Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

Fundusze wydzielone / Fundusze w trakcie tworzenia / CKN Pogotowie

CKN Pogotowie

Stowarzyszenie Noodles Stage od grudnia 2010 roku współpracuje z Fundacją FLZB w celu pozyskania odpisów 1% od podatku na działalność w/w stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Noodles Stage środki pozyskane z odpisów 1% od podatku planuje przeznaczyć na organizację imprez kulturalnych, integrację młodzieży, organizowanie seansów kina niezależnego, utrzymaniu sali do prób i pomieszczeń do fotografii artystycznej.

W 2011 roku Stowarzyszenie pozyskało  z  odpisów  1%  od  podatku  3723,20  zł  (zgodnie  z  umową  z  dnia 7 listopada  2011r.  przekazano  na  Stowarzyszenie  Noodles  Stage  sprzęt  nagłośnieniowy o wartości  2999,99zł  oraz  zgodnie  z  umową  z  dnia  1  października  2011r.  przekazano  na Stowarzyszenie Noodles Stage kwotę 350 zł). (zgodnie art.4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  w  zakresie:  kultury,  sztuki,  ochrony  dóbr  kultury i dziedzictwa narodowego).

Prosimy o wsparcie Funduszu CKN Pogotowie.

Nr konta: 22 9614 0008 2005 0007 5819 0001 z dopiskiem: "Darowizna na Fundusz CKN Pogotowie"

Dziękujemy.

Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl