Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

Fundusze wydzielone / Fundusze w trakcie tworzenia / Pomocy Chorym na Nowotwory

Pomocy Chorym na Nowotwory

Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi od stycznia 2011 roku współpracuje z Fundacją FLZB w celu pozyskania odpisów 1% od podatku na działalność w/w stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi środki pozyskane z odpisów 1% od podatku planuje przeznaczyć na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla chorych na nowotwory.

W 2012 r. Fundusz Pomocy Chorym Na Nowotwory pozyskał z odpisów 1% od podatku 5.514,70 zł (zgodnie z umową z dnia 12 października 2012r. przekazano na Stowarzyszenie Pomocy Chorym na nowotwory Krwi  5.000,00  zł)  (zgodnie  art.4  pkt.  6  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie w zakresie: ochrony i promocji zdrowia). W 2011 r. pozyskał z odpisów 1% od podatku 634,90 zł (zgodnie z umową z dnia 1 października 2011r. przekazano na Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi  570,00  zł)  (zgodnie  art.4  pkt.  6  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie w zakresie: ochrony i promocji zdrowia).

Prosimy o wsparcie Funduszu Pomocy Chorym na Nowotwory.

Nr konta: 22 9614 0008 2005 0007 5819 0001 z dopiskiem: "Darowizna na Fundusz Pomocy Chorym na Nowotwory"

Dziękujemy.

Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl