Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

Fundusze wydzielone / Fundusze w trakcie tworzenia / Brydża sportowego FORTA

Brydża sportowego FORTA

Klub Sportowy FORTA od marca 2012 roku współpracuje z Fundacją FLZB w celu pozyskania odpisów 1% od podatku na działalność w/w klubu.

KS FORTA środki pozyskane z odpisów 1% od podatku planuje przeznaczyć na udział w rozgrywkach II Ligi brydża sportowego.

Prosimy o wsparcie Funduszu Brydża Sportowego FORTA.

Nr konta: 22 9614 0008 2005 0007 5819 0001 z dopiskiem: "Darowizna na Fundusz Brydża Sportowego FORTA."

Dziękujemy.

Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl