Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

O Fundacji / Aktualności / Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące XXIII Konkursu Grantowego „DZIAŁAJ LOKALNIE VIII”

12-04-2013

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące XXIII Konkursu Grantowego „DZIAŁAJ LOKALNIE VIII”

Spotkanie adresowanie jest do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, planujących realizację projektów dla mieszkańców powiatu, a w szczególności Gminy Biłgoraj.

Spotkanie dotyczące prawidłowego wypełniania wniosków i omówienia zasad konkursu „Działaj Lokalnie VIII” odbędzie się w dniu
23 kwietnia o godz. 14.00 w Hotelu DODO
, ul. Krzeszowska 61 w Biłgoraju.

Program:
14.00 – 14.15 – informacje o projekcie "Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z Biłgorajską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Biłgoraju.
14.15 – 14.30 – prezentacja operatora - Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
14.30 – 16.00 – omówienie zasad konkursu „Działaj Lokalnie VIII” i przedstawienie generatora wniosków na www.dzialajlokalnie.pl.
16.00 – 16.30 – poczęstunek
16.30 – 17.30 – pytania, odpowiedzi, konsultacje indywidualne.

Termin składania wniosków upływa dnia 29 kwietnia 2013 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są w biurze Fundacji w Biłgoraju przy ul. Kościuszki 65, od poniedziałku do piątku.
Dodatkowe pytania można kierować na adres e-mail: flzb@lbl.pl lub telefonicznie 84 686 48 77.

Konkurs dofinansowano ze środków: Programu "Działaj Lokalnie VII" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Urząd Miasta Biłgoraj, Urząd Gminy Biłgoraj, Urząd Miejski w Zwierzyńcu.


 

Spotkanie realizowane w ramach projektu "Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 519 041 245
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl