadpodstawowych będą wynosiły 1500 zł, a dla uczniów szkół podstawowych 750 zł rocznie.

O stypendia nie mogą ubiegać się osoby, które otrzymały stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2021/2022.

Wnioski przyjmowane będą do 15 września 2021 r.

Wniosek należy wypełnić i złożyć wyłącznie za pomocą generatora wniosków - nie trzeba drukować i dostarczać do biura Fundacji!

Regulamin konkursu jest do pobrania na dole strony!

Regulamin dostępny jest również w biurze Fundacji w Biłgoraju przy ul. 3 Maja 47/17. Wnioski muszą zostać zgłoszone do konkursu wyłącznie przez generator.

Serdecznie dziękujemy draczyńcom indywidualnym oraz firmom AMBRA S.A., Model Opakowania Sp. z o.o. i Polskie Jagody Sp. z o.o. za wsparcie finansowe Biłgorajskiego Funduszu Stypendialnego.

Tytuł Pobierz
Regulamin Pobierz (587 kB)
Oświadczenie o dochodach Pobierz (481 kB)
Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl