Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

O Fundacji / Aktualności / Zapytanie ofertowe

12.09.2019

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

dotyczące zakupu nieruchomości lokalowej

 na siedzibę Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

(do niniejszego zapytania nie ma zastosowania Prawo zamówień publicznych)


1.     Przedmiot zamówienia

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, organizacja pozarządowa, nieprowadząca działalności gospodarczej, w związku z planowanym rozwojem, poszukuje lokalu/mieszkania na prowadzenie działalności statutowej.  Fundacja planuje zakup nowego lokalu (preferowany stan developerski) na potrzeby Regionalnego Centrum Rozwoju Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych. Na zakup lokalu Fundacja FLZB uzyskała dofinansowanie ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich. Minimalne wymagania dla lokalu: powierzchnia ok. 100 m2; pomieszczenie na spotkania i szkolenia (ok 50 m2), minimum 2 niezależne pomieszczenia biurowe, wyodrębniona przestrzeń na Centrum Rozwoju Wolontariatu. Lokal powinien być położony w Centrum Miasta, ma być łatwo dostępny dla gości podróżujących pieszo i zmotoryzowanych. W przypadku lokalu położonego na wyższych kondygnacjach, dostępność windy będzie bardzo ważnym atutem. Lokalizacja w pobliżu otwartej przestrzeni miejskiej (park, skwer) będzie stanowić dodatkowy atut. Ponadto interesuje nas zakup garażu/miejsca garażowego i komórki do składowania posiadanych przenośnych urządzeń i narzędzi (drabina, przenośna scena, namiot plenerowy…).

2.     Cena

Cena nie stanowi najważniejszego kryterium wyboru. Fundacja planuje dokonać zakupu lokalu, który w największym stopniu spełni oczekiwania rozwojowe. Za piękny, nowoczesny, wygodny do aranżacji lokal w prestiżowej lokalizacji planujemy zapłacić ok. 500 tys. zł.

3.     Koszty utrzymania lokalu

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej nie prowadzi działalności gospodarczej. Planujemy zakup lokalu, który nie będzie generował wysokich kosztów utrzymania.

4.     Termin realizacji zakupu

Fundacja planuje dokonanie zakupu (odbiór lokalu) nie później niż we wrześniu 2020 roku, z tym, że umowę developerską planujemy podpisać w IV kwartale 2019 roku. Planujemy dokonywanie płatności transzami:

-        pierwsza transza – 31.12.2019

-        druga transza – 31.03. 2020

-        trzecia transza – 31.08.2020

5.     Oczekiwany termin sporządzenia oferty pisemnej – 7 października 2019

6.     Osoba ds. kontaktów – Maciej Mulawa, specjalista ds. rozwoju Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, www.flzb.lbl.pl, flab@lbl.pl, 606925977

 

Fundacja FLZB funkcjonuje od czerwca 1999 roku. W ciągu 20 lat naszej działalności przeznaczyliśmy 1.589.540 zł na stypendia, kwotą 3.909.135 zł wsparliśmy  971 małych lokalnych projektów w ramach otwartych konkursów grantowych: Działaj Lokalnie, Lubelskie Lokalnie, Wymodeluj swoje marzenia.

Jesteśmy bardzo dumni z naszych osiągnięć i świadomi, że nasze powstanie i naszą obecną pozycję zawdzięczamy w dużej mierze współpracy z Partnerami zewnętrznymi.

Obecnie naszym najważniejszym celem jest stworzenie pięknego, nowego  lokalu/biura/mieszkania Fundacji, z którego będą dumni nie tylko pracownicy, Zarząd i Rada Fundacji ale również nasi Darczyńcy, Wolontariusze. Takiego miejsca, które będzie przyjazne dla mieszkańców i będzie dobrą wizytówką Naszej Fundacji. 

 

W razie pytań i wątpliwości chętnie udzielimy dodatkowych wyjaśnień.

 

Irena Gadaj

Prezes zarządu Fundacji FLZB

Zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

 

Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 519 041 245
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl