Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

O Fundacji / Aktualności / Nabór na lokalnych animatorów

24-05-2014

Nabór na lokalnych animatorów

 Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej w ramach projektu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO  poszukuje w woj. lubelskim  osoby związane w swych powiatach z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i aktywnymi grupami nieformalnymi (np. pracowników lokalnych NGO, LGD, Samorządów, Instytucji itd.). W każdym powiecie woj. lubelskiego chcemy powołać w ramach projektu po jednym  Mobilnym Animatorze.

W ramach projektu zorganizujemy trzy konkursy grantowe dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z woj. lubelskiego z pulą na granty 1.329.400 zł. Mobilny Animator byłby osobą która pomogła by nam odnaleźć i zachęcić młode organizacje czy grupy nieformalne w poszczególnych powiatach woj. lubelskiego które zechcą aplikować do naszego konkursu.

 Co mobilny animator będzie robił?

 Każdy animator w okresie od 20 do 30 czerwca 2014r. weźmie udział w jednym szkoleniu dotyczącym zakresu jego działań w ramach projektu (w Biłgoraju lub Radzyniu Podlaskim - termin do uzgodnienia). Dodatkowo w tym czasie opracują diagnozę aktywności społecznej dla swojego powiatu w której będzie zawarta baza organizacji spełniających kryteria udziału w konkursie grantowym w ramach projektu.

 Kolejnym zadaniem animatora w okresie od 1 do 31 lipca 2014r., od 1 do 28 lutego 2015r., od 1 do 28 lutego 2016r., będzie animacja potencjalnych beneficjentów konkursu grantowego w ramach którego każdy animator w tych okresach i w swoim powiecie:

- zorganizuje po jednym spotkaniu informacyjno-promocyjnym dla beneficjentów (prowadzenie i koszty po stronie  Fundacji FLZB) - razem 3 spotkania,

- wytypuje co najmniej 10 wniosków do konkursu - razem 30 wniosków,

- będzie udzielał doradztwa (min. 4 h w tygodniu) w określonym przez niego i ogólnodostępnym punkcie (np. sala starostwa, gminy, biblioteki itd.) - razem 48 h,

- zorganizuje co najmniej jedno miejsce z bezpłatnym dostępem do Internetu gdzie beneficjenci będą mogli wypełnić wniosek do konkursu (np. w bibliotece, szkole, Ośrodku Kultury itp).

 Co mobilny animator otrzyma?

 Animator będzie pełnił ważną i prestiżową funkcje naszego innowacyjnego konkursu grantowego w swoim regionie. Dodatkowo w ramach projektu przewidujemy wynagrodzenie dla Mobilnych Animatorów  w wysokości 4900 zł brutto brutto (wraz z narzutami) tj. za okresy:

czerwiec 2014 r. - 1200 brutto brutto,

lipiec 2014 r. - 1200 brutto brutto,

luty 2015 r. - 1200 brutto brutto,

luty 2016 r. - 1300 brutto brutto.

 Co należy teraz zrobić?

 Bardzo prosimy o nadsyłanie swojego CV na adres mailowy Fundacji FLZB: flzb@lbl.pl

do 29 maja 2014 r. Prosimy dopisać jaki powiat chcą państwo objąć swoimi działaniami.

Pytania proszę kierować do biura projektu:

ul. T. Kościuszki 65, 23 - 400 Biłgoraj

tel. 84 686 48 7784 686 48 77, kom. 606 925 977

 Cechy jakie będą brane przy wyborze animatorów to:

- doświadczenie w budowaniu partnerstw i animacji lokalnej,

- umiejętność koordynowania i zarządzania projektami,

- wiedza z zakresu funkcjonowania NGO,

- doświadczenie w pracy z organizacjami pozarządowymi i samorządem lokalnym,

- umiejętność organizacji pracy własnej,

- komunikatywność, rzetelność, dyspozycyjność.

 

 Krótka informacja o projekcie

 Projekt Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO  (z pierwszego priorytetu FIO) będzie realizowany w okresie od 2014-06-01 do 2016-11-30

 Projekt dotyczy udzielenia wsparcia małym organizacjom, grupom samopomocowym oraz grupom nieformalnym z województwa lubelskiego. W ramach projektu planujemy zorganizowanie trzech konkursów grantowych na terenie woj. lubelskiego. Konkurs poprzedzą działania informacyjno - promocyjne, animacyjne, szkoleniowe i konsultacyjne.

 Realizacja projektów w ramach Mikrodotacji podzielona jest na trzy okresy (osobne konkursy grantowe) które będą zrealizowane odpowiednio w 2014, 2015 i 2016 roku:

- w 2014 r. - dwa miesiące (1 września - 31 października)

- w 2015 r. - pięć miesięcy (1 maja - 30 września)

- w 2016 r. - cztery miesiące (1 maja - 31 sierpnia)

 

Projekt "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO"współfinansowany jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Partnerami wspierającymi są: Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Urząd Miasta i Gminy Zwierzyniec.

 

 

 

Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 519 041 245
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl