Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

O Fundacji / Aktualności / STYPENDIA DLA GIMNAZJALISTÓW I UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH PRZYZNANE!

29-09-2013

STYPENDIA DLA GIMNAZJALISTÓW I UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH PRZYZNANE!

Komisja Stypendialna Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej wyłoniła listę zwycięzców XVI Konkursu Stypendialnego rozpisanego przez Fundację FLZB na rok szkolny 2013/2014. Pod uwagę brano (zgodnie z regulaminem) wyniki w nauce (do 40 pkt), szczególne osiągnięcia, aktywność społeczna i współpraca z Fundacją FLZB (do 40 pkt) oraz sytuację materialną (do 20 pkt).

Do konkursu przystąpiło 46 kandydatów: 25 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 21 gimnazjalistów.  Najwyższa śerdnia ocen ucznia gimnazjum w tegorocznym konkursie wyniosła 5,72 natomiast ucznia szkoły średniej 5,38.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i zachęcamy wszystkich do wspierania Biłgorajskiego Funduszu Stypendialnego. Marzeniem naszym jest, aby każda zgłaszająca wniosek osoba otrzymała stypendium. Dzięki Państwa darowiznom jest to możliwe już w przyszłym roku.

Lista Stypendystów na rok szkolny/akademicki 2013/2014

Biłgorajski Fundusz Stypendialny dofinansowała w ramach programu "Równe Szanse - Lokalne Programy Stypendialne" Fundacja im. Stefana Batorego w Warszawie, Firmy: AMBRA S.A., Model Opakowania Sp. z o.o., Mostostal-Met Sp. z o.o., oraz osoby fizyczne: Pan Prof. Janusz Solski, Pani Poseł Genowefa Tokarska, Państwo Barbara i Zbigniew Borowy.

Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 519 041 245
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl