Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

Fundusze wydzielone / Fundusze w trakcie tworzenia / Klub Szóstka

Klub Szóstka

Biłgorajski Klub Sportowy Szóstka od stycznia 2011 roku współpracuje z Fundacją FLZB w celu pozyskania odpisów 1% od podatku na działalność w/w klubu.

Biłgorajski Klub Sportowy Szóstka środki pozyskane z odpisów 1% od podatku planuje przeznaczyć na organizację obozów szkoleniowych, udział w turniejach ogólnopolskich, udział w rozgrywkach o mistrzostwo województwa, zakup sprzętu sportowego.

W 2012 roku klub sportowy pozyskał z odpisów 1% od podatku 2 533,40 zł . W 2011 klub pozyskał z odpisów 1% kwotę 4.381,30 zł  (zgodnie  z  umową  z  dnia 1 października 2011r. przekazano na Biłgorajski Klub Sportowy SZÓSTKA 3900 zł). W 2010 r.  klub pozyskał kwotę 1.150 zł (zgodnie z umowa darowizny z dnia 1 października 2010 na rzecz Stowarzyszenia Biłgorajski Klub Sportowy „Szóstka”). W 2009 r.  klub pozyskał kwotę 7.400 zł (umowa darowizny z dnia 1 sierpnia na rzecz Stowarzyszenia Biłgorajski Klub Sportowy „Szóstka”). W 2008 r. klub pozyskał na działalność kwotę 3.800 zł (umowa darowizny z dnia 20 listopada na rzecz stowarzyszenia Biłgorajski Klub Sportowy „Szóstka”).  (zgodnie  art.4  pkt.  17  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  w  zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej).

Prosimy o wsparcie Funduszu Klub Szóstka.

Nr konta: 22 9614 0008 2005 0007 5819 0001 z dopiskiem: "Darowizna na Fundusz Klub Szóstka"

Dziękujemy.

Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl