Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

Fundusze wydzielone / Fundusze istniejące / im. Karoliny Adamcowej

im. Karoliny Adamcowej

 Misją Funduszu im. Karoliny Adamcowej jest:

1)    Pozyskiwanie środków finansowych dla potrzeb gimnazjum im. Pawła Adamca w Łukowej

2)    Promowanie najlepszych uczniów

3)    Propagowanie szczytnych idei gimnazjum

4)    Inicjowanie współpracy wszystkich zainteresowanych w identyfikowaniu i rozwiązywaniu bieżących potrzeb gimnazjum

 Celem funduszu jest działalność na rzecz poprawy jakości kształcenia uczniów gimnazjum im. Pawła Adamca w Łukowej poprzez finansowanie następujących zadań:

1)    Fundowanie stypendiów dla najlepszych uczniów gimnazjum danego rocznika

2)    Wyposażenie laboratoriów specjalistycznych (sali komputerowej, laboratorium językowego itp.)

3)    Wyposażenie biblioteki szkolonej

4)    Pomoc finansowa i merytoryczna w realizacji zakupu sprzętu i pomocy naukowych

5)    Dofinansowanie działań zwiększających aktywność i zaangażowanie uczniów gimnazjum np. wycieczki szkolne, zawody sportowe, nagrody w konkursach, stroje sportowe itp.

6)    Propagowanie szkoły i jej osiągnieć poprzez działalność wydawniczą

Tytuł Pobierz
Regulamin Funduszu Pobierz (97 kB)
Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 519 041 245
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl