Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

O Fundacji / Aktualności / Nagroda dla Fundacji FLZB "Dobre Stypendia 2011"

27-10-2011

Nagroda dla Fundacji FLZB "Dobre Stypendia 2011"

Z przyjemnością informujemy, że Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej została laureatem w kategorii „Lokalne programy stypendialne organizacji pozarządowych” i otrzymała tytuł „Dobre Stypendium 2011”. Za stworzenie stabilnego finansowo, wieloletniego, angażującego całą lokalną społeczność programu stypendialnego, który nie tylko niesie pomoc finansową stypendystom, ale także integruje ich w Klubie Stypendysty oraz zachęca do podejmowania działań na rzecz dobra wspólnego

Kapituła konursu była jednomyślna i przyznała tylko jedną nagrodę  w tej kategori.

Konferencja pt. Obywatelskie programy stypendialne

 

Niewiele osób wie, że co roku w Polsce wydaje się co najmniej 3 miliardy złotych na pomoc stypendialną dla uczniów i studentów!

 

26 października, w Galerii Freta w Warszawie, odbyła się konferencja
pt. Obywatelskie programy stypendialne. Podczas konferencji została przedstawiona „Karta zasad dobrego programu stypendialnego” oraz zostały wręczone nagrody dla najlepszych programów stypendialnych w Polsce – „Dobre Stypendia 2011”.

 

Konferencja pt. Obywatelskie programy stypendialne jest drugą z cyklu konferencji poświęconych programom stypendialnym w Polsce. W ubiegłym roku odbyła się konferencja pt. Stypendia w polskiej edukacji, której głównym celem było rozpoczęcie dyskusji na temat stanu rozwoju systemu stypendialnego.

W tym roku uczestnicy Konferencji - przedstawiciele świata nauki, samorządów, organizacji pozarządowych i firm rozmawiali o wyzwaniach stojących przed obywatelskimi programami stypendialnymi oraz zapoznali się z Kartą zasad dobrego programu stypendialnego”. Karta stanowi propozycję dobrowolnego przyjęcia standardów, których przestrzeganie przyczyni się do unowocześnienia systemu stypendialnego w Polsce. Jest ona efektem wspólnej pracy środowiska instytucji zaangażowanych w rozwój programów stypendialnych, skupionego wokół konferencji pt. Stypendia w polskiej edukacji.

Pan Jakub Wojnarowski- Dyrektor ds. działalności programowej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej wygłosił referat pt. Znaczenie programów stypendialnych dla młodych ludzi.

Na konferencji zostali również ogłoszeni Laureaci II edycji Konkursu na najlepsze programy stypendialne „Dobre Stypendia”. O miano najlepszego programu stypendialnego dla swoich inicjatyw ubiegały się organizacje pozarządowe, firmy, uczelni wyższe i samorządy z całej Polski.

Tegoroczni laureaci i wyróżnieni:

- w kategorii „Programy stypendialne uczelni wyższych”: Fundacja Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu za realizację programu Stypendiów Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu za program stypendialny Talenty 3D; wyróżniono również Fundację Rozwoju Politechniki Wrocławskiej za prowadzony przez nią program stypendialny dla niepełnosprawnych studentów;

- w kategorii „Lokalne programy stypendialne organizacji pozarządowych”: Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej za prowadzenie Biłgorajskiego Funduszu Stypendialnego;

- w kategorii „Ogólnopolskie programy stypendialne organizacji pozarządowych”: Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego za stypendia zagraniczne dla licealistów oraz Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego EFC za program „AKROPOL - stypendiów licealnych Edukacyjnej Fundacji Czerneckich EFC”;

- pośród programów jednostek samorządu terytorialnego: Urząd Miasta Łodzi za program stypendialny „Młodzi w Łodzi”; wyróżniono także Urząd Miasta Gdańsk za realizację programu „Stypendium naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. Gabriela Daniela Fahrenheita” oraz Urząd Miejski w Białymstoku za program „Młodzi Twórcy - Stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Białegostoku dla młodych twórców”;

- wśród firm i fundacji utworzonych przez firmy tytuł „Dobre Stypendia 2011” otrzymała Grupa LOTOS S.A. za program „Lotos Cup-Szukamy Następców Mistrza” oraz Fundacja PGNiG SA im. Ignacego Łukasiewicza za „Stypendium studenckie Fundacji PGNiG.

 

Fundacja Dobra Sieć prowadzi największy w Polsce serwis informacyjny poświęcony stypendiom i konkursom mojestypendium.pl. Serwis powstał w 2006 r. Prowadzony jest w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Fundacją Orange. W bazie serwisu mojestypendium.pl obecnie znajduje się ponad 3000 informacji dotyczących stypendiów, grantów i konkursów.

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności angażuje się w realizację dwóch programów stypendialnych: Stypendia Pomostowe i Stypendia im. Lane’a Kirklanda.

Program Stypendiów Pomostowych ułatwia uzdolnionej młodzieży z małych miast i wsi, szczególnie z terenów popegeerowskich, podjęcie decyzji o kontynuacji nauki na wyższych uczelniach poprzez stworzenie możliwości uzyskania stypendium na pierwszy rok studiów. Na kolejnych latach studiów pomoc stypendialna oferowana jest młodzieży wyróżniającej się w nauce. Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Program stypendiów im. Lane’a Kirklanda wzorowany jest na programie Fulbrighta i został zainicjowany w 2000 roku. Jego celem jest przekazywanie polskich doświadczeń w zakresie transformacji ustrojowej przedstawicielom krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej poprzez dwusemestralne studia uzupełniające na polskich uczelniach. Aktualnie program jest adresowany do kandydatów z Ukrainy, Rosji, Białorusi, a także Mołdowy, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu i Kirgistanu. Realizatorem programu jest Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta.

 

Szczegółowych informacji udziela:

Dagmara Kruczkowska

Fundacja Dobra Sieć

tel. 22 622 01 22 w. 17,  e-mail: d.kruczkowska@mojestypendium.org

 

Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl