Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

O Fundacji / Aktualności / XXI Konkurs Stypendialny RÓWNE SZANSE

12.08.2020

XXI Konkurs Stypendialny RÓWNE SZANSE

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej ogłasza XXI KONKURS STYPENDIALNY dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczących się na terenie powiatu biłgorajskiego oraz gminy Zwierzyniec.

Celem programu stypendialnego Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej jest pomoc w kształceniu wybitnie uzdolnionej i aktywnej młodzieży, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, pochodzącej z obszaru działania Fundacji FLZB. Pomoc Funduszu Stypendialnego skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych mających szczególne osiągnięcia w nauce oraz udzielających się społecznie na rzecz mieszkańców i rozwoju biłgorajszczyzny.

O stypendia Biłgorajskiego Funduszu Stypendialnego mogą ubiegać się uczniowie szkół ponadpodstawowych uczęszczających do szkół na terenie powiatu biłgorajskiego i gminy Zwierzyniec, którzy spełniają następujące warunki:

1. uzyskali średnią ocen :
- uczniowie szkół ponadpodstawowych co najmniej 4,3 na ostatnim świadectwie szkolnym,

- uczniowie szkół podstawowych co najmniej 5,0 na ostatnim świadectwie szkolnym.

2. Mają udokumentowane szczególne osiągnięcia w nauce, są finalistami olimpiady przedmiotowej oraz aktywnie uczestniczą w życiu społecznym.

Stypendia będą wypłacane przez 10 miesięcy po 150 zł miesięcznie (1500 zł rocznie),

O stypendia nie mogą ubiegać się osoby, które otrzymały stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021.

Wnioski przyjmowane będą do 30 września 2020 r.

Wniosek należy wypełnić i złożyć wyłącznie za pomocą generatora wniosków - nie trzeba drukować i dostarczać do biura Fundacji!

Regulamin konkursu jest do pobrania na dole strony!

Regulamin dostępny jest również w biurze Fundacji w Biłgoraju przy ul. Kościuszki 65. Wnioski muszą zostać zgłoszone do konkursu wyłącznie przez generator.

Serdecznie dziękujemy draczyńcom indywidualnym oraz firmie AMBRA S.A. i Model Opakowania Sp. z o.o. za wsparcie finansowe Biłgorajskiego Funduszu Stypendialnego.

Tytuł Pobierz
Oświadczenie o dochodach Pobierz (61 kB)
Regulamin Pobierz (577 kB)
Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl