Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

Fundusze wydzielone / Fundusze w trakcie tworzenia / Oświaty w Łukowej

Oświaty w Łukowej

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łukowej od grudnia 2011 roku współpracuje z Fundacją FLZB w celu pozyskania odpisów 1% od podatku na działalność w/w szkoły.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łukowej środki pozyskane z odpisów 1% od podatku planuje przeznaczyć na wzmocnienie działań edukacyjnych, zakup pomocy i przyborów dydaktycznych, finansowanie stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Prosimy o wsparcie Funduszu Oświaty w Łukowej.

Nr konta: 22 9614 0008 2005 0007 5819 0001 z dopiskiem: "Darowizna na Fundusz Oświaty w Łukowej"

Dziękujemy.

Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl