Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

Fundusze wydzielone / Fundusze w trakcie tworzenia / Domek Przedszkolaka

Domek Przedszkolaka

"Domek Przedszkolaka" działalność rozpoczął od września 2009 roku i funkcjonuje już cztery lata. Na początku działaliśmy jako przedszkole niepubliczne, natomiast w chwili obecnej jesteśmy przedszkolem publicznym prowadzonym przez osobę prywatną. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Lubelski Kurator Oświaty.

Środki pozyskane z odpisów 1% od podatku planujemy przeznaczyć na wzmocnienie działań edukacyjnych, zakup pomocy i przyborów dydaktycznych, sprzętu sportowego lub wyjazdy edukacyjne dla naszych podopiecznych. Ostateczną decyzję o wydatkowaniu środków podejmiemy po konsultacjach z rodzicami. 

Pragniemy, aby nasze przedszkolaki wyrosły na osoby radosne, kreatywne, samodzielne i odpowiedzialne. Bogaty program dydaktyczny umożliwi im rozbudzenie zainteresowań oraz ciekawości świata, a bliski kontakt ze sztuką wykształci w nich wrażliwość estetyczną i emocjonalną.

 

Prosimy o wsparcie naszych przedszkolaków przekazując nam 1% podatku wpisując w PIT w "Cel szczegółowy 1%" Domek Przedszkolaka.

www.domek-przedszkolaka.pl

Dziękujemy.

Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl