Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

Fundusze wydzielone / Fundusze w trakcie tworzenia / UKS Leśnik

UKS Leśnik

Uczniowski Klub Sportowy "Leśnik" od stycznia 2011 roku współpracuje z Fundacją FLZB w celu pozyskania odpisów 1% od podatku na działalność w/w klubu.

Uczniowski Klub Sportowy "Leśnik" środki pozyskane z odpisów 1% od podatku planuje przeznaczyć na organizację obozów szkoleniowych, udział w turniejach ogólnopolskich, udział w rozgrywkach o mistrzostwo województwa, zakup sprzętu sportowego.

W 2012 roku klub sportowy pozyskał z odpisów 1% od podatku 1 534,10 zł (zgodnie z umową z dnia 15 października 2012r. przekazano na UKS Leśnik 1380 zł na zakup obubia sportowego dla zawodników.  W 2011 klub pozyskał z odpisów 1% kwotę 1008,30 zł (zgodnie z umową z dnia 15 listopada 2011r. przekazano na UKS Leśnik 900 zł na zakup obubia sportowego dla zawodników.).
(zgodnie  art.4  pkt.  17  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  w  zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej).

Prosimy o wsparcie Funduszu UKS Leśnik.

Nr konta: 22 9614 0008 2005 0007 5819 0001 z dopiskiem: "Darowizna na Fundusz UKS Leśnik"

Dziękujemy.

Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl