Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

O Fundacji / Aktualności / Inauguracja projektu "Przestrzeń S.O.W.A. w Biłgoraju" już za nami!

23.09.2012

Inauguracja projektu "Przestrzeń S.O.W.A. w Biłgoraju" już za nami!

W niedzielę 23 września 2012 roku w Parku Solidarności odbył się festyn Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej inaugurujący projekt „Przestrzeń S.O.W.A. w Biłgoraju”, zakładający utworzenie w Parku przestrzeni publicznej, w której będą się odbywać różne przedsięwzięcia skierowane do mieszkańców Ziemi Biłgorajskiej. Projekt ten dofinansowano ze środków Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

 Festyn rozpoczął się o godzinie 16.00 krótkim przedstawieniem historii Fundacji przez Pana Janusza Solskiego – Przewodniczącego Rady Fundacji FLZB oraz przybliżeniem mieszkańcom założeń Projektu „Przestrzeń S.O.W.A. w Biłgoraju” przez Panią Irenę Gadaj – Prezesa Zarządu Fundacji FLZB. Po krótkim wprowadzeniu odbyło się wręczenie stypendiów z Programu Równe Szanse - Lokalne Programy Stypendialne zdolnej młodzieży powiatu biłgorajskiego i gminy Zwierzyniec. Stypendia wraz z Prezes Fundacji Ireną Gadaj wręczyła Pani Poseł Genowefa Tokarska oraz Prof. Janusz Solski. Natomiast stypendia Agrafki zostały wręczone przez Pana Pawła Łukasiaka, Prezesa Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

Po uroczystym rozpoczęciu festynu rozpoczęła się część rozrywkowa. Całą imprezę prowadziła Gabriela Figura z Biłgorajskiej Telewizji Kablowej. Przez cały czas trwania imprezy wolontariusze z Fundacji Pomocy Dzieciom „KRZYK” organizowali na terenie parku różne gry i zabawy dla dzieci, m.in.: rzucanie piłką do bramki, przeciąganie liny, malowanie twarzy farbkami, lotki, rysowanie kredą na chodnikach i starej fontannie, zabawa integracyjna z chustą i inne. Wzdłuż głównej alei parku ustawione były stoiska naszych partnerów (Fundacja Pomocy Dzieciom „KRZYK”, Gimnazjum nr 2 im. Stefana Batorego w Biłgoraju, Gimnazjum im. R. Zamoyskiej w Zwierzyńcu, Gmina Biłgoraj, Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego, Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu). Przez cały okres trwania festynu zorganizowana była zabawa fantowa, z której dochód przeznaczony został na cele Przestrzeni S.O.W.A.

Część artystyczna przedstawiała:

1. Występ taneczny dzieci z Soli (występ zorganizowała Gminna Biblioteka Publiczna w Biłgoraju z/s w Soli – partner projektu)

2. Występ wokalny dzieci z Bukowej (występ zorganizowała Gminna Biblioteka Publiczna w Biłgoraju z/s w Soli – partner projektu)

3. Konkurs wiedzy o Fundacji prowadzony przez Gabrielę Figurę.

4. Występ Zespołu Tańca Ludowego „Zwierzyniacy” ze Zwierzyńca (zorganizowany przez Gimnazjum im. R. Zamoyskiej w Zwierzyńcu oraz Gminę Zwierzyniec – partnerów projektu)

5. Pokaz Karate wychowanków Biłgorajskiego Klubu Karate Tradycyjnego (Jednym z wielu Funduszy Wydzielonych Fundacji jest „Fundusz Rozwoju Karate i Kultury Japońskiej”).

6. Występ talentów – Gimnazjum Nr 2 im. Stefana Batorego w Biłgoraju (gra na saksofonie, scenka o Stefanie Batorym - patronie Gimnazjum, występ wokalny).

7. Występ artystyczny talentów z Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju.

8. Występ Zespołu Śpiewaczego „Sąsiadeczki” z Korczowa i Okrągłego (z Gminnego Ośrodka Kultury w Biłgoraju)

W trakcie imprezy były prezentowane krótkie opisy każdego partnera projektu.

O godzinie 19.00 gdy zakończyły się wszystkie występy, wylosowano 4 losy spośród wszystkich biorących udział w zabawie fantowej, które otrzymały nagrody główne:

IV miejsce – sito Gminy Biłgoraj z upominkami (ufundowane przez Gminę Biłgoraj) wygrała Iwona Mieczko

III miejsce – żelazko (ufundowane przez BPS) wygrała Olga Koch

II miejsce – tablet (ufundowany przez BARR) wygrała Jagoda Cap

I miejsce – rower (ufundowany przez Henryka Oziębło) wygrała Martynka Kaproń

Na zakończenie zagrali DJ Szabla oraz zespół Exsilium, których występ zorganizowało Stowarzyszenie Noodles Stage – partner projektu.

Zdjecia z festynu na naszym facebook'u: www.facebook.com/media/set/

Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 519 041 245
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl